Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

FREMTIDENS NBLF

Av Per Ole Sivertsen 
09.05.2016
 
Styret var samlet torsdag 5.mai for å diskutere hvordan NBLF kan og bør formes for fremtiden.
-
I forkant av dette møtet hadde noen av styret gjort en SWOT-analyse og avdekket noen Styrker, Svakhetet, Muligheter og Trusler. Vi diskuterte de ulike funnene og endte opp med at vi ønsker å gjøre endringer i organisasjonen. Det vill bli tatt kontakt med noen utvalgte før kretslagene og medlemmene før det på høring. Forhåpentligvis vil saken bli sluttbehandlet på neste generalforsamling.
 
Det er for tidlig å gå ut med noe nå fordi saken fremdeles er på "tenkestadiet" og ikke moden og klar nok for å presenteres, men så snart den er så vil det komme mere informasjon.
 
Uansett så kan man forberede seg på å spille inn forslag til hvordan NBLF bør se ut i fremtiden.
-

Kommentarer til denne nyheten:
 
26.05.2016, skrevet av Per Ole Sivertsen
Hei Ragnar. Jeg er enig med din kommentar om at leder skal velges ut i fra kunnskap og kompetanse og ikke geografi. NBLF har også en bredde langt utover brannsjefer. Alle medlemmer har mulighet å bli valgt i ulike verv - så her er det bare å engasjere seg.
23.05.2016, skrevet av Ragnar Kvennodd
Hei - Per Ole her er du på feil kurs før NBLF får satt prosjektet i gang. Man velger leder i et styret utifra kunnskap og kompetanse, ikke med bakgrunn fra hvor man bor i landet. Det du legger opp til her kan bety massutmelding av NBLF. Jeg ønsker NBLF lykke til med reformarbeidet av forbundet.
11.05.2016, skrevet av Per Ole Sivertsen
Hei igjen ??. NBLF er en organisasjon for mange flere enn brannsjefer. Du kan lese vedtekten §4 som omhandler medlemskap. Det er veldig mange andre enn brannsjefer som engasjerer seg i arbeidet til NBLF, og bra er det. Alle medlemmer kan bidra med innspill, verv, aktiviteter mm.
10.05.2016, skrevet av 
En trenger vel ikke være brannsjef for og leverer innspill til høringer og utvalg med god kvalitet. Regner jo med at dere "sjefer" er klar over hvilke resurs som finnes der ute bland de små å engasjerte korps. Som bruker masse av sin fritid i beredskaps norge. Der må bare slette min innlegg om dere synes de er upassende å feigt at jeg skriver anonymt.
10.05.2016, skrevet av Nils-Erik Haagenrud
Supert med engasjement fra medlemmene det er det vi ønsker. Vi må absolutt ha takhøyde for saklige innspill og ytringer. Alle burde engasjere seg i styre og utvalg, enten om man er heltids eller deltids ansatt. Tror ikke det er vanskelig å få plass hvis man ønsker det. Det er lærerikt og kan anbefales på det sterkeste. Tror uansett at det er viktig at NBLF tilpasser seg endringene i beredskaps-Norge og leverer innspill til høringer og utvalg med god kvalitet.
10.05.2016, skrevet av Per Ole Sivertsen
Hei ?? Jeg har ikke skrevet at noen del av landet skal utelukkes, men jeg ser det som en fordel at lederen bor sentralt fordi det er "ofte" er møter som arrangeres i Oslo eller i nærheten og det blir litt enklere for forbundet og lederen å kunne delta. Jeg mener også at forbundet bør organisere bredt og langt utover bare brannsjefer så det er mange muligheter for mange flere enn bare brannsjefer å delta med verv i både kretslag og forbund. Jeg synes det er naturlig at lederen er brannsjef, men har ingen problem hvis det er andre godt kvalifiserte medlemmer som blir valgt som leder. Jeg kommenterte bare innlegget fra ??.
10.05.2016, skrevet av Eyvind Aakerman
En liten kommentar til Per Ole Sivertsens innlegg. Nå er det en gang slik at NBLF er en organisasjon for brannbefal og ikke bare for brannsjefer. At brannsjefer er representert i NBLF på lik linje med andre brannbefal er viktig for å opprettholde den store og fulle bredden i forbundet. Etter min mening vil det være meget uheldig om NBLF kun skal bli en «brannsjefs organisasjon» og med et styre bestående kun av brannsjefer. «Vil vel heller ikke blir så mange medlemmer i et slikt forbund dersom organiseringen av brannvesen i Norge skal følge Politigrensene». Forbundet vil med en slik organisering åpenbart miste sin integritet og erkjennelse.
10.05.2016, skrevet av Jan-Olav Vagle
Jeg tror det er helt på sin plass at styret har tatt initiativ til å se på hvordan NBLf bør se ut i fremtiden. Hele brann Norge er i endring, vi får nå 12 samlokaliserte 110 sentraler i løpet av kort tid. Vi bør vurdere og endre kretslagene til de samme regioner som politidistriktene. Da vil vi få 12 regionslag, som kan og bør jobbe for de samme tingen innenfor sin region. Styret bør være sammensatt av brannbefal fra store deler av Norge, hvem som bør sitte der er helt klart personer som ivrer for den jobben som må gjøres. Hvor de kommer i fra i Norge betyr egentlig ingen ting, det viktigste er at vi har personer som ønsker og gjør en jobb for brannmiljøet. Vi trenger et sterk NBLF også i fremtiden. Stå på med tilpassing til den modellen som gagner de aller fleste.
10.05.2016, skrevet av 
Så det du mene er at resten av lande skal utelukkes,fordi de ikke bor sentralt på Østlandet. Tror det bør startes et forbund som tar vare på den stor massen.
10.05.2016, skrevet av Per Ole Sivertsen
Hei??. Det er naturlig at det er brannsjefer representert i et brannbefalsforbund. I flere europeiske land er slike forbund kun for brannsjefer. Jeg synes det er naturlig at lederen er brannsjef og bør helst bo og jobbe sentralt for å kunne stille på møter i og rundt Oslo. Ellers er det jo opp til kretslagene å velge og sende delegater til generalforsamlingen. Det er også opp til kretslagene å komme med innspill på kandidater til valgkomiteen. Mulighetene er mange også innenfor dagens NBLF.
09.05.2016, skrevet av 
Det bør bli fokus på den største og viktigste del ev brann norge. De deltidsansatte å deltids korpsene. Se bare på styre sammensettingen i NBLF dere trenger noen fra grasrota.Det sitter 7 brannsjefer i styre med varerepresentanter.
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann