Utredningen skal gjres av en prosjektgruppe med deltakere fra helseforetakene, brukerrepresentant og tillitsvalgt. Arbeidet starter i slutten av august og skal overlevere rapport 31. november 2013.

Prosjektet skal utrede tre modeller:

 1. Dagens modell med 5 AMK-sentraler i regionen
 2. Modell med 2 AMK-sentraler i regionen
 3. Modell med 1 AMK-sentral i regionen

Hvorfor?

Nytt nasjonalt ndnett skal vre i drift i Nord-Norge i lpet av 2014-2015. Dette representerer et tidsskille i teknologi og medfrer store investeringer.

- Det er p denne bakgrunn ndvendig og naturlig utrede om nytt ndnett skal implementeres i dagens fem AMK-sentraler, eller om strukturen br endres, sier nytilsatt prosjektleder for utredningen, Trine P. Haugen.

Haugen er til daglig avdelingsleder i akuttmedisinsk klinikk i Nordlandssykehuset Vesterlen.

P siden av Helse Nords arbeid, har nasjonale myndigheter anbefalt ett felles ndnummer og samling av ndsentralene til brann, helse og politi. Dette er ikke besluttet enn, og Helse Nords utredning tar utgangspunkt i at helse beholder egne AMK-sentraler.

pen

- Jeg vet at dette arbeidet har stor interesse og skaper engasjement bde i helseforetakene, kommunene og hos andre. Prosjektet skal arbeide s pent vi bare klarer, sier Haugen.

En viktig nkkel for spre informasjon om utredningsarbeidet er prosjektmedlemmene selv.

- For sikre involvering av fagmiljene/organisajonene i arbeidet m deltagelsen forankres i egen organisasjon. Dette kan for eksempel skje gjennom lokale samtalegrupper i hvert helseforetak/organisasjon, sier Haugen.

Trine P. Haugen ser fram til ta fatt p arbeidet og at prosjektgruppa fr til en god og ryddig prosess.

Mandat

Prosjektgruppa har ftt i oppdrag vurdere flgende:

Hvor mange AMK-sentraler skal man ha i Helse Nord:

 1. Dagens modell med 5 AMK-sentraler i regionen
 2. Utrede en modell med 2 AMK-sentraler i regionen
 3. Utrede en modell med 1 AMK-sentral i regionen

Alle tre alternativer skal beskrive flgende forhold:

 1. Forventet driftslsning, kompetanse- og ressursbehov. Dette skal inkludere vurdering av konsekvenser ved overgang til nytt ndnett.
 2. Koordinering av ambulansetjenesten.
 3. Hvordan lses legevaktsorganisering/samhandling med kommunene.
 4. Svakheter og styrker ved de ulike modeller i forhold til kvalitet og trygghet i tjenesten. ROS-analyse skal inkluderes.
 5. Inkludere erfaringer fra rapporterte avvik etter tilsyn fra Fylkesmannen over de siste r.
 6. Samhandling med andre land skal beskrives med srlig fokus p ivaretakelse av avtaler med Sverige, Finland og Russland.
 7. Regional AMKs ansvar internt i regionen, samt mot andre regionale AMK-sentraler.

Beskrive kritiske suksessfaktorer knyttet til:

 • Pasientperspektivet
 • Kvalitet i tjenesten - hvilken kompetanse m vre tilstede?
 • Hvilken betydning har nrhet til tjenesten?
 • Samhandling
 • Arbeidsmilj
 • Effektivitet
 • Fleksibilitet
 • Organisering knyttet til strre hendelser/katastrofer
 • Kostnader knyttet til organisering av de ulike alternativene

Gi en anbefaling om antall og plassering av AMK-sentral(er) i Helse Nord:

 1. De tre alternativer skal vurderes i forhold til medisinskfaglig kvalitet, pasientsikkerhet, tilgjengelighet, kompetanse og konomi.
 2. Beskrive konsekvenser for utrulling av nytt Ndnett i forhold til valgt(e) lsning(er).
 3. Prosjektgruppa br ogs innhente planer for organiseringen av vrige ndetater (brann og politi) i landsdelen og inkludere dette i sine vurderinger.
 4. Eventuell dissens i prosjektgruppa skal beskrives.