Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

NY SØKNADSFRIST - REISESTIPEND 2006

Av Per Ole Sivertsen 
03.07.2006
 
Norsk brannbefals landsforbund (NBLF), støttet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) deler i år 2006 ut reisestipender begrenset oppad til sammen kr. 50 000,-. Stipendene er forbeholdt medlemmer av NBLF og tildeles av NBLFs styre etter søknad.
-

DSB tildelte NBLF midler til et reisestipend i 2004 som sin gave i forbindelse med forbundets 25års jubileum. NBLF fulgte opp ved å bevilge tilsvarende midler samme året. Deretter ved å gi et stipend i 2005, som DSB ga betydelig støtte til.

 

Disse reisestipendene har vært en ubetinget suksess og tilført vårt fagmiljø betydelig  kunnskap og erfaring.

 

I styremøte 30. november 2005 ble vedtatt mandat for reisestipendiet 2006. Erfaringer fra siste stipendiet tilsier at kandidatene bør få noe mer frihet enn det som ble gitt i 2005. Viktig kriterium for valg av oppgavens innhold er hva som i 2006 forventes å være aktuelle tema. Vi tror at ett meget aktuelt tema i 2006 vil bli utdanningsmodellen innenfor brannfaget. NØDNETT er allerede et aktuelt tema, og endringer i publikums muligheter for varsling av ulykker likeså.

 

Det skal deles ut minst 2 reisestipend innenfor følgende tema i 2006:

1.      Utdanning, - med vekt på utdanningsmodell for branntjenesten

2.      NØDNETT, - med vekt på bruk og alternativ organisering som dette sambandet åpner for

3.      Publikumsvarsling, - med vekt på utfordringer skapt av nye teknikker (eks. IP-telefoni)

 

Reisestipendiene bør være så vidt romslige at det blir mulig å reise til minst det aller beste stedet for den aktuelle studieoppgaven. NBLF og DSB har derfor bevilget tilsammen kr. 50 000,- til dette formålet i 2006.
 
Kandidatene skal:
• lage en plan inkludert budsjett for sine studiereiser som sendes NBLFs styre for godkjenning før reisen foretas
• lage en rapport, et regnskap samt en presentasjon fra studiereisene
• stille seg til rådighet for å presentere sine resultater for DSB og NBLF inkl. kretslagene
• Rapport, presentasjon og regnskap skal være oversendt NBLF innen 31.12.2006.

Søknader sendes til NBLF v/ sekretær Ingar Gjesmoe, Langesgt. 11, 3044 DRAMMEN innen 10. august 2006.

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann