Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

«ROBUSTHETEN» SOM FORSVANT

Av Guttorm Liebe 
10.11.2015
 
DSB har de siste par årene endret betydelig på sine mål og krav angående 110-sentralene. Først forsvant fagsentralprinsippet, og nå er det tydeligvis ikke noe igjen av kravet til «robusthet». Samlokalisering ser ut til å ha overtatt som mantra (trylleformel).
-

DSBs besvarer den 4. november 2015 følgende spørsmål stilt i forbindelse med 110-sentralreformen, som vi stilte ledd i utarbeidelse av høringsuttalelser:

  1. Så vidt en kan bedømme, er hovedmålet med samlokaliseringen av politiets operasjonssentraler og 110-sentralene å bedre samvirket mellom de to nødetatene disse sentralene skal betjene. Er det også et mål for DSB at 110-reformen skal medføre at 110-sentralene skal levere bedre tjenester og høyere grad av service overfor brannvesen og kommuner enn i dag?

  2. Med det angitte antall operatørplasser i DSBs dimensjonering i rundskriv dat. 07.10.2015, hvordan mener DSB at 110-sentralens «robusthet» skal ivaretas?

  3. Med det angitte antall operatørplasser, vil det for mange 110-sentraler ikke bli mulig å ta med seg alle de såkalte tilleggstjenestene som 110-sentralene i dag produserer. Hvilke tilleggstjenester forutsetter eller ønsker DSB at skal «bli med på lasset»?

Den særdeles interesserte leser kan finne hele svaret, «Samlokalisering av nødmeldingstjenesten og tilleggstjenester», her.

 

Den observante leser vil se at spørsmål nr. 2 er ubesvart. Jeg skal la være å plage den ikke altfor ivrige leser med å kommentere DSBs svar på spørsmål 1 og 3, selv om svarene nok fortjener det.

 

Det er bemerkelsesverdig at DSB ikke ønsker eller ikke kan besvare spørsmålet om hvordan «robustheten» skal ivaretas. «Robuste» sentraler har gjennom de siste årene vært et mantra eller «trylleformel» for vårt fagdirektorat, selv om begrepet aldri er blitt definert på en skikkelig måte. (Den valgte oversettelse av mantra er hentet fra Wipkipedia: Mantra (Sanskrit) fra roten man – å tenke – og endelsen tra – som antyder instrument eller verktøy. Betyr tanke eller hensikt uttrykt som lyd. Derfor betyr mantra«bønn», «hymne», «trylleformel» og «plan».)

 

Undertegnede er noe usikker på hvordan fraviket fra tidligere trylleformel skal tolkes. Når DSB ikke ønsker eller ikke kan besvare hvordan «robusthet» skal ivaretas, velger imidlertid jeg å tolke det dit hen at dette målet eller kravet ikke er så viktig lenger. Det vil si at DSB nå fraviker «robusthet» som mål. På samme måten som fagsentralprinsippet også ble fraveket, når det ble viktigere å samlokalisere med politiets operasjonssentraler, enn å være lokalisert i en (kasernert) brannstasjon.

 

Det betenkelig i slik endring av argumentasjon, er at DSB lett kan bli oppfattet som å bruk vikarierende argumenter, - så lenge de passer. 

-

Kommentarer til denne nyheten:
 
27.11.2015, skrevet av 110 operatør
Jeg vet at vi blir veldig robuste om vi tar bort alle tilleggtjenestene vi skal ha. Det har jo for enkelt brannvesen blitt slik at 110 sentralen skal være med å betale for alt annet en nød meldetjenesten. De fleste fleste av disse tjenestene kan fin taes over av private.Hvor for skal 110 sitte og ta imot innbruddalarmer får så og varsle vekterselskap.Tror noen er mer redd for egen økonomi enn robusthet.
26.11.2015, skrevet av Henrik Trømborg
Tilleggstjenester i form av alarmmottak for alle andre tjenester enn brann som kommunene har ansvar for, må sikres på en eller annen måte. Hvis nye større 110-sentraler kun blir fagsentraler må kommunene gå sammen om "tilleggssentraler". Disse kan også samlokaliseres med 110-sentralene og dekke samme geografiske område(r). Ved ekstraordinære hendelser (vind, flom, terror..) ville fagmiljøene i "tilleggssentralene" kunne flytte sitt personell inn til 110 for å bistå med å håndtere de oppgavene som må løses, dermed oppnår man robusthet gjennom forsterket bemanning.
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann