Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Mtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

PWCS EVALUERING MANGLER SAMMENLIGNING MOT ELS.

Av Guttorm Liebe 
05.01.2015
 
De fleste problemstillinger som er nevnt angende organisering, ville vrt lst dersom ELS hadde blitt fulgt, og samtlige dersom vi i Norge innfrer en forlengelse av ELS, samordning og ikke bare samvirke. Det er bemerkelsesverdig at PricewaterhouseCoopers as (PwC) ikke har vurdert hvordan bruk av ELS fra frsteinnsatsen av, hadde kunnet fungere rent organisatorisk. Et organisasjonskart for hver hendelse hadde vrt et glimrende utgangspunkt.
-

Fordi jeg ikke har tilstrekkelig innsikt, er dette innlegget ingen kritikk av hverken innsatsen eller organiseringen. Utgangspunktet er de beskrivelsene og vurderingene som gis i PricewaterhouseCoopers as (PwC) sin evaluering. Innlegget er en kritikk av én bestemt mangel. Denne mangelen er s sentral at PwCs evaluering ikke kan regnes som en fullverdig besvarelse av mandatet, hvorfor evalueringen ikke kan anses som ferdig.

 

PwC har evaluert brannene i Lrdal, Flatanger og Frya i januar 2014. Nrmest en slags motrapport til DSB evaluering av samme. Mandatet ble gitt av Justisdepartementet og inneholder flere punkter omkring hvordan , ledelse og hndtering av innsatsen samt koordinering og samvirke mellom etatene. ble hndtert.

 

Mangler ELS som utgangspunkt

Jeg er svrt forundret over hvor liten plass DSBs og Kystverkets Veiledning om enhetlig ledelsessystem (ELS) har ftt i utredningen.

ELS-veiledningen er utelatt i oversikten over Regelverk, ansvar og organisering (side 13). Mens for eksempel Skogbrannberedskap og hndtering av den senere tids skogbranner i Norge datert 4. desember 2008, er nevnt. For vrig var sistnevnte blant utredningene som l til grunn for innfringen av ELS som organisatorisk mnster.

 

Med andre ord er alts i utgangspunktet DSBs mest sentrale regel hva angr hvordan brannvesen og sivilforsvar skal organisere innsats utelatt!

 

I tillegg skrives det under vurderingene av brannene i Flatanger og p Frya slik Det er utarbeidet en ELS-veileder for brann av DSB, men det er ikke formelle kompetansekrav knyttet til denne. Det er heller ikke formaliserte krav gjennom regelverk eller instrukser som sier at ELS skal benyttes i brannhendelser. (side 52)

Jeg kan ikke forst annet enn at dette er en nedvurdering av ELS-veiledningens status. PwC tar med andre ord feil i sine vurderinger p dette punkt. ELS-veiledningen er slik DSB forventer at brannvesen og sivilforsvar skal organisere sine innsatser, og slik Kystverket forutsetter at hndtering av akutte forurensning skal organiseres.

 

ELS er vr forhndsdefinerte organisering

PwC skriver blant annet under beskrivelse av brannvesenets hndtering av brannen p Flatanger, - Det eksisterte ikke forhndsdefinert organisasjon i brannvesenet for hndtere s store og omfattende aksjoner.

Dette er en feil beskrivelse fra PwC sin side. ELS-veiledningen er nettopp en slik forhndsdefinert organisering, som vrt fagdirektorat forutsetter at brannvesenet benytter. At det lokale brannvesen ikke har benyttet denne forhndsdefinert organisering skyldes etter min vurdering at det ikke er gitt tilstrekkelig systematisk og omfattende innfring. Dette etterlyses for vrig i evalueringen av brannen p Frya. (side 69)

 

Ikke vurdering mot ELS

Jeg er forundret over at ikke organiseringen, samordning, samvirke og koordinering er sett opp mot ELS. I sammendraget peker PwC riktignok p ELS. Men i vurderingene av hver enkelt hendelse er det forbausende beskjedent.

For eksempel nevnes ikke ELS i det hele tatt i teksten der brannen i Lrdal beskrives.

Hva angr brannen p Flatanger og Frya, nevnes ELS, men da p slik mte som henvist til ovenfor.

 

Evalueringen av disse brannene burde vrt benyttet til gjre en sammenligning mot ELS som organisatorisk mnster. Vi m ikke la denne anledningen til g fra oss!

Fordi DSB og Kystverket har utarbeidet veiledningen om ELS, burde Justisdept. selv ha sett dette og spesifikt angitt en slik vurdering i mandatet. Nr det ikke ble gjort burde PwC ha s god innsikt at de uten denne spesifiseringen likevel hadde gjort det.

 

Organisasjonskart

Mangelen kunne vrt lst p en framstillingsmessig svrt enkel mte.

Ved lage et organisasjonskart for de 3 innsatsorganisasjonene, og deretter analysert i hvilken grad ELS-prinsippene ble fulgt og hvilken konsekvens dette fikk eller ikke fikk.

 

Samordne ikke bare samvirke

Min pstand er at de fleste av brannvesenets organisatoriske utfordringer og problemer som beskrives i PwC sin evaluering, ville vrt lst ved bruk av ELS fra frsteinnsatsen av.

Jeg pstr ogs at samtlige av de organisatoriske utfordringene og problemene som beskrives, det vil si inkludert de som angr samvirke og koordinering mellom alle deltagende aktrer i innsatsene, ville vrt lst dersom vi i Norge endret samvirkeprinsippet til samordningsprinsippet. Med det mener jeg g bort fra fagleder-prinsippet, og innfre én og bare en innsatsorganisasjon, med bare én kommandolinje, under én ledelse.

 

En og bare en kommandolinje er for vrig den eneste sikkerhetsmessig forsvarlige organisasjonsformen for innsatsmannskapene. HMS-evalueringen av brannene i Lrdal, Flatanger og Frya burde derfor ogs belyst HMS i relasjon til valgt organisering.

-

Kommentarer til denne nyheten:
 
06.01.2015, skrevet av Roy Charlsen
Guttorm Libe har et vesentlig poeng i denne evalueringen, noe som vi i brann norge har tatt inn over oss. Lofoten og Vesterlen Iua bruker ELS som et ledelsesverkty, og kommunene i Lofoten og Vesterlen kan bruke samme modell ved andre aksjoner.Kurs og velser er gjennomfrt.
 
Skrive kommentar? Da m m du logge inn frst!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann