Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Mtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

MENS DU VENTER P AMBULANSEN, - EN GIGANTSUKSESS!

Av Guttorm Liebe 
03.01.2015
 
Ved utgangen av 2014 er brannvesen i til sammen ca 85 kommuner med p prosjektet, som startet i 2011. SNLA oppgir i sitt julebrev til sine regioner at s langt kan 26 personer vre reddet som del av dette prosjektet!
-

John Bjella, Hallingdal brann- og redningstjenesteog Kre Einar Skogsrud, Midt-Hedmark brann- og redning ble tildelt et av Reisestipend og utvekslingsutvalgets (RUU) stipend i 2010. De skulle studere det svenske og finske prosjektet I ventan p ambulans. I forordet til sin rapport skriver de:

Vi nsket se hvordan noen av vre naboland hadde organisert dette og fikk anbefalt Sverige og Finland av NBLF. Omtrent p avreisedagen for studieturen kunne vi lese i Brannmannen om et pilotprosjekt i regi av SNLA (Stiftelsen norskluftambulanse) som er kalt mens du venter p ambulansen. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Lenvik, Trany, Torsken, Berg, Srreisa og Dyry og SNLA. Og de fortsetter: SNLA har utdannet og utstyrt i alt 140 frstehjelpere i 13 brannkorps i Midt-Troms. Mannskapene disponeres av legevakt/medisinsk ndtelefon 113 og sendes ut for yte livreddende frstehjelp og tilsyn mens pasienten venter p ambulanse eller helikopter.

 

Hensikten med prosjektet er at tilstrekkelig utdannede frstehjelpere skal komme raskest mulig fram til pasienter i akutt fare. Bakgrunnen for velge brannmannskap er dels at brannvesenet har forskriftskrav om skalt innsatstid (responstid), og dels at svel bilambulansene som luftambulansene oftere og oftere blir brukt til transport av pasienter mellom sykehus eller til sykehus langt unna, og dermed er opptatt i annet oppdrag. Selv i Grenlandsomrdet, hvor ambulanseberedskapen er srdeles god, ble brannvesenene i Skien, Porsgrunn og Bamble med p prosjektet i lpet av 2014, og har siden oppstart vrt ute i en rekke oppdrag.

 

SNLA str for opplringen og er derved vrt kvalitetssikrer overfor kommunelegene, sykehusene og AMK-sentralene.

 

Gigantsuksess

Generalsekretr Erik Kreyberg Normann skriver i sitt julebrev til SNLAs regioner:

Regionene fortsetter levere en rekke kurs. Prosjektet Mens Du Venter P Ambulansen fortsetter sin seiersgang:

83 kommuner har opprettet beredskap, og flere kommuner str p venteliste. Under erfaringskonferansen for prosjektet i november ble flgende gledelige tall presentert:

Rundt 500 oppdrag i lpet av 2014. Siden oppstart i 2011 har mannskaper i prosjektet rykket ut p vel 100 hjertestans. 26 personer har ftt gjenopprettet livsviktige funksjoner. Det er 26 mennesker som muligens ikke ville ha overlevd hadde det ikke vrt for brannmannskapene som kom frst til stedet.

 

I 2015 starter en systematisk datainnsamling for flge utviklingen og dokumentere effekten av denne beredskapen. Dette tverretatlige samarbeidet, sammen med TAS og KIA, gir gode resultater i SNLAs nd.

 

Dersom bare en brkdel av det tallet som oppgis angende reddede liv er korrekt, er prosjektet en suksess. Srlig hvis man tar hensyn til at de minimale etablerings- og driftskostnadene.

Brannvesenet har statistisk sett ganske f mange tilbud om redde personer i akutt fare i branner. Mens tilbudet er stort hva angr redde personer i akutt fare som akutthjelpere. Og viktigst av alt: Opplringen og utstyret viser seg vre tilstrekkelig til at de lykkes!

 

Statistikk og evaluering

Det er s langt bare en liten den av landet som deltar i prosjektet, og det har hatt kort varighet. Det tallmessige grunnlagsmaterialet er derfor magert. Med et s lite statistisk grunnlag kan man lett feiltolke resultatene og derved ikke hente korrekt erfaring. Det m unngs. Det er derfor svrt viktig at SNLA gjr det Normann i sitt julebrev skriver, - starte en systematisk datainnsamling for flge utviklingen og dokumentere effekten av denne beredskapen i 2015.

 

Akuttutvalget

Det skalte Akuttutvalget, som skal vurdere hele den akuttmedisinske kjeden, m f med seg evalueringen av dette prosjektet fr de avgir sin utredning mot slutten av 2015.

 

Brannstudiet

Det skalte Brannstudiet, som DSB ga ut i desember 2013, uttrykker bekymring over at brannvesenet tar p seg slike oppdrag, fordi man flytter ansvar og kostnader. (Det samme Brannstudiet uttrykker ikke samme bekymring over tilsvarende fenomen hva angr brannvesenets bidrag overfor politiet?!)

Referanser:

Kap. 9.4.7 Oppgaver ved tilsiktede hendelser

Finner ikke motforestillinger, tilsvarende som over for akuttmedisinske oppgaver

Kap. 9.4.6 og 16.7  Brann- og redningstjenestens akuttmedisinske oppgaver

Arbeidsgruppen har registrert at begrepet akuttmedisinsk bistand ofte trekkes frem som ndvendig. Sprsmlet blir hvor langt brann- og redningsvesenet skal g i det hndtere medisinsk bistand i akutte situasjoner.

Arbeidsgruppen er kjent med at det er nedsatt et eget utvalg for se p temaer med akuttmedisinsk innsats fra frstehjelpere som brann- og redningspersonell utenfor sykehus. Arbeidsgruppen mener at ogs kostnadsfordeling og ansvar br belyses i dette utvalgets arbeid.

 

Dersom SNLAs evaluering skulle vise seg bli s positiv som tallene hittil tyder p, br Brannstudiet revideres p dette punkt. Det vil si at DSBs holdning til det at brannvesenet bidrar som akutthjelpere overfor befolkningen, og fungerer som ambulansetjenesten forlengede arm, br snus fra skepsis til applaudere og legge forholdene til rette for denne tjenesten.

 

Brannvesenet er til for redde liv og helse, og berge verdier. I et eventuelt valg mellom bist ambulansetjenesten som akutthjelpere eller bist politiet med hndtere kriminelle, velger jeg uten tvil det frste.

-

Kommentarer til denne nyheten:
 
27.01.2015, skrevet av 
Tror de fleste har nok og ve og trene p om det ikke skal bli enda flere omrder en skal holde seg faglig og praktisk oppdatert p. Etter all kritik av ledelse, tror jeg det er bedre og bruke dyrebar velses tid p dette omrde.
 
Skrive kommentar? Da m m du logge inn frst!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann