Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

KORT REFERAT FRA FEU-MØTET I WIEN

Av Per Ole Sivertsen 
22.11.2015
 
Denne gangen var det Østerrike og vertskapet Bernhard Jily og kona hadde laget en god ramme rundt møtet som var på brannmuseet i sentrum av Wien. Utfyllende referat kommer på FEU sine nettsider når referatet er godkjent.
-

 

Før møtet startet var det en presentasjonsrunde av delegatene. Møtet inneholdt er del faste saker som rapporter fra presidenten, sekretæren og WEB-master. Det ble også gitt en kort informasjon om land som har observatørstatus. Videre ble det gitt er orientering fra hver av gruppene som arbeider med Vision 2020. Det har vært en Webinar (møte på nett) for WEB-master og sub-WEB-master og det ble gitt en rapport fra dette møtet og diskusjon om videre arbeid med hjemmesidene, Facebook og Twitter. Det skal satses på å være mere aktiv på nett og hjemmesidene vil få en avslutning på oppgradering basert på diskusjonen på møtet. Sub-WEB-masterne vil være mere aktiv med å bidra og det har bl.a. ført til at jeg nå også er administrator på FB-sidene til FEU. Det planlegges et arbeidsmøte mellom WEB-masterne i forbindelse med neste FEU-møte.

Ellers så fikk vi presentert flere nye prosjekter som ulike aktører jobber med og interessen for disse prosjektene er varierende. En presentasjon ble gitt om mulighet til å søke prosjektmidler gjennom EU sitt Horizon 2020. Her er det mange muligheter se: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/. Det ble også gitt noen gode og nyttige faglige innlegg bl.a om kreftfare i brannyrket (se egen nyhet). Noen nasjonale rapporter og noen hendelser ble det også tid til.

FEU samarbeider med flere andre organisasjoner og aktører og det var diskusjon om hvordan dette bør være i fremtiden. Det ble også diskutert omfanget av delegater på FEU-møtet og kanskje bør antallet begrenses til 2 per land. I dag varierer det og noen land stiller med 1 delegat, noen med 2 og noen med 3 delegater. Det ble diskutert litt men ikke fattet noen beslutning på hverken samarbeid med andre eller antall delegater. Disse temaene vil nok komme opp igjen på senere møter. Norge er et av landene som bruker å stille med 3 opptil delegater. Presidenten ønsket også en tilbakemelding fra delegatene om hvilke saker og hvilket nivå FEU skal jobbe med. Til neste møte skal «regionene» melde inn en sak hver som det menes er en viktig for FEU.

Vi ble forespurt om å være vertskap for det første FEU-møtet i 2017, noe vi sa ja til. Vi har arrangert ett møte før og det var i Tromsø i 2006. Hvor og når møtet i 2017 blir er noe styret må diskutere, men det var stort sett bare moro å arrangere det møtet vi hadde i 2006 så det er ikke noe å frykte.

Neste møte er i månedsskiftet juni/juli i Barcelona.

 

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann