Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

SLUTT PÅ UTDANNINGSDISPENSASJON FRA HSH

Av Per Ole Sivertsen 
10.08.2015
 
Branningeniørutdanning ved Høgskolen Stord/Haugesund godkjennes ikke lenger som yrkesutdanning i forbyggende brannvern gjennomført ved Norges brannskole.
-

Dette er overskriften på et brev DSB har sendt ut til alle landets brannsjefer. Alle som er uteksaminert fra og med 2016 vil måtte gjennomføre dette kurset i ettertid. Alternativet vil være om HSH sørger for at studentene får dette kurset i løpet av studietiden eller at HSH sørger for å bake dette inn i de øvrige fagene som før.

Her kan du lese hele brevet fra DSB.

-

Kommentarer til denne nyheten:
 
05.09.2015, skrevet av Dag Botnen
Hvis læreplanene ved HSH tilpasses ny læreplan for forebyggende kurs ved NBSK, skulle det være fullt mulig å gi dispensasjon videre. Her må det inngås en dialog mellom dsb og hsh, vanskeligere bør det ikke være. Når det gjelder kvaliteten på kurset ved NBSK så vet jeg ikke da jeg er en av de som har slik dispensasjon. Kollegaer som har vært på kurset har i hovedsak vært fornøyd, men selvsagt er det områder som ikke lever opp til forventninger. Håper og tror at NBSK justerer underveis slik at neste kurs alltid blir det beste. Uansett, kursdeltagere og brannskole har et gjensidig ansvar for at kurs skal bli bra. Ha som utgangspunkt i at en skal bidra like mye som å ta i mot ny læring. Anonyme innlegg kan man skrive for meg, men jeg tror ikke at det forekommer represalier for meninger som ikke faller inn i "riktig" kategori. I så fall er det ikke forfatteren av et innlegg som har et problem. Og til sist. Det er nødvendig å revidere læreplaner innimellom og kurset må gå seg til i starten. Kjedelig for de første deltagerne, men slik må det bare være. Deltagere i arbeidsgruppen for dette arbeidet vet jeg gjør en god jobb. Normalt vil slike grupper være bredt sammensatt slik at alle utfordringer ved læreplaner blir tatt opp. I tillegg sendes disse ut på høring og her har vi alle en mulighet til å påvirke. Ser at jeg er sen inn i diskusjonen, men kanskje aktuelt fremdeles?
11.08.2015, skrevet av 
Om det står forebygger eller Irritert er vel like godt som anonymt ?
11.08.2015, skrevet av Roy Inge Heltne
Gjekk forebygande kurs på brannskulen for 4 år sidan. Meget bra og lærerikt kurs. Etter mitt syner det viktig at den forebyggande utdanninga legg vekt på å ivareta begge fagfelta, forebyggande og beredskap. Det er viktig med godt samarbeid noko det ser ut til å vere lite av i store einingar. Mens det i små og mellomstore oftast blir jobba på tvers av avdelingane med godt resultat. Trur alle,uavhengig av utdanning og bakgrunn, har godt av ei runde på brannskulen for å få ett litt breiare perspektiv.
11.08.2015, skrevet av anonym
Mye mulig Per Ole. Men håper dere har meget stor takhøyde da det sikrer alle innspill, uavhengig av frykt for represalier for den enkelte debattant. Gikk Forebyggendekurset ved NBSK for noen år siden og må si at det var en trist affære. Følte ikke at jeg lærte noen ting, snarere tvert om. Når jeg leser erfaringene til «irritert» under her, kjenner jeg meg dessverre igjen. Det kan altså virke som det ikke har blitt noe bedre. Jeg stiller meg derfor undrende til konklusjonen til DSB og NBSK- hva har endret seg så mye? Når Hege Hammer fra Oslo brannvesen blir sendt som representant inn i arbeidsgruppen for nytt kurs, fersk i avdelingssjef stilling – uten erfaring – uten kompetanse, skjønner jeg hvordan kurset kan bli slik irritert beskriver. Brannforebyggende arbeid, tilsyn, kommunikasjon osv er erfaringsarbeid. Risikobasert tilsyn erstatter ikke dette, ikke nå, ikke om ti år. For å få til et godt forebyggende arbeid trengs det kompetanse, god kompetanse og mellommenneskelige evner. Innføringen av risikobasert tilsyn medfører ikke lavere behov for kompetanse som mange virker å mene, snarere tvert imot. Kanskje skulle NBSK og HSH heller samarbeidet for å få en god innføring også i branningeniørutdannelsen og kanskje brukt enkelte lærekrefter fra HSH ved NBSK.. Jeg er litt bekymret for hvordan det skal gå når brannreformen kommer med en egen linje for brannforebyggendepersonell. Jeg håper det blir mye praksis i de 2 årene de skal gå på brannskolen…
11.08.2015, skrevet av Per Ole Sivertsen
Det er ikke bra med anonyme kommentarer. Anonyme kommentarer som er upassende vil bli slettet.
11.08.2015, skrevet av knut erik marthinussen
En gavepakke fra DSB som sikrer NBSK monopol på all brannutdanning i Norge. Lite hensyn til kvalitet og kvantitet synes å vektlegges fra direktoratets side. Hvilket annet direktoratet kan opptre slik i forhold til sine læreinstitusjoner? Dette kan neppe tjene verken DSB, NBSK eller kompetansenivået på brannutdanningen noe særlig. Misunner ikke de lærerne som skal undervise særdeles umotiverte elever som kanskje har bedre kompetanse enn lærerne selv. Dette gir dessverre et dårlig utgangspunkt for læring!
10.08.2015, skrevet av beredskap
.... man burde heller stille store spørsmåltegn med å gi HSH-studenter med bef 3 fra NBSK adgang til å være brannsjef eller ha noe som helst med overbefalsvakt å gjøre...... DET er en skandale det.... så kan det nok være at beregning av røykluker etc. faller mer naturlig på HSH-studenten enn etter endt foreb.kurs ved NBSK
10.08.2015, skrevet av Irritert
Det skal mye til for at Norges brannskole skal rett opp inntrykket jeg har fått av de etter to av fem uker på det nye forebyggende kurset. «Det har skjedd mye med faginnholdet i utdanning og kurs innenfor forebyggende brannvern siden 1995. Det er nettopp utarbeidet nytt kurs for yrkesutdanningen i forebyggende brannvern ved Norges brannskole. Direktoratet har besluttet at nye branningeniører uteksaminert fra Høgskolen Stord/Haugesund fra og med år 2016 og framover ikke skal gis dispensasjon fra yrkesutdanning i forebyggende brannvern ved Norges brannskole.» Merkelig ettersom de nå ut ifra læreplanen går mer i retning av det som blir undervist på HSH, som holder en standard som er milevis over kursstedet i nord. Det å kalle forebyggende kurset for en yrkesutdanning er et hån mot alle skoler i Norge. Kurset så langt holder en så laber kvalitet at det nesten er kriminelt. Men tåkeheimen føler vel at de trenger mer kontroll. Forslag til neste års statsbudsjett kjøp MSB, DSB er full av idioter.
10.08.2015, skrevet av forebygger 2....
På tide............
10.08.2015, skrevet av forebygger
hahaha... Dsb fornekter seg ikke. Det nye kurset har fått dårligere tilbakemelding enn noen gang (noe som er en prestasjon i seg selv), og nå skal dere kutte disp? DSB er og blir en useriøs sosialkompetanse bedrift og ikke et fagdirektorat!
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 



Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann