Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

PROSJEKTET INNEN ALTERNATIVE FUEL VEHICLE (AFV)

Av Ingar Danielsen 
24.10.2016
 
Prosjektet startet i februar 2015 mellom Bilimportørenes landsforening (BIL) og NBLF. På det første møte stilte Jan Steinar Jensen og Tore Lillemork for BIL og Dag Botnen og Ingar Danielsen for NBLF. Vi fant raskt ut et behov for et nasjonalt kurs innen håndtering av AFV var tilstede for landets brannvesen. Ingar Danielsen fikk i oppdrag å lede prosjektet. Det har vært jevnlig møtevirksomhet hvor møtene har blitt avholdt på Lahaugmoen i Oslo, og det siste halve året hos Toyota i Drammen. Jobben har i all hovedsak bestått i å finne den riktige kompetansen, noe som sluttgruppen har vist seg å være gjennom det avholdet kurset på Kløfta. I tillegg har det blitt gjort en stor jobb i å plukke ut fakta! Det florer mange myter rundt emnet i ulike medier. Alt arbeid har vært dugnadsbasert.
-
Gjennomføring
Prosjektet ble avsluttet med et dagskurs som ble avholdt hos Scania på Kløfta den 20. oktober 2016. Kurset var fulltegnet med plass til 25 deltagere.

Utlysningen ble administrert av Norges brannskole.

Fag- og timefordeling for kurset:
Administrative forhold - 1 time
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - 1 time
Teknisk kunnskap - 3 timer
Innsatsmetodikk - 3 timer
Til sammen - 8 timer

Behovet videre fremover
Totalt var det 40 påmeldte til de 25 plassene innen påmeldingsfristen til kurset. Minst like mange henvendte seg til Brannskolen etter fristens utløp. I tillegg vet vi med stor sikkerhet at mange av landets brannvesen «skriker» etter kurs innen AFV.

Prosjektgruppen mener det er 3-tre modeller som bør kjøres fremover:
  • Kurs gjennom NBLF sine lokallag hvor det er en påmeldingsavgift som dekker de faktiske utgifter for reise og instruktør(er) etc. I hovedsak bør dette være for de som er ferdig utdannet på brannskolen, og ikke skal dit flere ganger.
  • Kurset blir implementert hos Norges brannskoles grunnkurs, BER 1 og BER 3.
  • Flere kurs blir avholdt på Kløfta i Scania sine lokaler
Prosjektgruppa ønsker å fortsette arbeidet og møtevirksomheten, slik at kompetansen opprettholdes og oppgraderes etter hvert som utviklingen går videre. Men dette avhenger av «grønt lys» fra de ulike organisasjonene og arbeidsgivere hos representantene prosjektgruppa.

Til slutt vil det takkes for et enormt engasjement til alle som har vært med å bidratt. Uten deres positivitet og vilje til å få dette til, hadde kurset ikke ville blitt gjennomført.
-

Kommentarer til denne nyheten:
 
30.08.2018, skrevet av Ivar Mæland
Hei og dette ser faglig spennende ut og jeg lufter dette i RBL- styret til å kjøre dette som et kurs i 2019! :)
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann