Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

110-KONFERANSEN 2013

Av Per Ole Sivertsen 
05.06.2013
 
Årets 110-konferanse ble avviklet 5. juni, men startet allerede dagen før med årsmøte og medlemsmøte for 110-forum. For noen år siden overtok 110-forum 110-konferansen fra DSB og er en viktig møteplass for 110-sentralene. På årsmøtet gikk Ragnar Kvennodd fra 110-Oslo av som leder etter 6 år. Ny leder ble Trond Brenden fra 110-Innlandet. Sammensetningen av det nye styret er i tillegg til Trond, Ronny A. Langfjord Hagen fra 110-Salten, Wictor Wahlberg fra 110-Sør-Trøndelag, Rune Vårdal fra 110-Agder og Terje Brandsøy fra 110-Sogn og Fjordane. I tillegg ble Linda Bjørhusdal fra 110-Oslo valg som varamedlem.
-

Vi ble ønsket velkommen til Hamar av Torgeir Dybvig fra Hedmarken brannvesen med god informasjon om byen og området.

Ragnar Kvennodd introduserte dagen hvor samhandling-samarbeid er hovedtemaet og den røde tråden.

Først ut in fagdelen var Anne Rygh Pedersen som snakket om «Organisering av 110-sentralene …..og et par andre ting…..». Riktig samarbeid gir styrket beredskap. Smått er ikke alltid godt. Det er for mange små enheter med begrenset kapasitet, fagmiljø og kompetanse. Styrke fag- og ledelseskompetanse i brann- og redningsvesenet. Det haster med å ta i bruk teknologi – vi er kommet alt for kort når det gjelder teknologiske løsninger på tvers av nødetatene. Det er veldig klart og uheldig at prosessen med reduksjon av 110-sentraler fikk dette hvileskjær fordi muligheten til å redusere kostnadene på utrullingen at utstyr til 110-sentralene. Nå må alle 110-sentralene få utstyr for etter kort tid kanskje fjerne det igjen.

Kristian Rosvold holdt et innlegg om «Pilotprosjektet i Drammen». Pilotprosjektet skal teste ut modell C som er anbefalt i 112-rapporten. Det er mange uløste problemer og spørsmål både når det gjelder teknikk og juss. Det må utdannes operatører til å kunne ta i mot og veilede alle typer nødmeldinger. I tillegg må sentralen ivareta fagkyndigheten.

Neste ut var Henrik Brokke som hadde som tema «110-prosessen – en 110-leders betraktning». Det er kommunene som har ansvaret for 110-tjenesten og det er derfor nødvendig at kommunene får en mulighet til en forsvarlig saksbehandling. Prosessen burde vært startet for 4-5 år siden slik at rekkefølgen hadde blitt mer riktig i forhold til ressursbruken. Historien til 110-Telemark med både skriftlig og muntlig kommunikasjon i saken. Prosessen har hatt mange korte frister og saken endte med samlet klage fra kommunene og fylkeskommunen til departementet. Saken har engasjert mange.

Siste før lunsj var Reidar Hjermann fra DSB som snakket om «Samvirke og samhandling i forandringens tid».  Hvordan gjøre en vanskelig endringsprosess til et nyskapende fellesskap, der alle har sin plass. Reidar er psykolog og har tidligere jobbet som barneombud. Mange erfaringer fra kommune-Norge fra tiden som barneombud gjelder også beredskapsarbeidet i kommunene. Kommunestrukturen er gammel og mange kommunegrenser er fra tiden da man rodde og ikke kjørte. For å tegne nytt kommunekart så er det nok nødvendig med overstyring. Endring av jobben er også en endring av verdensbildet. Samvirke betyr kontinuerlig forandring.

Lunsj

Så var det Hans Kristian Madsen som fortalte om «Brannstudien». Det anbefales å lese en forskningsrapport som omhandler samarbeidsformer mellom kommunene.  Rapporten ble lagt frem i februar 2013 av kommunaldepartementet. Brannstudien skal analysere og vurdere, beskrive ulike modeller og anbefale en modell.  Arbeidsgruppen har som ambisjon å få til noe – det er 30 år siden sist. Gruppen ønsker innspill og det er bare å sende en e-post til Hans Kristian. Minimumskravene står sterkt, men man må også ha bevissthet på ROS. Arbeidsgruppen har sett på trekk utenfor landet. Alle land har oppmerksomhet på større brann- og redningsvesen. Også nødsentralene blir færre og større. Det er viktig å finne og definere kriterier. Det er viktig for arbeidsgruppen har ambisjon å lage en rapport som ikke havner i en skuff, men som kan bli realisert. Det er ikke sparekrav i brannstudien, men ressursutnyttelse innenfor dagens kostnadsramme.

Til slutt var det Tom Haakenstad som snakket om «Nødnett».  Nødnett har en omfattende prosjektorganisasjon. Usikkerhet i prosjektet må bli tydeligere. Det er mange grunner til at det oppstår usikkerhet og avvik som kan føre til at ting går galt. Mennesker som er tilfreds med seg selv skaper gode resultater. Et virkelig godt prosjektteam er også et team når man ikke er sammen.

Plenumsdebatt.

Slutt.

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann