Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

KOMPETANSEKRAV DELTIDSBRANNVESEN - BREV TIL KOMMUNALMINISTEREN

Av Trygve Lennavik 
17.01.2007
 
I forbindelse med kompetansekravet til deltidsbrannvesen har NBLF sendt brev til kommunalministeren vedr. finansieringsordningen. NBLF er skeptisk til rammeoverføring og anbefaler en refusjonsordning.
-

Det vises til justisdepartementets høring om ikrafttredelse av kompetansekrav for deltidsbrannvesenets innsatspersonell og om bevilgninger over statsbudsjettet til kommunene på kr 8,7 mill i rammeoverføringer.

 

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) har i en årrekke hatt deltidsutdannelsen som en sentral sak i vårt arbeid. Vi er derfor i utgangspunktet positiv til at kompetansekravet til innsatspersonell for deltidsbrannvesen nå trår i kraft fra 1.1.2007 for brannkonstabler (ikke utrykningsledere). Det vi er mindre begeistret for er finansieringsordningen med rammeoverføringer til kommunene.

 

Finansiering:

Det ble bevilget 8,7 mill til utdanning av deltidsmannskaper over statsbudsjettet for 2007. Beregninger fra Kommunenes Sentralforbund viser at de store kommunene som ikke har deltidsmannskaper vil motta ca 35 % av bevilgningen. Som eksempel kan nevnes at Oslo kommune blir tildel kr 910.000,- og Bergen kommune kr 437.000,-, og de har ikke deltidsmannskaper. Med denne fordelingen mot kommunene og summen på bevilgningene vil det ta 22 år for å gjennomføre kompetansekravet til deltidsmannskapene. I realiteten er dagens  finansieringsordning bedre, ved at en får refundert kostnader for praksisuken (ikke tapt arbeidsfortjeneste, kost og losji), som beløper seg til ca kr 3500,- pr kursdeltaker.

 

Brannkonstabler:

Hvis vi tar en kommune (Haram kommune i Møre og Romsdal) med ca 7500 innbyggere. De har 82 deltidsmannskaper og får overført ca kr 13 500 i rammeoverføringer hvert år. Kostnader for å utdanne 1 brannkonstabel er ca kr 35 000,-, så med denne bevilgningen får Haram kommune utdannet 1 brannkonstabel hvert 3. år.

 

Utrykningsledere:

Det er også foreslått at kompetansekravet for utrykningsledere og så skal tre i kraft fra 1. januar 2007. Her er det ikke foreslått noen form for finansiering. Dagens utdanningstilbud for utrykningsledere er et 6 ukers kurs på brannskolen (beredskapsutdanning trinn 1). I utgangspunktet skal det være 4 utrykningsledere pr brannstasjon, og en kommune som for eksempel Haram, som har 7 brannstasjoner skal ha 28 utrykningsledere. En av utfordringene er at det er svært få (nesten ingen) hovedarbeidsgiver som verken kan eller vil avse en arbeidstaker i 6 uker.  Dette betyr at det må utarbeides et desentralisert kurs etter samme modell som for grunnkurset til deltidsmannskap i tillegg til en finansieringsordning.

 

Refusjonsordning:

Disse argumentene taler for at finansieringen av kompetansekravet til deltidsmannskaper må baseres på en refusjonsordning.

 

NBLF sitt standpunkt er at det gjennomføres en refusjonsordning, etterskuddsvis, der kommunene ved å legge fram kursbevis får refundert sine kostnader.

 

Hvis det ikke blir en refusjonsordning er NBLF svært bekymret for at hele kompetansekravet til deltidsmannskaper blir trenert av kommunene.
-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann