Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

MIDT-NORSKE BRANNVERNDAGER 2019

Av Per Ole Sivertsen 
07.11.2019
 
På nytt lager Trøndelag brannbefalslag et 2-dagers fagseminar med utstillere. Dette er en 15 år lang tradisjon i Trøndelag og trekker mange deltakere. Kretslaget er største kretslaget i NBLF med 205 medlemmer. Et slik opplegg kan anbefales til alle kretslagene.
-

Første dag åpnet med presentasjon av lokalstyret og forbundsstyret før utstillerne fikk sine tildelte minutter til å presentere seg.

Sånn gjør vi det i Hemne brann- og redningsvesen var tittelen på innlegget til brannsjef Reidulf Myren i Hemne. Det ble gitt presentasjon om Hemne og hvordan dem er organisert og hvilke erfaringer og utfordringer dem har. Dem sliter med en gammel for liten brannstasjon, men det skal bygges ny moderne stasjon. Brannvesenet er aktiv med eget øvingsområde og deltar på flere aktiviteter for å ivareta kompetansen til mannskapene. Snart blir det kommunesammenslåing og da blir Hemne en del av Heim kommune. Senere skal Heim inn i et større samarbeid med to andre kommuner og da blir det mere omfattende samarbeid på flere områder.

Pause

Neste ut var Hans Kristian Madsen med nyheter fra DSB. Det helhetlige utfordringsbildet omhandler flere områder hvor også det mere utenkelige inngår i bildet. Brannvesenet er en viktig ressurs med god lokal tilstedeværelse og høy tillit. Helt siden 80-tallet har budskapet vært at brannvesenet må være lokalt og må kunne brukes til mere enn kun slokke brann. Det har ble satset mere på forebyggende og det har gitt gode resultater. Endringer skjer som følge av hendelser. Det gjelder både utvikling av regelverk og organisering og drift av brannvesen. Kommunalt ansvar – men en nasjonal føring.

Før lunsj var det en av utstillerne som fikk ordet. Hvilken utstiller var avgjort med loddtrekning og vinneren var Locus.

Lunsj

Etter lunsj var det et innlegg av Arvid Vollum fra Midt-Norge 110-sentral og Sverre Hogstad fra TBRT om Droner i brannvesenet. «Trønderbataljonen» gikk inn for dette prosjektet og 110-sentralen eier og driver prosjektet i samarbeid med Andøya Space Center. TBRT har 5 dronepiloter som en start og film strømmes til 110-sentralen ved bruk av Incendium som verktøy til å strømme. Å fly drone er krevende både med tanke på rutiner, prosedyrer, opplæring av piloter mm. Å samarbeide med Andøya så blir det enklere fordi man da flyr på deres godkjenning. Også andre typer kamera er tenkt innført som dashbord som aktiveres når blålysene blir slått på, domekamera på bilen og muligens også hjelmkamera er mulig. En utfordring er at det kan bli for mye informasjon og derfor bør man være selektiv i bruk.

Som siste innlegg var Ståle Juvik Hauge som er rådgiver i samfunnssikkerhet og beredskap i Lindås kommune som snakket om sårbarhet i risikoanalyse i brannvesenet. Sårbarhet og sårbarhetsanalyse er både vanskelig og utfordrende å finne ut av. Det kom flere påstander og en var at sårbarheten er i stor grad selvforskyldt og derfor går det an å påvirke, begrense og redusere den. En påstand er av det finnes 422 ulikemåter å gjøre risiko- og sårbarhetsanalyser i kommunene på (en for hver kommune). Tiltak for å løse uakseptabel sårbarhet handler ofte om penger. «Rød tråd» fra analyse til budsjett.

Slutt for dagen.

Ny dag – nye muligheter.

Vår høvding i NBLF Nils-Erik Haagenrud åpnet dagen med informasjon fra NBLF. De store brannvesene bør være rause å dele med de mindre. Kretslagene er et naturlig samlingspunkt for brannvesene. Han gikk gjennom flere av sakene NBLF har jobbet med. Det ble oppfordret til at alle på en eller annen måte deltar i å påvirke der det er mulig. Nils-Erik ønsker innspill om hvorfor ny dimensjoneringsforskrift bør ut på høring og gjerne også innspill på innholdet. Vi er bekymret for oppstarten av ny fagskole.

Neste ut var et tospann med Arvid Vollan fra Midt-Norge 110-sentral og Nikolay Vatne fra Nord-Trøndelag 110-sentral. Dem tok for seg nytt fra 110-sentralene. Det er flere prosjekter og aktiviteter som pågår i begge 110-distriktene.

Kaffe

Solcelleanlegg – oppbygging og håndtering ved brann var tema til rådgiver i TBRT Ole Ludvigsen. Anleggene har en del utfordringer som vi kanskje ikke er forberedt på. Det finnes både store og små anlegg. Problemet er likestrømmen fra panelene til vekselretteren. En solcelle produserer mindre enn 1 volt. Et panel består av mange solceller. Når man kobler solcellepanelene i serie kan det bli mange volt. Det er viktig å merke godt at det er montert solcellepanel. Selv med nødstoppbryter kan det være høye spenningen mellom panelene og bryteren. Trondheim har flere store anlegg.

RVR – i Trøndelag ved fagsjef Ove Brandt fra Finans Norge snakket om restverdiredning. I 1987 ble RVR en fast ordning i Norge. Alle får tjeneste så det er ikke nødvendig å spørre om skadelidte er forsikret. RVR er ikke en lovpålagt tjeneste for brannvesenet. De som utfører denne tjenesten gjør det som en betalt tilleggstjeneste basert på avtale. Trøndelag har en fullverdig RVR tjeneste i Trondheim og en satellitt i Steinkjer.

Lunsj

Siste innlegg var Trønderbataljonen – veien videre ved brannsjef Bjørn Rønning fra Stjørdal brann og redning. Det er behov for avtaler for å sikre nok ressurser. Det er mye spennende som gjøres i Trønderbataljonen.

Kaffepause

Bjørn Rønning snakket om en hektisk måned for SBRT som inneholdt mange hendelser og fire branner. Det er mange læringspunkter fra hendelser. Den ene dagen var det tre samtidige hendelser - en brann og to trafikkulykker.

Avslutning og trekning av premier.

Presentasjoner

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann