Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

STATEN BESTEMMER – KOMMUNENE BETALER

Av Per Ole Sivertsen 
17.01.2017
 
110-sentralene er et kommunalt ansvar (sier staten), men til tross for det synes jeg staten bestemmer og dikterer vel mye. Staten er alt fra storting, regjering, departement og direktorat. Snart skal også statsbygg og politiet være litt med å bestemme.
-

Staten har bestemt hvor kommunene skal drive sin virksomhet fra, staten har altså bestemt adressen og ikke bare adressen men også hvor i bygget. Staten har bestemt at man ikke får lov å ha en lufteveranda eller åpningsbare vindu. Staten har bestemt at de kommunalt ansatte må sikkerhetsklareres på grunn av plasseringen i bygget. Staten har bestemt hvor stor plass man trenger for å drive en 110-sentral. Staten bestemmer hvilken kompetanse man må ha for å jobbe i 110-sentralen. Staten bestemmer hvilken arbeidstidsordning som er greit eller ikke greit å ha for de ansatte. Staten bestemmer hvilke verktøy og systemer man skal bruke for å drive forsvarlig mottak og utalarmering. Staten bestemmer hvor mye man må betale for å kunne utføre jobben med disse verktøyene. Dette er noe av det staten bestemmer og snart kommer det nye oppgaver og systemer bestemt av staten. Staten bestemmer og dikterer så mye når det gjelder 110-tjenesten at staten burde tatt over driften og kostnadene.

Staten har også bestemt at mottak av automatiske brannalarmer er tilleggstjeneste med unntak av alarmer fra vedtaksobjekter. Nå finnes det svært få slike vedtaksobjekter hvor kommunen ha fattet enkeltvedtak om at det skal være direktevarsling, og i de få tilfellene så har heller ikke kommunen lov å ta betaling for tjenesten. Derimot så kan kommunen (brannvesenet) selge alarmtilknytning og ikke minst respons og utrykning basert på en privatrettslig avtale til alle som ikke er vedtaksobjekter. Slike avtaler gir inntekter enten til 110-sentralen eller til brannvesenet eller til begge i form av en fordeling. Hvis nå alle som har direktevarsling sier opp denne så har (kanskje) (i forrige FOBTOT §4.1 var det en hjemmel) kommunen mulighet til å fatte enkeltvedtak for flere av disse objektene om å ha direktevarsling, og hvis kommunen gjør det så blir det gratis. Dette er også noe staten har bestemt, at man ikke kan ta betalt for slike vedtak uten at man har hjemmel til det, og det har man ikke.

Staten har også bestemt hvordan kommunene skal finansiere tjenesten basert på totale kostnader delt på antall innbyggere i 110-regionen. Hver kommune kan da gange dette tallet med antall innbyggere i egen kommune for å få kommunen sin andel. Denne finansieringsordningen fører til store ulikheter hva prisen er per innbygger alt etter som hvor mange innbyggere man har å dele kostnaden på. Staten har selv i flere sammenhenger anbefalt å overta driften av 110-sentralene. Det hadde vært en fordel og burde vært gjort for ett par år siden. Hadde det vært gjort da så kunne staten fått 110-tjenesten og de nye 110-sentralene akkurat slik dem ville uten å involvere kommunene. Dagens ordning minner litt om bestiller-utfører modellen hvor staten bestiller 110-tjeneste fra kommunene og kommunene utfører tjenesten. Jeg savner at bestiller betaler for bestillingene og ikke bare bestiller.

Synes det er flott med mest mulig like systemer og løsninger så mye av det staten har bestemt er bra, men det er fremdeles litt som gjenstår for å få mest mulig like 110-sentraler når det gjelder drift og løsninger. Valg og anskaffelse av alarmmottak er kommunene sitt ansvar selv om Vision egentlig har dette innebygd og kunne vært likt i alle sentralene hvis det hadde vært beskrevet i leveransen. Nå blir det ulike løsninger i 110-sentralene fordi hver sentral må kjøpe inn eget alarmmottak. Siden mottak av automatiske alarmer er tilleggstjeneste og inntektsbringende så er det også andre som driver med alarmmottak. Det kan være private vaktselskap eller brannvesen. Staten har bestemt hvordan og hva som skal rapporters inn i BRIS. De første tidene inn i BRIS er det som skjer på 110-sentralen og deretter statusmeldinger fra ressursene. Brannvesen med eget alarmmottak kan finne på å respondere på mottatte alarmer uten at 110-sentralen blir involvert og da blir også tallene i BRIS feil eller fraværende. Staten har «bein i nesa» på enkelte områder men mangler det total på andre områder. Enten må mottak av automatiske brannalarmer (som er en tilleggsoppgave) ut av 110-sentralen eller så må den komme ordentlig inn i varmen og at staten også bestemmer hvordan den skal utføres og selvsagt skaffer rette verktøy eller får satt i funksjon allerede alarmmottak i Vision. Kan gjerne gjøre løsningen av alarmmottaket likt og bestemme at å rute alarmen skal være gratis for de objektene brannvesene vil ha. Så får det være opp til hvert enkelt brannvesen å selge respons basert på privatrettslige avtaler og ikke involvere 110-sentralen i dette. Staten kunne da også bestemt at alle automatiske brannalarmer som skal føre til respons fra brannvesen skal rutes til en 110-sentral. Mottak av automatiske brannalarmer bør absolutt bli bestemt av staten skal være en av oppgavene til en 110-sentral.

Staten har nesten full kontroll på driften av 110-sentralene og bør vel bare ta resten også inkludert kostnadene.

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann