Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

FORBEDRINGER AV VTEK

Av Guttorm Liebe 
24.04.2013
 
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har igangsatt et meget omfattende prosjekt for å høyne kvaliteten på veiledningene til teknisk forskrift og saksbehandlingsforskriften.
-

DiBK har som målsetting å gjøre veiledningene til TEK og SAK bedre, - mye bedre, og har iverksatt et meget omfattende prosjekt. Tilnærmingen er ydmyk, ambisjonsnivået er høyt, og prosessen blir omfattende.

 

Byggeregler på ett sted

Veiledningene finnes bare på nett og skal revideres «kontinuerlig». Av praktiske grunner ender det opp med å bli to ganger i året, - den 1. april og den 1. oktober hvert år. Du finner dette her: http://byggeregler.dibk.no/

DiBK har oppnevnt til sammen 8 arbeidsgrupper samt ett redaksjonsråd. Hver arbeidsgruppe skal ta for seg ett eller et fåtall kap., og består av 5-11 eksterne bidragsytere, plukket ut av DiBK. Disse kommer fra alle områder innenfor de respektive fagmiljø, - arkitekt, planleggere, konsulenter, eiere, forskere, forvaltningsmyndigheter, ….

Oppstartmøte var fredag 19. april, og til stede var 60 arbeidsgruppedeltakere pluss nærmest hele DiBK. Av samtlige som ble invitert, var kun én som ikke hadde anledning!

Kostnadsfordelingen er i kjent Statlig norsk dugnadsstil: Permisjon med lønn fra deltagernes organisasjon/ arbeidsgiver regnes som en selvfølge, mens DiBK dekker reise og evt opphold til nødvendige møter.

Arbeidsgruppene er oppnevnt for 2 år om gangen, og arbeidet skal pågå kontinuerlige i maaaange år.

 

Gruppe 4.4 «Brann- og konstruksjonssikkerhet»- TEK10 kap. 10 og 11

DiBK har ikke bare plukket ut deltakere som har bidratt til å utvikle forskrift og veiledning opp gjennom årene, men også tatt med mange blant de som har vært kritiske til gjeldende kontrollregime og hatt sterke synspunkter på så vel forskriften som veiledningen. Jeg tolker det dit hen at DiBK har en ydmyk tilnærming, har et ideelt mål om å gjøre VTEK bedre, og at DiBK slett ikke er redd for å bli konfrontert med vanskelige spørsmål.

DiBK har også gitt seg i kast med litt av en organisatorisk utfordring. Det faglige skal håndteres. Bare det alene blir ikke enkelt. Dernest skal altså nærmere 10 arbeidsgrupper håndteres og følges opp.

Arbeidsgruppene skal IKKE vurdere TEK10’s innhold eller det sikkerhetsnivået som TEK10 angir. Mandatet er begrenset til å utvikle veiledningen, og etter hvert også temaveiledningene.

Arbeidsprosessen er slik at arbeidsgruppenes medlemmer gir innspill, som skal drøftes i et gruppemøte, før evt endringer går gjennom en kvalitetssikringsprosess i redaksjonsråd og DiBK.

Det betyr i praksis at for å få inn en endring må disse være spilt inn 3-4 måneder før neste revisjon.

Undertegnede er med i denne arbeidsgruppa, og kan således bringe videre forslag til forbedringer av VTEK kap 10 og 11. Det er tradisjonelt svært få klager på og spørsmål om kap 10, «Konstruksjonssikkerhet», men dess mer angående kap 11 «Brannsikkerhet». Dette skyldes at konstruksjonssikkerhet svært lenge har vært «regulert» av standarder, mens brannsikkerhet hviler på erfaringer og ofte skjønnsmessige vurderinger.

De som måtte ha problemområder, eller konkrete forslag til forbedringer, kan spille de inn til undertegnede. Jeg skal love at alle innspill blir vurdert. Men jeg tror at det vil komme mange innspill den første tiden og kan derfor ikke love rask behandling! Kom likevel med innspill etter hvert som spørsmål måtte dukke opp, slik at de blir lagt inn i min huskeliste!

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann