Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Mtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

HRING AV FORSLAG TIL BRANN- OG REDNINGSVESENFORSKRIFT

Av Per Ole Sivertsen 
19.10.2020
 
DSB har sendt forslag til ny forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og ndmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) p hring.
-

Forslaget til forskrift skal erstatte gjeldende forskrift 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering av brannvesen (kalt dimensjoneringsforskriften).

Revideringen av forskriften har vrt et nske fra bde fagmiljet og DSB siden Brannstudien, og er et av de viktigste grepene vi gjr for n mlet om enda bedre brann- og redningsvesen. Forslaget innebrer p den ene siden en modernisering og forenkling av dagens forskrift, men innebrer ogs noen strre grep som skal bidra til utvikle brann- og redningsvesenene ytterligere.

De fleste av de dimensjonerende kravene fra dagens forskrift viderefres, et nske som har vrt tydelig fra brann- og redningsvesenene selv. DSB har likevel gjort en del justeringer og presiseringer for gi kommunene kt fleksibilitet, slik at analyser og planer i strre grad kan vre frende for organisering, bemanning og utrustning.

I forslaget om ledelse i brann- og redningsvesenet er bestemmelsen delvis ny. Kommunen skal srge for at lederen av brann- og redningsvesenet ivaretar systematisk styring av brann- og redningsvesenets oppgaver. Funksjonskrav til lederen av brann- og redningsvesenet er inntatt i en liste fra a til h. Funksjonskravene er av overordnet karakter og er ment dekke de mest sentrale oppgavene, i tillegg til at formuleringene vil ivareta en fremtidig utvikling. Oppramsingen av funksjonskravene er ikke uttmmende.

DSB ber om eventuelle kommentarer til hringen innen 15. januar 2021.

Les og gi kommentarer til ny brann- og redningsvesenforskrift i DSBs hringssystem 

 

-

Kommentarer til denne nyheten:
 
05.11.2020, skrevet av Per Ole Sivertsen
Forskriften foreslr endre "gammel" innsatstid til utrykningstid noe som er forstelig. Begrepet utrykningstid inneholder utrykningen og avsluttes n enheten er fremme p hendelsesstedet - noe som er greit nok. Fordelen er ogs at n kan utrykningskjring, utrykningstid og utrykningsleder harmoniseres. En slik harmonisering vil ogs stemme godt overens med KBT og andre etater. Et problem med erstatte "gammel" innsatstid med ny utrykningstid er at tiden blir ca ett minutt kortere. Dette fordi "gammel" innsatstid ogs hadde med seg tiden fra enheten var fremme til innsats var iverksatt og denne tiden ble ofte satt til ett minutt. NBLF foreslo derfor heller kalle "gammel" innsatstid for dimensjonerende tid fordi det var det "gammel" innsatstid ble brukt til.
 
Skrive kommentar? Da m m du logge inn frst!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann