Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

ERFARINGSUTVEKSLINGSSEMINAR – ELDREPROSJEKTET

Av Per Ole Sivertsen 
06.11.2014
 
Eldreprosjektet som prosjekt avsluttes med et seminar i Tallinn. Det er mange påmeldte og et bra program som også inneholder gruppearbeid. Det vil bli fokus på erfaringsutveksling slik at de som driver med dette tiltaket får tips og ideer for videre drift.
-

 

Nils Erik og Ståle ønsket velkommen og ga noen praktiske opplysninger. Deretter var det en presentasjonsrunde av de deltakerne.

Dag Botnen åpnet med å gå gjennom sluttrapporten til prosjektet. Rapporten, filmer og annet materiell ligger på våre nettsider under menyknappen til venstre som heter Eldre/omsorg. Det er utviklet mye bra materiell fra flere instanser som i sum gir mange muligheter for å ha temaet på dagsorden. Det anbefales å lese rapporten og eller se på materiellet som er tilgjengelig.

Neste ut var Anders Blakseth fra DSB som snakket om ny forebyggende forskrift og NOU 2012:4 Trygg hjemme. Ikke vent på DSB, gode tiltak og ideer bør man gjøre selv uten at DSB eller reglene har krav om det. ROS-analyse i brannvesenet er viktig også for det brannforebyggende arbeidet til brannvesenet. Ut i fra ROS-analysen må man ha en plan for vurdering av tiltak. Tiltakene kan deles inn i tilsyn eller annet. Ny forskrift åpner for å jobbe mere fritt basert på ROS-analyse. Meningen var at ny forskrift skulle være iverksatt fra 1.1.2015, men den er i departementet til behandling og det er usikkert når den er klar. Forskriften vil også inneholde mange endringer bl.a. at feiing og tilsyn med fyringsanlegg skal kun basere seg på behov og ikke ha noen minstehyppighet. Ny forskrift blir mere funksjonsbasert og mange detaljer blir fjernet. Vi får smøre oss med tålmodighet og vente på ny forskrift.  DSB har spilt inn for departementet forslaget i rapporten om å sprinkle omsorgsboliger. DSB har ikke fått svar eller slik oppdrag. DSB har fått oppdrag om å de på samarbeid mellom kommunale tjenesteytere. Brannsikkerhet er en plikt kommune har i helseregelverket til å vurdere.

Kaffepause

Etter pausen fikk vi høre fra Thomas Søland fra Fredrikstad brann- og redningskorps om deres erfaringer med bl.a. trygghetsalarmer/brannalarmer. For å unngå problemer med taushetsplikten ble det utarbeidet to ulike skjemaer for å kartlegge – ett til omsorgstjenesten og ett til 110-sentralen. Det ble anskaffet trygghetsalarmer og røykvarslere hvor røykvarsleren går til 110-sentralen. Erfaringene fra Fredrikstad er positive. De mener å ha reddet 3 liv i år fra boenheter som hadde slikt system.

Til slutt var det Marie Forberg Aanestad og Ståle Fjellberg som fortalte om trygg hjemme gruppen i Rogaland brann- og redning. Aksjon boligbrann er noe som også har fokus på risikoutsatte grupper. Andre tiltak er hjemmebesøk, kartlegging, erfaringsoverføring, undervisning til risikogrupper og helse- og omsorgstjenesten, samarbeid og bekymringsmeldinger. Det er mye spennende som skjer der og dem gjør mye bra. Erfaringene fra Merseyside i England har vært nyttig i hvordan dem har lagt opp Trygg hjemme. Det er mange andre aktiviteter som tar tid fra beredskapsavdelingen som fører til at Trygg hjemme ikke får den oppmerksomheten det burde hatt. I Merseyside klarer dem å involvere beredskapsavdelingen og dem oppnår derfor bedre resultater.

Dag to var bare gruppearbeid og oppsummering fra gruppene før det ble satt strek for Eldreprosjektet som prosjekt. Får håpe at alt det har bidratt til videreføres og bærer nye frukter.

Klikk på navnet for å se presentasjonen til vedkommende.

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann