Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

NY 110-REGION FOR POLITIDISTRIKTENE HELGELAND, SALTEN OG MIDTRE HÅLOGALAND

Av Per Ole Sivertsen 
27.02.2014
 
Kommunene i Helgeland politidistrikt har vedtatt å avvikle driften ved 110-sentralen i Rana, og overføre tjenestene til 110-sentralen i Bodø.
-
DSB ser det som positivt at kommunene i Helgeland politidistrikt tar initiativ til å inngå i et større faglig samarbeid med kommunene i Salten- og Midtre Hålogaland politidistrikt om drift av en felles 110-sentral. Store 110-regioner gir bedre håndteringsevne og økt faglig kvalitet på tjenestene, noe som vil være til det beste for befolkningen, nødstilte og til støtte for de ulike brann- og redningsvesenene.
 
Med bakgrunn i dette har DSB med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven fastsatt en ny 110-region for kommunene i politidistriktene Helgeland, Salten og Midtre Hålogaland. Det vil nå settes ned en egen prosjektgruppe som skal arbeide med overføringen av tjenestene fra 110-sentralen i Rana til 110-sentralen i Bodø, og som vil sørge for en sikker overføring. Tidsperspektivet for overføringen av tjenestene til 110-sentralen i Bodø er ikke klarlagt, men vil avklares i dialog mellom partene.
 
-

Kommentarer til denne nyheten:
 
03.03.2014, skrevet av Jan Fausk
Gratulerer, dette er et stort skritt i riktig retning for nødalarmering i Nord-Norge. MEN hvorfor ikke overføre de seks Troms-kommunene til Tromsø. Det er i denne prosessen svært viktig å lage flest mulig sammenfallende grenser/ansvarsområder for nødetatene. FYLKESGRENSER bør her være en målsetting. "Gamle" politidistriktsgrenser må viskes ut og ikke være til hinder ved fastsettelse av nye 110-regioner. Felles ansvarsområder for nødetatene er en avgjørende suksessfaktor for samordning/samhandling og korrekt trippelvarsling.
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann