Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Mtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

REFERAT FRA SEMINAR OM FELLES TERMINOLOGI I NDETATENE

Av Per Ole Sivertsen 
12.03.2015
 
Sprkrdet inviterte til et seminar om felles terminologi i ndetatene. Seminaret ble holdt i Sprkrdets lokaler. Det var 23 deltakere.
-

Bakgrunn for seminaret

Sprkrdet deltar i to arbeidsgrupper for terminologi: Kollegiet for brannfaglig terminologi (KBT) og Terminologi for akutt forurensning (TAF). Gjennom arbeidet i disse to gruppene har Sprkrdet erfart at de ulike ndetatene har mange felles organisatoriske ord og termer, men at det ikke alltid er enighet mellom etatene om hva disse betyr. Dette kan fre til undvendige misforstelser og uklar kommunikasjon mellom etater. Mlet med seminaret var f i gang en prosess som skal fre til en felles og entydig organisatorisk terminologi for ndetatene.

 

Program

Seminaret ble innledet med en presentasjon av de to arbeidsgruppene, KBT og TAF, og en introduksjon til problemstillingen.

 

Flere av etatene som deltok, presenterte sitt arbeid p feltet: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Helsedirektoratet og Politihgskolen. I tillegg holdt Sprkrdet og lederen i Nasjonalt redningsfaglig rd innlegg om viktigheten av felles terminologi.

 

Alle deltakerne kjente godt til problemstillingen med at det er ulik terminologi og begrepsbruk i de ulike ndetatene, bde i lover, forskrifter, planverk og rutiner, og at dette bidrar til misforstelser og feiltolkninger bde p organisatorisk og operativt plan.

 

Det var bred enighet om behovet for bedre samordnet terminologi. Det ble samtidig understreket at det er viktig vise forstelse for at ulike etater kan ha spesielle behov.

 

Hans Kristian Madsen fra DSB understreket at samarbeid er en forutsetning for lykkes. Det forventes at ndetatene sammen lser problemer og utfordringer. For f til et godt samarbeid er god kommunikasjon og informasjonsflyt viktig, og det krever felles terminologi. Madsen understreket ogs at full ensartethet neppe kan ns, men at det kanskje heller ikke er mlet.

 

Bjrn Jamtli fra Helsedirektoratet trakk fram tverretatlig planverk som veien g. Han poengterte ogs at det var viktig bruke etablert terminologi der den fantes. Hvis noen har gode erfaringer med en velfungerende terminologi, skal det tungtveiende faglige grunner til for ikke bruke det som allerede fins som grunnlag for tverrsektoriell kommunikasjon. Han brukte blant annet utviklingen av PLIVO (Ndetatenes samvirke ved pgende livstruende vold) som et eksempel der helse overtok politiets faseinndeling for aksjoner, fordi politiet allerede hadde ferdig utarbeidede definisjoner.

 

Bjrn Danielsen fra Politihgskolen etterskte navet, alts det koordinerende leddet mellom etatene. Det mangler en arena for samhandling i begynnelsen av en hendelse. Han satte klientene til redningstjenesten i fokus ved peke p det tidstap uensartet terminologi kan medfre. Dette tidstapet gr utover den skadelidte. Han etterlyste ogs et samvirkefag.

 

Marianne Aasgaard i Sprkrdet ppekte at en felles forstelse av begrep og termer er viktig bde for trygghet og lnnsomhet. Aasgaard trakk ogs fram at den norske sprkpolitikken er tverrfaglig og sektorovergripende, og at alle departementer og offentlige etater har og skal ta et sprkpolitisk ansvar.

 

Stein Solberg representerte Nasjonalt redningsfaglig rd og Hovedredningssentralen. Han viste til at man hadde ftt til felles planverk og begrepsapparat innen redning internasjonalt, og at det derfor burde vre mulig f det til ogs nasjonalt. Han pekte p flere faktorer som bidro til kommunikasjonsproblemer utover terminologien. Mlet i et samarbeid m vre en motorvei med informasjon mellom alle medvirkende aktrer som srger for at alle fr tilgang til informasjon om hendelsen som hndteres.

 

Veien videre

Det skal n startes et arbeid med en oppdatering av Redningshndboka. Redningshndboka kan danne en felles plattform og vre et normativt dokument som ligger i bunnen. Hovedredningssentralen vil bli bedt om lede denne prosessen og kan benytte dette arbeidet til melde tilbake til Justisdepartementet om behovet for avklaring av terminologi.

 

De ulike aktrene ble ogs oppfordret til benytte anledningen i ulike hringer til ppeke terminologibruk og at denne m samordnes. En mulighet n er i forbindelse med hringsrunden for Kongelig resolusjon om organisasjonsplan for redningstjenesten som pgr n (hringsfrist 20. mars).

 

Det ble understreket av flere at det er viktig at et arbeid med harmonisere terminologi m vre forankret i ledelsene i de ulike direktoratene og helst ogs i Justisdepartementet. Det ble nevnt flere ulike grupper som kunne vre aktuelle til presentere problemstillingen for departementet, og det ble avtalt at dette skulle vre en sak p dagsorden i det neste mtet i Nasjonalt redningsfaglig rd, som er 10. juni. Nasjonalt redningsfaglig rd srger for dette.

 

Det blir en oppgave for de tilstedevrende direktoratene (DSB, Politidirektoratet, Helsedirektoratet og Direktoratet for ndkommunikasjon) komme med innspill til den videre prosessen til mtet 10. juni. Nasjonalt redningsfaglig rd rapporterer s til Justisdepartementet etter sitt mte. Det var enighet om at oppgaven med utarbeide en ensartet organisatorisk terminologi br begrenses til aktrene i redningstjenesten, og at det kan vre fornuftig p starte med tema som burde vre enkle behandle.

 

Kystverkets rolle og interesse i arbeidet med felles terminologi knytter seg til etatens ansvar for hndtering av hendelser med akutt forurensning, der brannvesenet utgjr en fundamental ressurs. Kystverkets terminologi m derfor vre helt i trd med brannvesenets for ivareta beredskapsprinsippene, og spesielt samvirkeprinsippet, p en tilfredsstillende mte.

Kystverket br vre observatr p mtet i Nasjonalt redningsfaglig rd i juni.

 

Mlet er at alle direktoratene fr i oppdrag bidra i denne prosessen. Sprkrdet nsker f samme henstilling som de andre direktoratene, slik at Sprkrdet kommer med i denne prosessen som en representant for alle sprkbrukere.

 

Arbeidsgruppene KBT og TAF stiller seg til rdighet.

-

Bli den frste til kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da m m du logge inn frst!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann