Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

FÆRRE OG STØRRE BRANN- OG REDNINGSVESEN

Av Per Ole Sivertsen 
03.12.2015
 
DSB oversendte i dag et beslutningsgrunnlag for ny organisering av brann- og redningsvesenet til Justis- og beredskapsdepartementet (JD). Departementet anbefales å gi sin tilslutning til utarbeidelse av et statlig pålegg til kommunene om regionalt samarbeid om brann- og redningsoppgaver.
-

Brann- og redningsvesenene er en svært viktig ressurs for det samlede samfunnssikkerhetsarbeidet. Brannsikkerhet er et kommunalt ansvar, noe som innebærer at kommunen plikter å stille de midler som trengs for gjennomføring av lovens bestemmelse, til rådighet for brann- og redningsvesenet.

Mange kommuner ikke har økonomisk evne til å bygge ut et fullgodt brann- og redningsvesen. Dermed oppstår forskjeller i organisering, kvalitet, effektivitet, kapasitet og evnen til å forebygge og håndtere branner. Utfordringene har siden 1970 vært forsøkt løst gjennom en lovfestet plikt for kommunene til å samarbeide om lovpålagte brannverntiltak. Når vi i 2015 fremdeles ikke har oppnådd tilstrekkelig grad av samarbeid, anses det imidlertid nødvendig med sterkere grad av statlig styring, gjennom etablering av robuste regionale brann- og redningsvesen.

9. juni fikk DSB i oppdrag av JD å et beslutningsgrunnlag for ny organisering av brann- og redningsvesenet. Der har vi fokusert på hvordan kommunene kan samarbeide om større brann- og redningsvesen for å imøtekomme føringene som JD har skissert i oppdragsbrevet.

Målsettingen om et større interkommunalt samarbeid er ikke oppnådd, og det er nå behov for en kvalitetsreform. DSB anbefaler at JD gir sin tilslutning til utarbeidelse av et statlig pålegg til kommunene om regionalt samarbeid om brann- og redningsoppgaver, hvor de nye politidistriktgrensene vil bli bestemmende for hvilke kommuner som skal samarbeide.

Den lokale beredskapen står sentralt og forutsettes ivaretatt av den enkelte kommune også i fremtiden, blant annet gjennom de lokale brannstasjonene. Dette innebærer at dagens krav til innsatstid og lokal tilstedeværelse ligger fast.

DSB mener at et statlig pålegg om interkommunalt samarbeid kan gjennomføres innenfor dagens kostnadsramme og ressursbruk. DSB mener videre at det er et potensiale for uttak av stordriftsfordeler gjennom et regionsamarbeid som foreslått. En nærmere analyse og vurdering av de økonomiske og administrative konsekvensene som følge av pålegget må naturlig inngå som en del av det videre regelverksarbeidet.

>> Beslutningsgrunnlag for ny organisering av brann- og redningsvesenet

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann