Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BREV FRA SBL TIL 110-SENTRALENE BLIR BESVART

Av Per Ole Sivertsen 
16.04.2007
 
Hans Erik Andersen er leder for Alarmsentral Brann Øst AS og har besvart Servicebedriftenes Landsforening (SBL) sitt brev datert 11. april 2007 ang. utrykning for vaktselskap.
-
Her er brevet fra SBL og dette er svaret fra Hans Erik Andersen:
 
"Viser til deres brev av 11. april 2007.

Det er positivt at SBL ønsker å komme inn på ett spor hvor ikke grunnlaget for et konstruktivt og samfunnsøkonomisk fremtidig samarbeid undergraves i påvente av omforente løsninger. Det er imidlertid vanskelig å forholde seg seriøst til denne henvendelsen, da man unnlater å ta med noen svært viktige og sentrale momenter og jeg tillater meg derfor å minne om følgende:

  • G4S (tidligere Falck) har arbeidet svært seriøst med dette tema i en årrekke og har fremkommet med en ordning / avtale som skal kunne komme til lik anvendelse i alle 110 distrikt og ovenfor alle vaktselskaper. Påstand om at dette vil lede til konkurranse mellom aktører ut i fra hvem som vil betale mest er således helt feil. Undertegnede har vært sentral i dette arbeidet hvor også andre vaktselskaper har vært invitert til å delta. Avtalen med G4s inneholder også en intensjonsavtale om å utarbeide ett felles teknisk grensesnitt, slik at man kan få så like varslingsrutiner som mulig mellom "de profesjonelle aktører" og 110 sentraler/kommuner. Dette arbeidet er satt på vent inntil man kjenner alle de tekniske detaljer ved ny felles kontrollromsløsning for landets 110 sentraler forefinnes. Eksisterende avtaler kan sikkert videreutvikles.
  • I brev av 30.5.2006 har vår fagmyndighet (DSB) uttalt særdeles tydelig att utrykning til automatalarmer fra privatboliger ikke er en av våre lovpålagte oppgaver. SBL velger konsekvent å overse denne uttalelsen.
    Drift av brannvesen i Norge er en kommunal oppgave regulert av brannlovgivningen. På bakgrunn av DSB sin uttaleles snakker man her om en privatrettslig oppgave, og det er dermed utopi å tro at man skal få en 100 % nasjonal avtale på dette. Den laveste oppløsning man kan komme mot landets mange kommunale brannvesen er dermed 110 sentralene. 
  • Alarmsentral Brann Øst AS sendte den 15.8.2006 rekommandert brev til samtlige registrerte vaktselskaper (bortsett fra G4S) som opererer i Østfold og Follo politidistrikter hvorpå, kun to har respondert. Tilsvarende er sendt ut fra en rekke andre sentraler. SBL velger også å utelate dette i sine henvendelser.

Det registreres at SBL i sitt brev "pålegger" alle 110 sentralene om å være enige om at man ønsker foreslåtte midlertidige løsning, hvor man går tilbake til "gammel ordning" Dette "pålegget" kan ikke ligge som en absolutt forutsetning, da 110 sentralene er frittstående virksomheter, drevet av kommunene i det enkelte distrikt. Det er derfor opp til det enkelte distrikt å bestemme hvordan man ønsker å håndtere dette.

 

Utspillet anses på bakgrunn av dette som alt annet enn omforenende og jeg tror at "de profesjonelle aktører" skal slite lenge, om man forventer at dette skal håndteres av at en ny forskrift utarbeides.

 

Det jeg imidlertid ville hatt større tro på, var om representanter fra de profesjonelle vaktselskap og de profesjonelle 110 sentraler / brannvesen møttes, for å fremlegge sine syn og de faktiske forhold over bordet. Her ville sikkert Norsk brannbefals landsforbund og 110 forum også vært villig til å stille."
 
Siste ord er helt sikkert ikke sagt i denen saken og vi følger opp etterhvert.
-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann