Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

ET BEDRE OG NÆRERE POLITI

Av Per Ole Sivertsen 
17.02.2015
 
Dette er overskriften på Nærpolitireformen som skal sikre et operativt, synlig og tilgjengelig politi, som vil være der folk er, ifølge justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp). Reformen har også et punkt 13.2 som berører oss fordi brann- og redningsetatenes nødmeldesentraler skal samlokaliseres med politiets operasjonssentraler. De nye sentralene skal klargjøres slik at Helsevesenets AMK-sentraler også kan plasseres på samme sted. Det blir spennende å se når og hvordan det skal foregå.
-

Regjeringen la i dag frem resultatet av forhandlingene mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre om nærpolitireformen.

Politianalysen (NOU 2013:9) og 22. juli-kommisjonens rapport påviste behov for grunnleggende endringer i politiet. Reformen tar for seg politi- og lensmannsetatens struktur, oppgaveportefølje og ansvarsdeling og er samtidig en gjennomgang av ledelse og kultur i politiet.

– Vi har kommet frem til en løsning som sikrer et mer effektivt og tilgjengelig politi. Reformen vil også styrke arbeidet med forebygging, etterforskning og beredskap i politiet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

– Det å sikre et lokalt forankret politi og et godt samarbeid med kommunene om det fremtidige polititilbudet er viktig for å lykkes med reformen. En rekke av tiltakene i avtalen skal sikre dette, sier justis- og beredskapsminister Anundsen.

– Vi må sikre et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti som er der befolkningen er. Samtidig skal vi utvikle sterke fagmiljøer som er i stand til å løse dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer, sier justis- og beredskapsministeren.

Avtalen mellom regjeringspartiene og Venstre om grunnlaget for nærpolitireformen

Faktaark politireformen

-

Kommentarer til denne nyheten:
 
21.02.2015, skrevet av Jan Fausk
Ja, tiden er helt klart inne for en statlig overtagelse av nødmeldetjenesten for brann. Det samme bør skje med AMK-sentralene, de må løsrives fra helseforetakene. Antall politidistrikt blir i overkant av det som var ønskelig og distrikts-inndelingen er heller ikke som forventet. Hvis det ikke er mulig å gjøre noe med antallet, bør i alle fall distrikts-inndelingen endres. Fylkesgrensene skulle vært tillagt mye større betydning dvs. Finnmark bør være eget distrikt, Haugaland og Sunnhordland pd må splittes og fylkesgrensene følges og ikke minst bør Asker og Bærum pd legges til Oslo, alternativt til politi-distrikt ØST, da vil fylkene Østfold og Akershus være ett politidistrikt. Felles grenser/ansvars-områder er ikke bare et avgjørende suksesskriterium for korrekt trippelvarsling og samhandling nødetatene seg i mellom, men også for nødvendig samordning med andre statlige etater med beredskapsansvar som Fylkesmann, Sivilforsvaret m.fl. Regjering og Storting har nå en gylden mulighet til å gjøre de riktige grepene for fremtidens nødmeldetjeneste.
17.02.2015, skrevet av Pål K. Myhre-Svendsberget
Om det går mot statlig drift av nødmeldetjenesten for brann bør det skje i denne sammenheng. Ser også i avtalen at regjeringspartiene skriver følgende: Punkt 8. Digitale løsninger Politiets IKT-systemer må moderniseres for å sikre et fremtidsrettet, effektivt og moderne politi. Det er viktig å holde nødvendig fremdrift i dette arbeidet. Jeg syntes at det i denne sammenheng kanskje vil være lurt og se på muligheten til at alle nødetatene kan få et oppdrags håndteringsverktøy som har mulighet til å kunne dele felles informasjon på tvers av nødetatene. Dette kan bla. være nyttig i hendelser som trigger trippelvarsling slik at alle får lik og samme informasjon i sanntid. Jeg håper DSB vil være klare og tydelige i det store arbeidet som mest sannsynlig vil starte i den nærmeste fremtid, og lytte/inkludere fagmiljøet i dette arbeidet.
17.02.2015, skrevet av Per Ole Sivertsen
Akkurat nå kjenner jeg at det beste vil være om staten overtar nødmeldesentralene for brann hvis det som avtalens punkt 13.2 skal gjennomføres. Kanskje best at det skjer i denne sammenhengen enn på et senere tidspunkt. Gratis blir det ikke, hverken å flytte eller å drifte, så om staten tar både flytteregningen og driftskostnadene så blir det også slik mange ønsker det skal være. Det var et stort flertall av de som svarte på temperaturmåleren som mener at «Statlig modell med en statlig nødmeldetjeneste for brann (dvs. statlig drift av 110-sentralene, i tillegg til statlig eierskap, forvaltning og drift av nødnettutstyret)» slik også DSB ønsker det.
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann