Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNSJEFKONFERANSEN - 2007

Av Per Ole Sivertsen 
01.06.2007
 
Brannsjefkonferansen 2007 arrangeres 1. og 2. juni i Lillehammer. Også i år er det er interessant fagprogram.
-
Det er 42 brannsjefer, 6 tidligere brannsjefer, 40 ledsagere og 10 utstillere (Egenes brannteknikk, Braco, Simarud, Scanfire, Drägersafety, Ferno norden, Uniformpartner, Securinet, Locus og Enovate) tilstede. Konferansen ble åpnet av ordfører Synnøve B. Klemetsrud. Etter noe praktisk informasjon slapp utstillerne til for å presentere seg og sine produkter.
 
Fotograferingen av årets brannsjefer er unnagjort.
 
Neste på programmet er Terje Rosèn med temaet Krav til sikkerhet i tunneler på norsk hovedvegnett. Brann i tunnel er kanskje noe de færreste har sett og opplevd. Det bør ikke være opp til hver enkelt brannsjef å handtere dette komplekse emnet. Sentrale myndigheter bør klare å ordne opp i dette. Når det gjelder byggesaker er brannsjefene ikke gode nok, men når det gjelder tunneler blir brannsjefen ofte koblet inn og vegvesenet kan oppleve å få mange forskjellige lokale tolkninger og krav. Det finnes regelverk, men det er ikke like enkelt å forstå alt. Det foreslås og innføres løsninger som ikke alltid virker like gjennomtenkt med tanke på brannvesenets muligheter ved innsats. Det ble stilt noen spørsmål til vårt direktorat. Brannsikkerheten skal være detaljert avklart i reguleringsplanen. Videre skal veitunnelnormalen og tunneldirektivet sørge for at sikkerheten blir ivaretatt. Det er ikke meningen at hver enkelt brannsjef skal trenge å studere disse dokumentene fordi legges til grunn for en tunnel. Det kan velgs preaksepterte løsninger eller analyse.
 
Lunsj
 
Neste på programmet er Finn Mørch Andersen fra DSB med temaet Orientering om innføringen av digitalt nødnett. Historikken til nytt nødnett ble gjennomgått. Nødnett er et robust samband som ikke kan avlyttes og som fungerer på tvers av geografiske og organisatoriske grenser. Nettet vil få en betydelig bedre dekning en det de fleste kommunene har i dag. Kontrollromsløsningen vil bli bedre og alle 110-sentralene vil få samme løsning. Det vil bli tre nivåer ved implementeringen DSB, 110-sentralene og kommunene. Oppfordringen er at alle bidrar til innføring og opplæring i eget brannvesen. Det ble en diskusjon rundt kartløsningen og driftskostnadene.
 
Etter en kort pause er det Jon Lea fra DSB sin tur med tema Diverse orientering. Vi må være forberedt på det uventede. Rollene i samfunnet i forbindelse med hendelser ble gjennomgått, og det er mange som har roller, alt etter hvilken hendelse som inntreffer. I fremtiden blir det viktig med økt samarbeid og samordning mellom kommunene både tverrsektorelt og geografisk. Neste ut fra DSB er Tor Suhrke som snakker om synergieffekter mellom brann- og elsikkerhetsområdet. Sentralt er disse to områdene samlet i samme direktorat. Lokalt er de største ressursene fordelt med ca. 500 på branntilsyn (+feiere) og ca. 350 på DLE. Lokalt er det mulig å utvikle samarbeidet for å få bedre synergieffekt lokalt. Det er gjennomført noen tekniske tiltak og informasjonstiltak som har og vil ha en positiv effekt - færre branner knyttet til elektrisitet som årsak. Nest sist ut fra DSB er Kari Jensen som snakker om ny og gammel stortingsmelding, veileder - myndighetsutøvelse og annet (røykvarsler, flyttbare vannslokkesystem, omsorgsboligprosjektet, ny plan- og bygningslov, verneverdige bygg mm). Veilederen blir bare å finnes i elektronisk form og kan lastes ned fra DSB sitt nettsted. Det skjer en endring ang. røykvarslere da det kommer en EN 14604 og som skal være implementert fra 01.08.08. Den nye europanormen hører inn under byggvaredirektivet (BE). Sist ut er Hans Kr. Madsen som tar for seg ny utdanningsmodell for branntjenesten. Det har et eget prosjekt på dette og anbefalingene fra gruppa ble presentert. Utredningen er gjennomført med dissens og er sendt til JD med anbefaling - her ligger den ennå.
 
Dagen ble avsluttet med en sosial sammenkomst utenfor hotellet.
 
Dag to er startet og først ut er statssekretær Terje Moland Pedersen. Han hilste fra Knut Storberget som beklaget ikke kunne være tilstede men håper å få komme senere år. Ny stortingsmelding vil komme i slutten av året. Innholdet i meldingen ble i grove trekk presentert. Hvis vi skal bedre statistikken å få omkomne i brann må det satses målrettede tiltak mot risikogruppene. Det vil være naturlig for å bedre statistikken at lokale myndigheter samarbeider og at tilsyn og informasjon fungerer sammen. Nødnett ble presentert og brukerbetaling kommer og for brannvesene vil utgiftene bli høyere. Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) ble etablert 1. juli og er bestemt i forbindelse med anskaffelsen av nytt nødnett. Status angående felles nødnummer og felles nødsentraler ble det orientert om. Finansieringen av deltidsutdanningen ble kommentert og måten pengene ble fordelt på er vanlig og treffer ikke alltid rett.
 
Neste på programmet er brannsjef Guttorm Liebe og adm. dir. Petter Furulund fra SBL med temaet Samarbeidet mellom private vaktselskaper og kommunale brannvesen. Guttorm starter og poengterer at brannvesene ikke har utrykningsplikt på alarm fra alarmanlegg. I 2005 startet arbeidet med avtale med G4S for brannvesene/110-sentralene i fylkene Telemar, Østfold og Vestfold. I april i 2006 ble avtalen inngått formelt. Det er viktig at alle vaktselskapene har samme avtale og at brannvesene har mest mulig like avtaler. Petter mener det er mye kaos og stort sprik mellom brannvesene. SBL mener det ikke finnes hjemmel for å utstede gebyr for automatiske utrykninger. SBL har flere innvendinger mot avtalene som G4S. Etter en lang spørsmålsrunde ble dette innlegget avsluttet.
 
Som fast post er det KS sin tur med Ulf Andresen med Nytt fra KS. KS bidrar med mye men på enkelte områder har KS hjulpet kommunene (brannvesene) bl.a. med anbefalinger for betalingsatser. Også på områder som bør ha like avtaler kan KS bidra. For brannvesen som har dannet IKS så er man ikke lengere medlem av KS, men bør da melde seg inn i KS (bedriftsavdelingen).
 
Timen før lunsj snakker Jon Myroldhaug om Øvelse Oslo 2006. Det var mange aktører involvert som skulle ivareta sine oppgaver. Brannvesent i Oslo forberedte seg med å delta i en sentral planleggingsgruppe, gjennomganger i LRS, organisering av intern stab, gjennomgang av rutiner og invitasjon av nabobrannvesen. Det var flere øvelser i øvelsen som ikke var planlagt. I det sentrale østlandet er det "stor" tilgang på ressurser 50 mann på 10 minutter, 90 mann på 30 minutter og 150 mann på 60 minutter. I tillegg kommer sivilforsvaret med FIG grupper + andre. Øvelse og samhandling i ledelsesapparatet er viktig og brannvesenet bør bære dette budskapet til andre nødetater. Hvordan bli bedre på håndtere store ulykker - noen stikkord:
erkjenne, kommunisere, bedre redningstjenestebegrep, større brannvesen eller....., 112 eller færre 110-sentraler, utnytte nødnettet, ressursregister, felles rutiner, bedre opplæring i storskaltenkning, skifte navn?
 
Trekning av tre premier. Første premie er en sekk fra Braco og Kjell Johansen vant og neste er Drâger med to hjelmer og vinnerne er Arild Skappel og Egil Øverland. Også Locus delte ut noen premier (golfballer). Til slutt delte arrangøren ut en premie som besto av et gratis weekendopphold på hotellet, vinneren ble Arnstein Smevik.
 
Lunsj
 
Neste time er delt mellom direktør Einar Pedersen ved Norges brannskole og Nils Ove Sollid. Einar informerer om status ved skolen. Gapet mellom tilbud og etterspørsel på mange kurs er tettet. Skolen har også startet oljevenkurs som drives som oppsøkende virksomhet. Opplæring av flyplasspersonell skal være selvfinansierende. Skolen satser på kontakt med andre naturlige samarbeidspartnere spesielt innen FoU. Neste tema er deltidsreformen og historikken ble presentert. Prosjektet startet på midten av 90-tallet og 1. januar 2007 ble forskriftskravet til opplæring iverksatt. Staten har bevilget penger til kommunene så brannskolen håper deltidstoget kommer på skinner igjen. Så er det Nils Ove sin tur til å snakke om Utdanningskravene til deltidsbrannvesen. Lar det seg gjennomføre? For en del kommuner så blir det en stor utfordring både økonomisk og praktisk. I en del kommuner er det deltidsmannskaper som ikke har annet materiell enn pumpe, slanger og bekledning. Etter innlegget ble det åpnet for diskusjon.
 
Avslutningsvis er den faste timen - Brannsjefens time - og da må pressen på gangen.
 
I kveld er det festmiddag.
-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann