Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Mtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

REGJERINGEN SAMLER MER ANSVAR FOR SAMFUNNSSIKKERHET I DSB

Av Per Ole Sivertsen 
17.10.2016
 
Regjeringen samler mer ansvar i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Ansvaret for nd- og beredskapskommunikasjon og Ndnett overfres fra Direktoratet for ndkommunikasjon (DNK) til DSB.
-

Ndnett er blitt et svrt viktig verkty i nd- og beredskapssammenheng. Det samle ansvar vil vre positivt for bruk, utbredelse og videreutvikling av Ndnett. Tilfrsel av teknisk kompetanse til DSB legger til rette for en mer strategisk tilnrming til nd- og beredskapskommunikasjon og til IKT-utvikling p samfunnssikkerhetsfeltet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).   

I desember 2015 var Ndnett bygget ut i hele landet. Ndnettet skal n over i en ny fase fra utbygging til drift. Regjeringen vil organisere nd- og beredskapskommunikasjon tettere sammen med andre samfunnssikkerhetsomrder.

Samfunnssikkerhetsarbeidet bestr av mange aktrer, bde profesjonelle og frivillige, som skal samarbeide i det daglige og i krisesituasjoner. Hensiktsmessige, sikre og robuste kommunikasjonssystemer er avgjrende for samvirket. Utviklingen av nd- og beredskaps-kommunikasjon vil etter organisasjonsendringen ses i nr sammenheng med det vrige tverrsektorielle samfunnssikkerhetsarbeidet. Utbygging og innfring av Ndnett er et stort lft for beredskapen i Norge. Prosjektet er et godt eksempel p arbeid p tvers av sektorer med ml om en felles, sikret kommunikasjonslsning.

DNK forvalter statens eierskap til Ndnett og leverer telekomtjenester til nd- og beredskapsaktrer i hele Norge. Det er sentralt bevare det kompetente miljet som i dag er i DNK for ivareta oppgaver knyttet til Ndnett og nd- og beredskapskommunikasjon. For unng tap av kritisk nkkelpersonell vil dagens lokalisering viderefres. Direktr Tor Helge Lyngstl vil inng i DSBs ledergruppe.

Etter planen skal DNKs ansvar og funksjoner overfres til DSB 1. mars 2017. DNK avvikles da som eget direktorat. Det forventes synergieffekter for bedre samfunnssikkerhet som flge av omorganiseringen. Reduksjon av antall direktorater bidrar til forenkling og avbyrkratisering.

-

Bli den frste til kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da m m du logge inn frst!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann