Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

GIR ØKONOMISK STØTTE TIL BRANNFOREBYGGING

Av Per Ole Sivertsen 
08.04.2016
 
Åtte av ti som omkommer i brann dør i egen bolig, og det er hjemmeboende eldre, omsorgstrengende og andre risikoutsatte grupper er overrepresentert i dødsbrannstatistikken. I forbindelse med «Det store brannløftet» legges det til rette for ytterligere forebygging.
-

Helse- og omsorgspolitikken la på slutten av nittitallet opp til at vi skal få muligheten til å bo hjemme lenger enn før. Nordmenn vil i større grad få levert pleie og omsorg i hjemmet enn på institusjoner, og velferdsteknologien er et av mange tiltak som skal legge til rette for dette.
Om 44 år er hver femte innbygger i Norge minst 70 år gammel, og denne utviklingen skaper utfordringer.

Målet er branntrygget hjem
– Uten nytenkning og samhandling innen brannsikkerhet vil stadig flere i risikogruppene ha større sannsynlighet for å omkomme i brann i egen bolig, sier prosjektleder Hans-Jørgen Rom for det forebyggende satsningsområdet i «Det store brannløftet».

«Det store brannløftet» har som mål å motivere til, forsterke og gjennomføre tiltak som bidrar i arbeidet med å skape branntrygge hjem. Dette skal gjøres i tett samarbeid med blant annet Norges brann- og helsevesen. Det er satt av 80 millioner kroner til dette livsviktige forebyggende arbeidet.

– Vi planlegger å gjennomføre en rekke tiltak i samarbeid med offentlige aktører og frivillige organisasjoner parallelt med at vi skal gi økonomisk støtte til forebyggende tiltak for brann- og helsevesen. Prosjektet er fremdeles i planleggingsfasen, og vi gleder oss til å oppdatere med videre fremdrift etter hvert som løpet legges, sier Rom. De konkrete tiltakene vil etter hvert være tilgjengelige også på disse sidene.

Søk om støtte til brannforebyggende tiltak
Fra 1. juni 2016 åpnes for at brann- og helsevesen sammen kan søke om økonomisk støtte til langvarige brannforebyggende tiltak fra «Det store brannløftet». Informasjon om kriterier og prosess for søknad oppdateres på brannløftet.no. Søknadsfristen på forebyggende støtte blir satt til 1. september 2016.

-

Kommentarer til denne nyheten:
 
08.04.2016, skrevet av Per Svanæs
Fint at dette ble opplyst om nå. Vi hadde nemlig forstått det slik at vi skulle søke om midler til dette nå 15.april.
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann