Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VAKTSELSKAPER - FAKTURERING AV UNØDIGE UTRYKNINGER

Av Guttorm Liebe 
15.01.2007
 
NBLF anbefaler at det inngås privatrettslig avtale med vaktselskap om håndtering av meldinger om utløst internalarm fra boliger. Flere av vaktselskapene ønsker tydeligvis konfrontasjon. Oppretthold kravene for unødig utrykning overfor de selskapene som ikke har avtale.
-

Mange av oss har i disse dager mottatt innsigelser mot fakturaer som er sendt til vaktselskap for unødige utrykninger. De henviser til Servicebedriftenes landsforenings rundskriv dat. 14.12. 2006 og til Kvale & Co advokatfirma ANS sin redegjørelse fra høsten 2006. Begge disse er av undertegnede imøtegått, fordi de rett og slett inneholder feil. De substansielle feilene er så mange og så grove at det vaktselskapene henviser til og benytter som argument for ikke å betale de tilsendte fakturaene, må regnes som nulliteter og av den grunn ikke tas hensyn til.

Vedlagt denne artikkel mitt tilsvar til SBL og Kvale & Co sin utredning på vegne av 110-Telemark og brannsjefene i Telemark.
Det henvises også til NBLFs anbefalinger, som finnes på disse nettsider (se nyhet datert 13. januar 2007).

G4S har inngått avtale

Det presiseres at vaktselskapet G4S må holdes utenfor denne saken, fordi G4S som eneste selskap har inngått avtale med 110-sentralene og brannvesenene i Østfold, Vestfold og Telemark fylker, og er i ferd med å inngå tilsvarende avtaler i andre fylker.

Konfrontasjon er ikke ønskelig

Hele vårt fagmiljø ønsker avtaler som regulerer hvordan å håndtere meldinger om utløst alarm i boliger via vaktselskap. Vi oppfatter vaktselskapenes reaksjon som at de legger seg på en konfrontasjonslinje. Dette er trist. Selskapene påstår også at de har søkt kontakt for å oppnå avtaler. Fra mitt ståsted er den påstanden komplett ubegripelig. I løpet av 2006 har jeg selv 2 ganger (29. juni og 13. oktober) skriftlig per ordnært brev informert 4 av de største vaktselskapene, vedlagt avtale med selskapet G4S og oppfordret til å ta kontakt. Den eneste responsen jeg så langt har fått er nevnte rundskriv, samt i dag et brev med innsigelse mot å betale tilsendte faktura fra ett av selskapene.

Ensartet handling

Så vel 110-sentralene som brannvesenene over det ganske land må i denne saken handle så ensartet som mulig. Av den grunn har noen av de som har fått tilsendt omtrent likelydende innsigelser mot tilsendte fakturaer, e-post-vekslet i noen dager. Målet har vært å snekre et forslag til innhold i svarbrev til de aktuelle vaktselskapene.

Hver og en oppfordres til å velge egne formuleringer og ta hensyn til lokale forhold. Dette er anbefalingen om hva innholdet kan være:

Forslag til innhold

Til NNN vaktselskap AS

Svar vedrørende vår faktura xx xxxx xxxx

Vi fastholder vårt krav i faktura xx xxxx xxxx. Dette med bakgrunn i vurdering gjort av DSB i brev av 30.05.06. der DSB skriver at En melding fra vaktselskap til nødalarmeringssentral om utløst brannalarm i privat bolig er i seg selv ikke en verifikasjon på at det har oppstått brann”. Brannvesenet skal være innsatsstyrke ved brann. Men i følge DSB er ikke melding fra vaktselskap om utløst brannalarm i bolig å anse som verifikasjon på at det har oppstått brann, og brannvesenet har følgelig ikke plikt til å rykke ut.

Når brannvesenet allikevel rykker ut på melding fra vaktselskap om utløst brannalarm i privatbolig er dette en tjeneste vi utfører både for vaktselskapet og for publikum, og ikke brannutrykning etter brannlovgivningen som dere hevder. Det er ønskelig at det inngås privatrettslig avtale mellom brannvesenet, 110-sentralen og vaktselskapene som regulerer hvordan slike meldinger skal håndteres. Men så lenge slik avtale ikke finnes, må det utrykkende brannvesen i det minste få dekket sine faktiske kostnader av den som melder om den utløste alarmen, når det viser seg at det ikke er branntilfelle.

Avtalen som tydeligvis finnes mellom politiet og vaktselskapene og som dere henviser til, om å kunne benytte satsen som dere kaller rettsgebyr, er en sak mellom politiet og vaktselskapene, og brannvesenet uvedkommende.

Vi tør også henvise til straffelovens § 349 (”………. straffes den som ved ugrunnet rop om hjelp, misbruk av nødsignal eller liknende forsettlig eller uaktsomt ……..”) som kan komme til anvendelse dersom noen misbruker 110-sentralene, og dens og brannvesenets ordninger og rutiner.

Det hevdes fra Servicebedriftenes Landsforening og advokatfirma Kvale &CO at det er forsøkt gjort avtale med brannvernet om utrykning. I Telemark fylke er dette ukjent for oss. Tvert imot har 110- Telemark ved 2 anledninger invitert til forhandlinger (rundskriv til 4 store vaktselskap inkludert Hafslund Sikkerhet Privat AS), uten at noen avdisse har respondert. I samme rundskriv er det orientert om nye rutiner som skal gjelde fra 01.01.2007 som beskriver hvordan brannvesen og 110-sentralen vil forholde seg til meldinger fra vaktselskap og hvordan unødige utrykninger faktureres. Dette har vi heller ikke fått respons på.

Vi anbefaler på det sterkeste at hele fakturaen betales innen fristen, og henviser i den forbindelse til kommunekassereren ordinære inkassorutiner som vil bli fulgt dersom så ikke gjøres.

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann