Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

NYTT SENTER FOR FORSKNING PÅ BRANNSIKKERHET

Av Per Ole Sivertsen 
09.11.2018
 
Forskningsrådet har tildelt 30 millioner kroner til et nytt forsknings- og innovasjonssenter for brannsikkerhet, "Fire Research and Innovation Centre", ledet av RISE Fire Research i Trondheim.
-

Gjensidigestiftelsen har som en del av Det store brannløftet gitt Forskningsrådet i oppdrag å forvalte 35 millioner kroner for å fremme forskning og innovasjon på feltet.

I tillegg kommer gaveforsterkningsmidler fra Kunnskapsdepartementet og midler til to doktorgradsstipendiateter fra Justis- og beredskapsdepartementet. Dette har gjort det mulig å utlyse 47 millioner kroner.

Lite forskning på brannsikkerhet
- Det har vært forsket for lite på brannsikkerhet, og det er svært positivt at flere aktører nå går sammen for å styrke dette feltet. Den nye satsingen på forskning og innovasjon for brannsikkerhet er viktig for å styrke et lite utviklet forskningsfelt med stor betydning for samfunnet, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara.

Tildelingen til det nye senteret er et viktig ledd i satsingen på forskning og innovasjon for brannsikkerhet (BRANNSIKKERHET). Målet er mer effektiv brannsikkerhet gjennom kunnskapsbaserte tiltak. Det nye senteret skal bidra til å bygge sterke fagmiljøer, styrke forskerutdanningen og innovasjon på feltet.

Administrerende direktør i Gjensidigestiftelsen, Unn Dehlen, er fornøyd med at det nå kommer på plass et forsknings- og innovasjonssenter for brannsikkerhet i Trondheim.

-Vi har stor tro på at ny kunnskap og innovative løsninger vil bidra til at samfunnets ressurser for forebygging, beredskap og håndtering av branner blir enda bedre utnyttet og koordinert, sier hun.

Ny utlysning
løpet av første halvår 2019 vil Forskningsrådet lyse ut ytterligere midler til brannsikkerhetsforskning. Utlysningen vil spesielt rette seg mot miljøer som ser brannsikkerhet i et samfunnsvitenskapelig eller humaniora perspektiv.  

Styret
Styret for satsingen BRANNSIKKERHET er oppnevnt for perioden 01.01.2018 – 31.12.2021 og består av følgende personer:

Leder:               Thomas Gell, direktør, Brandforsk

Medlemmer:     Grunde Jomaas, professor, University of Edinburgh;
                         Erna Danielsson, dosent, Mittuniversitetet
                         Anne Hjort, brannsjef, Asker og Bærum brann og redning IKS
​                         Dag Botnen, brannsjef, Haugaland brann og redning IKS
                         Tone Rabe, HMS-sjef, Herøya industripark
​                         Hans Kristian Madsen, avdelingsdirektør, DSB

Observatør:     Ingrid Tollånes, avdelingsleder, Gjensidigestiftelsen

 

Skrevet av:
Siv Haugan

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann