Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

LANDSRÅDSMØTET 2017

Av Per Ole Sivertsen 
13.01.2017
 
Landsrådsmøtet ble åpnet av leder i NBLF og ønsket spesielt vår nye samarbeidspartner KLP velkommen.
-

Programmet for de to dagene ble raskt presentert og NBLF som organisasjon ble informert om for KLP.

Kretslagene og deltakerne presenterte seg før lagene informerte fra sine lag. Noen lag har høy aktivitet og noen har nesten ikke aktivitet.

Etter en kort pause informerte direktøren i KLP om KLP hvordan dem er organisert og hva dem holder på med. KLP har flere områder hvor skadeforsikring er det området hvor NBLF kan bidra til å redusere antall hendelser. Det gjelder både offentlige og private, men spesielt skoler, kommunale utleieboliger, asylmottak og sykehjem. Det har vært gjennomført flere prosjekter for å få ut informasjon og kunnskaper til eiere, brukere og forvaltere. Hver enkelt distriktssjef fortalte om seg og sitt distrikt. Godt å se ansiktene til hverandre og få mere kjennskap til KLP og da spesielt skadeforsikring.

Kaffepause.

NBLF og KLP presenterte og gjennomgikk avtalen punkt for punkt i fellesskap. Det ønskes innspill på gode ideer til regionale aktiviteter. Flere innspill kom og det blir spennende å se hvordan fremtiden for samarbeidet blir, det er nok områder å samarbeide på. Det er også behov for ekstern kommunikasjon og det må utarbeides gode løsninger for regional og nasjonal markedsføring.

Til slutt var det en gjennomgang av våre nettsider for å få økt aktivitet av nettsidene og da spesielt at kretslagene bruker nettsidene aktivt.

Dagen ble avrundet med en hyggelig middag.

Dag 2 startet med gjennomgang av prosjektet om erfaringslæring som fire har søkt om midler til.

Hovedtemaet denne dagen er arbeid med forslag til ny strategiplan som foreslår en ny organisering av NBLF. En gjennomgang av hvordan styret har tenkt og arbeidet med planen presentert av lederen. Styret har gjennomført en SWAT-analyse med kartlegging av styrker, svakheter, muligheter og trusler.

Det ble arbeidet med strategidokumentet i grupper. Seks grupper diskuterte den nye strategiplanen og gruppene var delt inn basert på kretslag og geografi. Det er behov for videre diskusjoner i kretslagene slik at styret får et godt grunnlag for endelig utarbeidelse av strategidokument til generalforsamlingen i mai. Det oppfordres til å delta aktivt i dette arbeidet.

Etter gruppearbeidet ble resultatet presentert i plenum før lederen avrundet møtet.


 

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann