Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Mtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

FRRE OG STRRE BRANN- OG REDNINGSVESEN

Av Per Ole Sivertsen 
03.12.2015
 
DSB oversendte i dag et beslutningsgrunnlag for ny organisering av brann- og redningsvesenet til Justis- og beredskapsdepartementet (JD). Departementet anbefales gi sin tilslutning til utarbeidelse av et statlig plegg til kommunene om regionalt samarbeid om brann- og redningsoppgaver.
-

Brann- og redningsvesenene er en svrt viktig ressurs for det samlede samfunnssikkerhetsarbeidet. Brannsikkerhet er et kommunalt ansvar, noe som innebrer at kommunen plikter stille de midler som trengs for gjennomfring av lovens bestemmelse, til rdighet for brann- og redningsvesenet.

Mange kommuner ikke har konomisk evne til bygge ut et fullgodt brann- og redningsvesen. Dermed oppstr forskjeller i organisering, kvalitet, effektivitet, kapasitet og evnen til forebygge og hndtere branner. Utfordringene har siden 1970 vrt forskt lst gjennom en lovfestet plikt for kommunene til samarbeide om lovplagte brannverntiltak. Nr vi i 2015 fremdeles ikke har oppndd tilstrekkelig grad av samarbeid, anses det imidlertid ndvendig med sterkere grad av statlig styring, gjennom etablering av robuste regionale brann- og redningsvesen.

9. juni fikk DSB i oppdrag av JD et beslutningsgrunnlag for ny organisering av brann- og redningsvesenet. Der har vi fokusert p hvordan kommunene kan samarbeide om strre brann- og redningsvesen for imtekomme fringene som JD har skissert i oppdragsbrevet.

Mlsettingen om et strre interkommunalt samarbeid er ikke oppndd, og det er n behov for en kvalitetsreform. DSB anbefaler at JD gir sin tilslutning til utarbeidelse av et statlig plegg til kommunene om regionalt samarbeid om brann- og redningsoppgaver, hvor de nye politidistriktgrensene vil bli bestemmende for hvilke kommuner som skal samarbeide.

Den lokale beredskapen str sentralt og forutsettes ivaretatt av den enkelte kommune ogs i fremtiden, blant annet gjennom de lokale brannstasjonene. Dette innebrer at dagens krav til innsatstid og lokal tilstedevrelse ligger fast.

DSB mener at et statlig plegg om interkommunalt samarbeid kan gjennomfres innenfor dagens kostnadsramme og ressursbruk. DSB mener videre at det er et potensiale for uttak av stordriftsfordeler gjennom et regionsamarbeid som foresltt. En nrmere analyse og vurdering av de konomiske og administrative konsekvensene som flge av plegget m naturlig inng som en del av det videre regelverksarbeidet.

>> Beslutningsgrunnlag for ny organisering av brann- og redningsvesenet

-

Bli den frste til kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da m m du logge inn frst!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann