Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

SLAKT AV BRANNSIKKERHETEN I OSLOFJORDTUNELLEN

Av Guttorm Liebe 
30.10.2013
 
Statens Havarikommisjon for Transportulykker (SHT) har gitt ut sin rapport angående tunellbrannen den 23. juni 2011, og angir 5 meget viktige og omfattende, forbedringspunkter.
-

SHT er en uavhengig undersøkelseskommisjon som både skal undersøke de konkrete forhold rundt en ulykke, og vurdere de mer bakenforliggende årsakene. SHTs rapporter skal benyttes som underlag for forbedringer, og skal ikke benyttes til å finne skyldige eller ansvarlige i rettslig sammenheng.

Forbedringspunktene SHT angir angående Oslofjordtunellen er:

a) Oslofjordtunnelens sikkerhetsnivå gjennom beredskapsløsning og sikkerhetsutrustning var ikke tilfredsstillende sett opp mot trafikkveksten og – sammensetningen.

b) Oslofjordtunnelens brann- og redningsberedskap var ikke dimensjonert, utrustet eller organisert i forhold til hva som kan forventes hva gjelder lokalisering og størrelse av branner i tunnelen.

c) Det foreligger ikke tilstrekkelig dokumentasjon for bruk av langsgående ventilasjon ved tunnelbranner og hvordan evakuering skal gjennomføres når tunnelen fylles med røyk.

d) Forutsetningene for selvredningsprinsippet var ikke tilstrekkelig ivaretatt gjennom

Oslofjordtunnelens sikkerhetsutrustning og beredskapsløsning.

e) Statens vegvesens sikkerhetsstyring av Oslofjordtunnelen hadde ikke fanget opp det aktuelle risikobildet, og den risikobaserte tilnærming til sikkerheten og beredskapen var mangelfull

Les hele rapporten her: : http://www.aibn.no/Veitrafikk/Rapporter/2013-05

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann