Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

GEBYR VED UNØDIG UTRYKNING

Av Guttorm Liebe 
05.01.2007
 
Servicebedriftenes landsforening (SBL) bestrider brannvesenets rett til å kreve gebyr ved unødige utrykninger.
-

Servicebedriftenes landsforening (SBL), som er vaktselskapenes interesseorganisasjon har nylig sendt et rundskriv (dat. 14. des. 006) til alle landets 110-sentraler.

I dette rundskrivet bestrider de brannvesenets rett til å kreve gebyr for unødige utrykninger. SBL legger til grunn en utredning gjort av Kvale & Co Advokatfirma ANS. Spørsmålet er tidligere utredet av DBE i 1998, og DSB har gjentatt konklusjonen så seint som i rundskriv dat. 30. mai 2006. Konklusjonen til DSB er at brannvesenet ikke har lovmessig utrykningsplikt til inngående varsel om brann som ikke er bekreftet.

SBLs konklusjon i rundskrivet er imidlertid atskillig mykere: ”…. , ber vi derfor om at 110-sentraler/ brannvesen tar i betraktning den posisjonen myndighets-/ forvaltningsorganet har, juridiske forhold og nytten med ensartede avtaler.” En konklusjon NBLF ikke har vanskelig med å slutte seg til.

I Østfold, Vestfold og Telemark er det foreløpig inngått avtale med ett av vaktselskapene som regulerer alle forhold omkring varsel om utløst alarm i boliger, G4S. Det er ønskelig at samme avtale inngås med de andre vaktselskapene også, noe de er tilbudt. Det er også ønskelig at tilsvarende avtaler skal gjelde for hele landet.
 
NBLF har vurdert avtalen og funnet at den er tilfredsstillende. NBLF vil dessuten i neste styremøte utarbeide et kort ”policy”-notat angående hvordan ikke-bekreftede brannmeldinger skal betraktes og hva avtaler mellom brannvesen/ 110-sentraler og vaktselskap minst bør inneholde.

På vegne av brannsjefene i Telemark og 110-Telemark har undertegnede skrevet et tilsvar til SBL, som inkluderer et vedlegg som med kommentarer til Kvale & Co sin utredning. Så vel NBLF som SBL ønsker en mest mulig ensartet betraktning over det ganske land.

Konklusjonen på denne lille artikkel er derfor at de brannsjefer og 110-sentraler som måtte ha i tankene å svare på SBLs rundskriv, kan henvender seg til undertegnede og få tilsendt disse dokumenter.

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann