Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNSIKKERHETEN I ASYLMOTTAK SKAL IVARETAS

Av Per Ole Sivertsen 
04.11.2015
 
Strømmen av flyktninger til Norge skaper et stort og utfordrende behov for innkvartering. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) understreker at selv om situasjonen er krevende, skal brannsikkerheten i de ulike asylmottakene ivaretas.
-

Myndighetene jobber nå med å skaffe et tilstrekkelig antall sengeplasser til flyktningene som kommer fra blant annet Syria.

– Samtidig registrerer DSB at brannsikkerheten i de ulike asylmottakene er tema i mediene, og vi ønsker derfor å presisere at brannsikkerheten i mottakene skal ivaretas, sier DSB-direktør Cecilie Daae.

Når det gjelder ansvarsforhold og krav til brannsikkerhet, er det eieren av lokalene mottakene etableres i, som har ansvaret for at de tekniske kravene til brannsikkerhet er ivaretatt. Ansvaret endres ikke selv om situasjonen vi nå står overfor er akutt. De tekniske kravene til brannsikkerhet er beskrevet i plan- og bygningsloven og brann- og eksplosjonsvernloven.

– Det er viktig at eierne av bygningene som nå tas i bruk til asylmottak er seg dette ansvaret bevisst. Det er ikke rom for snarveier, sier Daae.

I tillegg har driverne av asylmottakene et ansvar. De skal ha planer og instrukser for både forebygging av brann og for håndtering av en eventuell brann.

DSB vil be landets brann- og redningsvesen om å føre tilsyn med at eiere og drivere ivaretar sine forpliktelser.

– Det legges ned et betydelig arbeid og engasjementet i håndteringen av flyktningstrømmen til Norge. Men vi må ikke glemme brannsikkerheten i arbeidet med å skaffe disse menneskene tak over hodet. Det er fullt mulig å etablere plasser samtidig som brannsikkerheten ivaretas, sier Daae.

Hun oppfordrer alle involverte, fra kommuner til private selskaper, til å være ekstra oppmerksomme i denne hektiske fasen.

– Vi har ikke råd å miste noen i branner i asylmottak, avslutter Daae. 

DSBs brev til kommunene.

Lenke til Rundskriv om etablering av asylmottak.

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann