Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

ALT VI KAN MOT BRANN

Av Per Ole Sivertsen 
31.08.2016
 
Nå er det en stund siden sist. Det skjer mye på brannområdet for tiden, også mye som angår kommunikasjon om brannsikkerhet og "Alt vi kan mot brann". Den nye forskriften om brannforebygging trådte i kraft 1. januar 2016, og det jobbes med ulike tiltak for implementering av det nye regelverket.
-
Ett av tiltakene er å reise Norge rundt og gjennomføre dagsseminar for brannsjefer, ledere av forebyggende avdeling og brannforebyggere i kommunene. Mer enn 600 personer har deltatt på seminarene så langt. Det pågår også en nasjonal kvalitetsreform på brannområdet. Reformen har fått navnet "Brannstigen", og er et program bestående av fire innsatsområder som skal løfte kvaliteten på den totale brannsikkerheten i kommunenes brann- og redningsvesen. De fire innsatsområdene i Brannstigen er utdanning, organisering, forebygging og nødmeldingstjenesten.
 

Barn og unge

Barn og unge er en viktig målgruppe for Koordineringsgruppen og i oppfølgingen av Nasjonal kommunikasjonsstrategi for brannsikkerhet 2013-2020. De siste årene har det vært flere enkeltsatsinger lokalt som har vokst seg store i barnehagene. Bjørnis og Flammbært er to av disse. I tillegg har vi Eldar og Vanja på nasjonalt nivå. Nasjonal koordineringsgruppe arrangerte i juni en workshop for sentrale aktører og et oppfølgingsmøte i august. Formålet er å finne en samarbeidsmodell der vi framover får brukt ressursene best mulig. I første omgang prioriteres barnehage. Etter hvert vil det også være naturlig å se nærmere på opplæringen av sjetteklassingene.

 

Brannløftet

Siden sist har også Gjensidigestiftelsen lansert "Det store brannløftet", der et av fire hovedtemaer er forebygging. Torsdag 1. september skal 36 brannkjøretøy overleveres brann-Norge under en fagdag i Oslo. Brannløftet vil også få betydning for "Alt vi kan mot brann". Nasjonal koordineringsgruppe for brannkommunikasjon har invitert Gjensidigestiftelsen til møter for å diskutere samarbeid. At det blir samarbeid er sikkert, men hvordan er det litt tidlig å si noe om ennå.

 

En kampanje blir to

Fra og med i år vil det bli to kampanjer, en kampanje rettet mot eldre 1. oktober og en komfyrvaktkampanje onsdag 8. februar 2017. I de to årene vi har hatt kampanje 1. oktober har det vært god deltakelse, og vi har fått positive tilbakemeldinger om at kampanjen oppleves som nyttig og bør fortsette. Samtidig har vi også fått tilbakemeldinger om at kampanjetettheten er høy på høsten, og det derfor er ønskelig å flytte kampanjen til et annet tidspunkt av året. Vi har derfor tatt dere på ordet og flyttet komfyrvaktkampanjen. Vi har allikevel valgt å beholde noen aktiviteter på FNs internasjonale eldredag 1. oktober, men i noe mindre målestokk. Planleggingen av de to kampanjene er så smått i gang, se nærmere omtale under.

 

Kjøkkenpraten, lørdag 1. oktober 2015 (FNs internasjonale eldredag)

DSB vil i samarbeid med Nasjonal koordineringsgruppe også i år organisere aktiviteter 1. oktober med tema eldre og brannsikkerhet, men det er ikke planlagt påmelding, slik som tidligere. Dette er for å unngå for mange aktiviteter i en travel høst. Vi oppfordrer dere likevel til å delta i lokale aktiviteter, gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner som blant annet eldreforeninger, eldresentre, pensjonistforeninger og helsevesen. Målgruppen er fortsatt eldre hjemmeboende og deres pårørende. Filmene og sjekklisten til Kjøkkenpraten som ble utarbeidet til fjorårets kampanje kan gjenbrukes.

 

Hovedbudskapet 1. oktober er fortsatt "Ta en prat med din eldre slektning om brannsikkerhet", men i år vil hovedtemaet være varsling, slokking og evakuering, med utgangspunkt i at eldre personer vil ha nedsatte fysiske funksjoner som kan gå ut over evnen til brannsikker adferd. Komfyrvaktene spares til februar. Årets 1. oktober er en lørdag, og vi vil gjøre et forsøk på å komme inn i relevante TV-programmer dagene før og samtidig jobbe mot en nyhetssak som kan selge på selve dagen. Vi vil også i år bruke Facebook som hovedkanal.

 

Komfyrvaktkampanjen, onsdag 8. februar 2017

Komfyrvaktkampanjen skal som tidligere være en landsdekkende kampanje der brannvesen, DLE og andre oppfordres til lokale aktiviteter, med påmelding slik det har vært foregående år. Den viktigste endringen er at målgruppen nå blir befolkningen ("alle bør ha komfyrvakt"). Samtidig ønsker vi å ha et spesiell fokus på risikogruppene (ikke bare eldre). Hovedbudskapet er Skaff deg en komfyrvakt!

 

Det vil trolig bli utviklet noe nytt eller i hvert fall justert innhold til kampanjen, tilpasset det at målgruppen nå utvides til å gjelde flere enn eldre. Lokalt er vi fortsatt avhengige av innsatsen til brann- og redningsvesen og DLE, og vi håper at mange melder seg på. Når det gjelder kanaler vil vi som tidligere forsøke å få innpass i ulike medier, i tillegg til at vi naturligvis legger informasjon ut i egne kanaler som for eksempel Facebook. En utfordring tidligere har vært at komfyrvaktene kun har vært til salgs gjennom nettbutikk og vært dyre. DSB er i dialog med produsenter og forhandlere for å få til at komfyrvakter innen neste kampanje skal kunne selges i butikk.

 

Resultater fra fjorårets komfyrvaktkampanje

Det ble gjennomført flere undersøkelser etter kampanjen 1. oktober 2015. Totalt sett viser de et godt resultat, spesielt når det som her er en kampanje med aktiviteter i hovedsak en enkelt dag. Mediedekningen ble doblet fra året før, og det var jevnt over godt gjennomslag for budskapet. Dekningen var spesielt god i TV og radio, med innslag blant annet i TV2s Frokost-TV der kampanjefilmen ble vist i sin helhet. En befolkningsundersøkelse i etterkant viste at det er en økende andel som oppgir at de har komfyrvakt (fra 8 til 16 prosent), og 62 prosent oppgir at kampanjen har gjort dem mer oppmerksom på brannsikkerhet hos eldre slektninger og ti prosent har hørt om Kjøkkenpraten. Det var flere påmeldte fra brann- og redningsvesen og DLE til kampanjen enn i året før (ca. 150 totalt). Også i 2015 var det mange gode aktiviteter lokalt, med stort spenn i type aktiviteter. Flest deltok med stand (over 71 prosent) eller bidro i sosiale medier (57 prosent). Ellers nevnes deltakelse i arrangementer på eldresenter, hjemmebesøk og besøk i større bedrifter m.m.

  

Alt vi kan mot brann

Så langt har godt over 100 brannvesen, feiere og DLE, myndigheter, bransjeorganisasjoner og frivillige organisasjoner meldt seg på, veldig bra! Vi kommer til å fortsette med oppfordringen om å støtte Alt vi kan mot brann i kampanjeperioden fram mot 2020. Les mer om "Alt vi kan mot brann" (https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/artikler/alt-vi-kan-mot-brann/) på dsb.no og meld dere på!

 

Større nasjonale kampanjer neste halvår

Brannvernuka: Uke 38

Kjøkkenpraten 1. oktober

Bry deg før det brenner: Ukene 42/43 og 50/51

Aksjon boligbrann: Røykvarslerdagen 1. desember og første uke i desember.

Komfyrvaktkampanjen 8. februar 2017

 

Bak "Alt vi kan mot brann" står Nasjonal koordineringsgruppe for brannsikkerhet som består av DSB, Norsk brannbefals landsforbund, Feiermesternes landsforening, Norsk brannvernforening, Finans Norge, NELFO, Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE), Sakkyndige selskaper og Branninformasjonsforum. Koordineringsgruppens hovedoppgave er oppfølging av Nasjonal kommunikasjonsstrategi for brannsikkerhet 2013-2020. Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE), brann- og feiervesenet og andre samarbeidspartnere over hele landet står for den lokale gjennomføringen av kampanjen.

 

Vennlig hilsen

Nasjonal koordineringsgruppe for brannsikkerhet

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann