Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

KOMPETANSEKRAV FOR DELTIDSBRANNVESEN – SVAR PÅ HØRING

Av Trygve Lennavik 
15.11.2006
 
Forbundsstyret er nå ferdig med høringen og har sendt den til Justis- og politidepartementet.
-
NBLF oppfordrer alle kommuner til å uttale seg om kompetansekravet for deltidspersonell til Justis- og politidepartementet. Bruk gjerne uttalelsen som NBLF har sendt. Fristen er fredag 17.11.06. Høringsuttalesene kan også sendes pr e-post ( [email protected] ).
 

KOMPETANSEKRAV FOR DELTIDSBRANNVESENETS INNSATSPERSONELL – SVAR PÅ HØRING OM OVERGANGSORDNING M.V. 

 

Det vises til departementets høring datert 06.10.06, om ikrafttredelse av kompetansekrav for deltidsbrannvesenets innsatspersonell om overgangsordning m.v.

 

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) har i en årrekke hatt deltidsutdannelsen som en sentral sak i vårt arbeid. Vi er derfor i utgangspunktet positiv til at kompetansekravet til innsatspersonell for deltidsbrannvesen nå trår i kraft.

 

Finansiering:

Det ble bevilget 8,7 mill til utdanning av deltidsmannskaper over statsbudsjettet for 2007. Beregninger fra Kommunenes Sentralforbund viser at de store kommunene som ikke har deltidsmannskaper vil motta ca 35 % av bevilgningen. Som eksempel kan nevnes at Oslo kommune blir tildel kr 910.000,- og Bergen kommune kr 437.000,-, og de har ikke deltidsmannskaper. Med denne fordelingen mot kommunene og summen på bevilgningene vil det ta 22 år for å gjennomføre kompetansekravet til deltidsmannskapene. Dette kan ikke være i tråd med intensjonene for ordningen.

 

NBLF sitt standpunkt er derfor at det gjennomføres en refusjonsordning, etterskuddsvis, der kommunene ved å legge fram kursbevis får refundert sine kostnader.

 

Høring på utkast til forskrift:

Brannkonstabel:

Forskriftskravet om ikraftredelse av kompetansekravet til brannkonstabel (§ 7-3) fra 1. januar 2007 mener NBLF er positivt, dersom en får innført en refusjonsordning og ikke en fordeling av midlene i rammeoverføringene til kommunene.

 

Utrykningsleder:

Når det gjelder ikraftredelse av kompetansekravet til utrykningsleder (§ 7-7) fra 1. januar 2007 er NBLF mer betenkt. Dette fordi det ikke er etabler noen utdanningsmodell beregnet for utrykningsledere i deltidsbrannvesen (beredskapsutdanning trinn 1). I praksis betyr dette at en som skal ta beredskapsutdanning trinn1, må være borte fra sin hovedarbeidsgiver i 6 uker. Det er svært få (nesten ingen) hovedarbeidsgiver som verken kan eller vil avse en arbeidstaker i 6 uker. For at kompetansekravet til utrykningsleder skal være gjennomførbart foreslår NBLF at det legges til rette for en utdanningsmodell som for grunnutdanningen for deltidspersonell, der det meste av utdanningen foregår i egen region (nær hjemstedet). I tillegg foreslår NBLF at overgangsordningen utvides med 2 år til utgangen av 2014. NBLF foreslår også en finansiering i form av en refusjonsordning for de som tar beredskapstrinn 1.

 

Alder og lang praksis:

NBLF mener at ordlyden bør endres fra født før 1. januar 1957, til fylte 50 år pr 1. januar 2007. Dette er en lemping av overgangsordningen. NBLF foreslår også at en endrer definisjonen av ”lang praksis” (fra fire til fem år) til ti år. Dette er en skjerping av overgangsordningen.

 

Avklaring i forhold til hvem kompetansekravet gjelder for:

NBLF har fått henvendelser fra en del av medlemmene som har såkalte ”depot styrker”, som er utrustet med kun pumpe og noen brannslanger. Det må klargjøres om kompetanseforskriften gjelder for såkalte ”depot styrker”.

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann