Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

HENVIST TIL TINGRETTEN

Av Guttorm Liebe 
21.06.2007
 
Saken omkring fakturer for unødige utrykninger var for prinsippiell, for vanskelig, dreier seg ikke primært om et mindre pengebeløp og gjelder dessuten hele landet, til at Forliksrådet ville dømme i saken. Ingen av partene ønsket forlik der og da. De som har tilsvarende saker på gang oppfordres til å opprettholde kravene. Spørsmålet om lovmessig utrykningsplikt til varsel om utløst brannalarm, anses avklart.
-

Skien kommune som klager og Sector alarm as og Hafslund Sikkerhet Privat as som innklagede møtte i Oslo forliksråd 21. juni 2007 kl. 10:00. Møtet i forliksrådet varte kortere tid enn 15 minutter.

Saken henvises til Tingretten.
Forliksrådets formann sa i sitt meget korte og formelle innledningsforedrag at Forliksrådet allerede hadde bestemt seg for å henvise saken til Tingretten fordi saken var for vanskelig og for prinsippiell for Forliksrådet å dømme i. Dette med mindre ikke begge parter ønsket forlik der og da i denne enkeltsaken. Som altså dreier seg om for lite innbetalt til unødig utrykninger på til sammen litt mer enn kr. 30 000. Utrykninger som har funnet sted mot slutten av år 2006.

Skien kommune v/brannsjefen ga uttrykk for at det var pinlig at saken havnet i et forliksråd, når samtlige store vaktselskap i ett år (nesten nøyaktig på dagen), en rekke ganger hadde fått oppfordringer til å komme til forhandlingsbordet. (Fram til skrivende stund, altså ett år etter første henvendelsen og etter Forliksrådsmøte, har ingen av dem besvart disse henvendelsene).

Ingen av partene ønsket å inngå forlik der og da. Årsaken til dette var det enighet om: saken er prinsippell, den dreier seg ikke om den aktuelle sakens pengebeløp og den gjelder hele landet. Forliksrådet ble dessuten informert om at det var startet en forhandlingsprosess mellom KS og SBL med den målsetting å komme fram til en mønsteravtale som kommuner og vaktselskap kan benytte hvis de ønsker det.

Skien kommunen har fra 21. juni 2007 ett år på seg til å ta ut stevning for Tingretten.

Brannsjefens anbefaling til Skien kommune er å avvente med å gjøre dette til resultatet av forhandlingene mellom KS og SBL er ferdig. Alternativet til å ta ut stevning er å forhandle fram avtaler, og i løpet av forhandlingsrundene avgjøre hvordan gamle og for lite innbetalte fakturaer skal gjøres opp.

Oppretthold kravene
Skien kommune har fått en ny innsigelse fra Haflund Sikkerhet Privat as om at de bare vil betale 2 x rettsgebyr for fakturaer for unødige utrykninger i første del av 2007. Fakturabeløpet opprettholdes fra Skien kommune side, og ordinær prosess ved manglende innbetaling vil bli fulgt av bykassereren.

Vårt råd til alle de kommuner som har for lite innbetalte fakturaer angående unødige utrykninger, er å opprettholde kravet og samtidig avvente med å gå videre i innkrevingsprosessen.

Pass dog på at kravene ikke blir foreldet. Dersom man nærmer seg foreldelsesfristen man ta skrittet å klage de(t) respektive selskapet inn for Forliksrådet.

Enighet om ikke-lovmessig utrykningsplikt
Skien kommune sendte et brev til DSB 3. mars 2007 og ba om avklaring angående spørsmålet om brannvesenets lovmessige utrykningsplikt til varsel om utløst brannalarm i en bolig. Svaret ble mottak 18. juni 2007, og DSB er krystallklare på at det ikke foreligger slik utrykningsplikt.

I et prosesskrift til Forliksrådet med kopi til kommuneadvokaten i Skien mottatt 18. juni 2007, skriver SBLs advokat følgende:

I følge et tolkingsskriv fra DSB datert 30. mai 2005, tolker DSB loven for øvrig, slik at brannvesenet ikke har en automatisk plikt til å rykke ut hvis brann ikke er verifisert”.

SBL slutter seg ikke i klar tekst til dette, men avviser det heller ikke i prosesskriftet. Vi velger derfor å tolke dette dit hen at SBL har innsett at brannvesenet ikke har lovmessig plikt til å rykke ut til varsel om utløst alarm i en bolig formidlet via et vaktselskap.

Konsekvensen av dette er at forholdene må reguleres i privatrettslige avtaler, slik vaktselskapet G4S allerede har gjort eller er i ferd med å gjøre over det ganske land.

Forhandlinger om en mønsteravtale er igangsatt. KS sitt første møte med sin referansegruppe er satt til 28. juni 2007. KS og SBL vil møtes igjen straks etter sommerferien for å fortsette forhandlingsprosessen.

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann