Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

FRA KOMMUNALE BRANNVESEN TIL FYLKESBRANNVESEN PÅ EN DEMOKRATISK MÅTE?

Av Guttorm Liebe 
28.07.2014
 
5 av elevene ved brannskolens Ber III kurs i våres har besvart denne oppgaven, ved å kritisk se på hvordan Brannstudiets forlag til Fylkesbrannvesen kan gjennomføres. De er, - for å si det mildt, ikke imponert over Brannstudiets manglende vurdering av nettopp dette.
-

Fem elever ved Norges brannskole tok Brannstudiet for seg som oppgave til Beredskapskurs trinn III i våres. Arne Sigurd Hansen, Magne Linvik, Karl Johannes Romarheim, Petter Vinje Svendsen og Henrik Trømborg er ansatt i svært forskjellige brannvesen spredt over det meste av landet. En ganske representativ gruppe brannbefal. De har vurdert de demokratiske sidene ved å gjøre om fra kommunale til fylkesbaserte interkommunale brannvesen.

De roser Brannstudiet for beskrivelsen av dagens situasjon, men anklager den for  å se bort fra hvordan de foreslåtte endringer skal kunne gjennomføres.

Én meget viktig, sentral og svært så kilen problemstilling er at, - sitat:  ”Ved etablering av Fylkesbrannvesen må mange kommuner inngå forpliktende samarbeid”. Ikke lett det der!

Jeg slutter meg for øvrig til denne oppgavens siste setning:

”Veien fra Fylkesbrannvesen til Statlig brannvesen er kort”! Og legger til for egen regning at den er så kort at det er høyst merkelig at Statlig brannvesen ikke er drøftet i Brannstudiet.

Les hele oppgaven her, - anbefales

-

Kommentarer til denne nyheten:
 
29.07.2014, skrevet av Ulf Kristian Rognstad
Brann er en viktig del av den kommunale beredskap, altså lokale beredskap. Alle som har vært med noen år har fått føle på nedbygging av statlig beredskap som har gitt brann stadig nye oppgaver og mer ansvar. Grunnen til statlig brannvesen ikke er diskutert må være at staten ikke ønsker en slik løsning. Studien bekrefter jo også at dagens ordning gir en god tjeneste. Så hva er formålet med endring av struktur? Felles innkjøp av materiell? Reduksjon i administrasjon? (Les: færre brannsjefer) Så langt virker dette som mer symbolpolitikk enn ønske om reell forbedring i organisering. Personlig tror jeg dette må følge endring i kommunestrukturen og at vi beholder kommunale brannvesen i nye større kommuner.
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann