Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

PRINSIPIELT FEIL Å OVERTA POLITIOPPGAVER

Av Guttorm Liebe 
10.03.2014
 
En gammel diskusjon dukker opp igjen. Hvor langt skal de kommunale brannvesen gå i å løse politioppgaver som faller utenom redningstjenesten? Så vel innenfor det brannfaglige miljø som politisk har det tidligere ikke vært ønskelig at brannvesenet blandes inn i ordinære politioppgaver. Det er neppe det denne gangen heller.
-

Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen, DSB tar ordet for at brannvesenet skal involveres mer i politiets oppgaver, inne i en debatt om endringsvillighet. Jeg håper inderlig ikke at hennes standpunkter er representative for DSBs prinsipielle holdning i dette spørsmålet.

 

Diskusjonen om i hvilken grad de kommunale brannvesen skal involveres i ordinære politioppgaver, er langt i fra et spørsmål om vilje eller motvilje mot endringer. Det berører noe ganske mer prinsipielt enn som så.

 

Redningstjenesten I

Vi har valgt å overlate koordineringen av vår sivile redningstjeneste til politiet. Vi er nesten alene om det i verden, men så langt har det fungert ganske så bra.

Diskusjonen om deltagelse i politiets oppgaver, dreier seg ikke om brannvesenets involvering i redningstjenesten. Heller ikke i dette innlegget.

 

Håndtering av kriminell aktivitet

Det er en gammel diskusjon i hvilken grad eller hvor grensene går, for å la brannvesenet involveres i politiets ordinære oppgaver. Det viktigste prinsippspørsmålet angår ikke det enkelte brannvesens vilje eller holdning til dette, men er et overordnet politisk spørsmål som gjelder for hele landet og som skal praktiseres likt over det ganske land.

 

Jeg mener selv at brannvesenet og ambulansetjenesten ikke skal involveres i håndtering av kriminell aktivitet over hode. Dette fordi det er ene og alene politiets oppgave og bør være det. Ingen andre etater enn politiet skal ha den rollen, rett og slett fordi vi har et politi til dette formål.

 

Derfor skal heller ikke brannvesenet forberedes på dette, ved for eksempel anskaffelse av utstyr eller opparbeidelse av kompetanse.

 

Å forsøke å framstille dette spørsmål som en motvilje mot endring, er å dreie fokus bort fra disse grunnleggende spørsmål, som først burde debatteres før evt motvilje mot endringer bringes inn.

 

Statlig politi – kommunalt brannvesen

Det er et grunnleggende spørsmål om det i det hele tatt er politisk ønskelig at andre enn politiet skal håndtere kriminell aktivitet. Vi har i Norge ett politi, og jeg tror det er ønskelig at vi skal fortsette å ha ett politi.

Å gi andre organisasjoner eller etater gå inn i denne oppgaven, er neppe riktig ut fra dette ønsket.

 

Et tilleggsspørsmål er om det er riktig å la en kommunal etat ta på seg statlige oppgaver av denne art. En ting er at det i så fall blir en åpenbar flytting av oppgaver fra stat til kommune. En annen side er om typen oppgave er den riktige å overføre til kommunene.

 

Bistå overfor andre etater der det gjelder å redde liv og helse

Hvis brannvesenet først skal påta seg i bidra til å løse statlige eller andre etaters oppgaver, - er det atskillig riktigere å være akuttmedisinen behjelpelig, både overfor ambulansetjenesten og kommunenes helsetjenester.

 

I valget mellom å bidra til å løse politiets oppgave med å håndtere kriminell aktivitet og det å bidra til å redde liv og helse ved  bistå akuttmedisinerne, velger jeg det siste.

 

Redningstjenesten II

Det hadde vært riktigere å heller starte en debatt, om vi i Norge bør fortsette med at det er politiet som har rollen som koordinator av vår redningstjeneste.

 

Tidspunktet er passende, fordi det foreligger forslag om å forskriftsfeste at de kommunale brannvesen skal bli større interkommunale enheter med større slokkedistrikter og heltidsansatt ledelse. Tidspunktet er også passende fordi politianalysen ikke tok for seg denne delen av politiets oppgave. I den sammenheng falt tydeligvis redningstjenesten utenfor politiets kjerneoppgaver.

 

Men viktigst er det å vurdere om den forskjellen der er i handlings-«modus» mellom det å håndtere kriminell aktivitet og det å håndtere naturkrefter, er så stor at disse oppgaver bør skilles fra hverandre.

-

Kommentarer til denne nyheten:
 
18.03.2014, skrevet av Dag Botnen
Hei Guttorm. Du synger ut, men denne gangen synes jeg ikke du traff helt tonen og det hele ble med en oktav for høyt. Jeg var på samme foredrag, men denne gangen hørte ikke jeg det samme som deg. Vet at mange andre hørte det som du skisserer, men er vi for forutinntatt og hører det vi vil høre? Først: jeg er enig i at vi ikke skal overta oppgaver fra politiet, men slik jeg tolket innlegget til dsb var at vi skal være klar for de hendelsene vi kan komme ut for og da innenfor vårt ansvarsområde. Vårt ansvarsområde grenser til andre beredskapsetater og her vil vi kunne møte utfordringer som grenser til politioppgaver. Deretter: Vi skal gjøre hverandre gode og det gjør vi ved å utfylle hverandre. For å snu det litt på hodet. Hvis politiet kommer først på skadestedet så vil jeg sette pris på at de gjør det som er nødvendig for å begrense eller i beste fall slukke brannen. Eller at politiet iverksetter livreddende førstehjelp fremfor å sikre bevis. Diskusjonen er kanskje i politiet at dette er ikke deres ansvarsområde og derfor skal ikke de foreta seg noe da det er fare for egen helse. For meg er dette ulogisk. Politiet må få kunnskap og trening i å håndtere brann/helse og vi må få det samme for å utfylle ansvaret til politiet. Vi må kjenne til hverandre og hverandres ansvarsområder for å gjøre hverandre gode. Hvis vi kan sikre bevis, så gjør vi det. Hvis vi har en truende person så ønsker jeg kunnskap om hvordan dette best lar seg håndtere. I vårt arbeid med I vent på ambulanse har vi vært i slike truende situasjoner og vi må forholde oss til dette om vi vil eller ikke. Det vil alltid være et grensesnitt og jeg er sikker på at det er viktig at denne diskusjonen tas. Og vi er i gang med det. Det er mange brannvesen som er langt inne i politiets oppgaver i dag, spesielt ute i distriktene. Jeg tror dette er sunt så lenge vi ikke endrer på ansvarsforholdet og organisering av etatene ikke påvirkes. For å støtte deg i noe: Vi må få en beredskap innover mot innsatsstedet og ikke slik som i dag hvor vi jobber parallelt og ikke med en leder. Vi skal ikke røre dette sier myndighetene for dette fungerer så bra. Eller er det bare det at vi forteller hele tiden at det fungerer bra og til slutt tror vi på det. Hvis vår organisering av redningtjeneste er så god og unik i verdensmålestokk, hvorfor er det da ingen andre som gjør som oss?
17.03.2014, skrevet av Ivar Mæland
Hei! Flott at du synger ut Guttorm! Jeg er enig med deg at det er helt prinsipielt feil at brannvesenet skal overta politioppgaver. Spesielt viktig er det å ta vare på vårt rykte som en nøytral part, noe som har gjort at vi ute blant folk har stor tillit og er høyt respektert. Dette gjør at vi kommer til det meste i samfunnet for å løse viktige oppgaver, spesielt i det brannforebyggende arbeidet.
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann