Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

NEKROLOG

Av Per Ole Sivertsen 
15.11.2020
 
Torsdag 12.november mottok vi det triste budskap om at Ronny Røren gikk bort i dag tidlig. Ronny var leder av NBLF etter Narve Strandskogen, i perioden 1989 – 1992. Guttorm Liebe har skrevet en nekrolog.
-

Til minne om

RONNY RØREN
03.03.1940 – 12.11.2020


Ronny Røren var utdannet maskiningeniør og startet sin yrkeskarriere som driftsingeniør ved sjokoladefabrikken A/S Freia, og ble ansatt som varabrannsjef i Bærum brannvesen 1976.
Ronny var sammen med Terje Rosén og Arne Wold forfatterne av NBLFs bok i forbindelse med forbundets 25års jubileum, som de ga tittelen «25 år med ulønnet idealisme for bedre brannvern».

Ronny satte sitt preg på NBLFs oppgaver, prioriteringer, og ikke minst hvordan å påvirke våre beslutningstakere. Han deltok i stiftelsen av Oslo og Akershus brannbefalslag den 3. mars 1977, og ble da valgt som sekretær. I 1983 overtok han formannsvervet som han beholdt til 1985. NBLF ble dannet 16. mars 1979, med brannsjef Jørgen Høgetveit som leder. Ronny ble valgt inn i styret i 1986 som nestformann da brannsjef Narve Strandskogen overtok ledervervet. Brannvernet i Norge hadde på den tiden betydelige problemer, med «verdensrekord» i brannskader, dårlig kvalitet på utdanningen, meget uensartet drift av brannvesen, svært dårlig samarbeide mellom brannvesen, brannvernforskrifter som ikke ble forstått eller fulgt, for å nevne noe. Det var med andre ord nok å ta tak i da Ronny ble leder for NBLF i 1989. NBLF utarbeidet et omfattende arbeidsprogram for å kunne jobbe mer systematisk for bedring av brannvernet. Norges brannskole var under hardt press fra hele «brann-Norge», og Ronny ble varamedlem til styret for skolen i 1989 og styremedlem 1996 - 1997. Fruktene av dette kunne etter hvert høstes ved nye læreplaner og nyetablering av Norges brannskole midt på ’90-tallet.

En annen kampsak for Ronny var mer omfattende interkommunalt samarbeide om brannvesen, og han var blant initiativtagerne til det som ble årlige brannsjefkonferanser. Ronny så nytten av å utveksle erfaringer med våre naboland, og sørget for at det nordiske samarbeidet mellom brannbefalsforbund fikk en ny giv. Han har også vært styremedlem i Norsk CTIF-komitè (Comitè Technique International de prêvention et d’extinction du Feu).

På generalforsamlingen på Lillehammer i 1991 ble avtalt at Ronny skulle fratre som leder for forbundet midt i perioden, den 31.mai 1992. Ronny skulle ut i ut i ett års utdanningspermisjon fra brannsjefstillingen i Bærum, og brannsjef Guttorm Liebe overtok stafettpinnen. Han fortsatte imidlertid i styret i NBF helt fram til generalforsamlingen i 1999.

Ronny var en målbevisst brannsjef med høy grad av integritet, og var en meget god representant for brannvesenet. Han viste seg tidlig som en særdeles dyktig fagperson, instruktør og foredragsholder, og han stilte store krav til seg selv. Etter mange års arbeid fra Ronny sin side ble brannvesenene i Asker og Bærum slått sammen den 1. januar 1999, og et av hans største mål for brannvesenet var dermed oppnådd. Ronny gikk av som brannsjef i Asker og Bærum den 31. mars 2006.

I så å si hele min tid i brannvesenet, - en periode på mer enn 40 år, har jeg kjent Ronny, arbeidet sammen med ham i NBLF, deltatt sammen med ham i nordiske møter, kurs og konferanser, og ikke minst i møter med våre sentrale myndigheter. Ronny ble høyt respektert hos nettopp våre sentrale myndigheter, ikke minst for sin kunnskap, saklighet og integritet. Ronny ble etter hvert en god venn, en jeg kunne kontakte om faglige og ikke minst organisatoriske spørsmål.

Med Ronny Røren er en ruvende skikkelse i norsk brannvern gått bort, vi har mistet en venn som var «hel ved». og vi minnes ham i ærbødighet.

Guttorm Liebe

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann