Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

RAPPORT AVSLØRER: NØDSENTRALANE ER FOR SMÅ OG SÅRBARE

Av Per Ole Sivertsen 
27.06.2015
 
Nødsentralar som ikkje klarer å samarbeide, og som har for liten kapasitet ved store hendingar. Slik blir norsk nødmeldeteneste skildra i rapport. Konklusjon: «Det haster» med å gjere noko. Dette er overskriften og ingressen på en nyhet som NRK har på sine nettsider.
-
Her følger resten av nyheten:
 

Det hastar også når du ringer 110, 112 eller 113. Då kjem du til ein av landets 63 nødsentralar som skal hjelpe deg når liv, helse og verdiar står på spel.

I dei fleste tilfelle fungerer nødmeldetenesta bra, ifølgje ein rapport frå Nasjonalt nødmeldingsprosjekt, men sentralane er ikkje godt nok rusta til å takle dei store krisene:

«Tjenesten er sårbar og har for liten kapasitet til å håndtere store uforutsette hendelser».

«Betydelig forbedringspotensial»

Førre veke publiserte NRK lydloggar frå handteringa av trippeldrapet på Valdresekspressen i Årdal. Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i Helse Førde fekk kritikk av fylkeslegen og DSB fordi dei gjorde alvorlege varslingsfeil i handteringa av hendinga.

AMK-sentralen fekk mellom anna melding om terror, kapra buss og om mange drepne, men denne informasjonen blei aldri varsla vidare til dei to andre nødsentralane.

Rapporten frå Nasjonalt Nødmeldingsprosjekt vart lagt fram for Justis- og beredskapsdepartementet i mindten av desember i fjor.

I rapporten står det mellom anna at det finst «eksempler på hvor håndteringen av hendelser går galt» og at det er dokumentert at «nødmeldingstjenesten kan forbedres på en rekke områder».

Rapporten slår også fast at det er eit «betydelig forbedringspotensial».

«Det haster»

Ifølgje rapporten frå Nasjonalt nødmeldingsprosjekt hastar det å gjere nødsentralane betre.

«Utredningen som er gjennomført av Nasjonalt nødmeldingsprosjekt viser at forbedringstiltakene må iverksettets nå», heter det. Det står også:

  • «Det haster å bygge robusthet i norsk nødmeldingstjeneste»
  • «Dagens nødmeldingstjeneste klarer ikke å ivareta godt nok samvirket mellom nødetatene»

Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap (DSB) uttalte førre veke at nødetatane for små og for sårbare, og at dei ofte er for dårlege til å varsle kvarandre. Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB meiner samlokalisering av nødsentralane vil gjere situasjonen betre.

Det er også tilrådinga frå Nasjonalt nødmeldingsprosjekt: «I forbindelse med etablering av nye politidistrikt anbefales det å samlokalisere politiets operasjonssentraler og 110-sentralene».I Nærpolitireformen blir det lagt opp til at sentralane til politi og brann skal samlokaliserast og ha ansvar for same geografiske område, men AMK-sentralane er ikkje med i dette prosjektet.

I rapporten frå Nasjonalt nødmeldingsprosjekt står det også: «For å ivareta brukernes tillit til tjenesten må det iverksettes tiltak nå».

Helse må vente

Statssekretær Gjermund Hagesæter i Justis- og beredskapsdepartementet er klar på at samlokaliseringen er vedtatt av Stortinget og at det ligger en klar forventning om at det skal gjennomføres en samlokalisering på 1-3 steder i 2016.

– Nødmeldingssentralene til politiet og brannvesenet skal samlokaliseres i samme bygg slik at de dekker de samme geografiske områdene. Det skal videre legges til rette for at AMK skal kunne flytte inn på et senere tidspunkt. Grunnen til at helse ikke er med fra starten av er et behov for å bedre utrede den optimale organiseringen av medisinsk nødmeldetjeneste, skriver Hagesæter i en epost til NRK

-

Kommentarer til denne nyheten:
 
02.07.2015, skrevet av Jan Fausk
Det er helt klart nødvendig å etablere større og mer robuste 110-sentraler. Dette er da også påpekt i Brannstudien. MEN en må allikevel spørre om en så omfattende prosess for fremtidige 110-sentraler skal bestemmes som en følge av Nærpolitireformen, som i utgangspunktet handler om politietaten? Og ikke minst hvem har konkludert med at samlokalisering er det eneste saliggjørende for fremtidens nødmeldetjeneste i Norge? Vil en samlokalisering virkelig løse alle utfordringene en står ovenfor? Jeg er i tvil. Politidirektoratet ble ikke hørt i sitt høringssvar hvor de ønsket en konsekvensanalyse. Uansett hvor god intensjonen måtte være så er det lite sannsynlig at HELSE vil bli en del av dette i uoverskuelig fremtid. Erfaringene etter prosessene med felles nødnummer taler for at dette ikke vil skje. HVIS det allikevel skulle lykkes med en samlokalisering av alle nødsentralene, hvorfor da ikke samtidig etablere felles mottak/nødnummer? Det er ingen god grunn til at publikum skal måtte forholde seg til tre ulike nødnummer når operatørene på samlokaliserte nødsentraler sitter og ser på hverandre gjennom glassvegger. Det hele er snakk om evne, vilje og god organisering.
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann