Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

PFU-SAK 077/07

Av Per Ole Sivertsen 
07.10.2007
 
Bygg Gruppen AS, v. prosjektleder John Angelsen klaget NRK Troms og Finnmark inn for Pressens Faglige Utvalg. Her gjengis konklusjonen i sin helhet.
-

PFU-sak 077/07

KLAGER: Bygg Gruppen AS, v. prosjektleder John Angelsen
ADRESSE: Pb. 1077, 9261 Tromsø
TELEFON/TELEFAX:
REDAKSJON: NRK Troms og Finnmark
PUBLISERINGSDATO: 12.03.2007
STOFFOMRÅDE: Næringsliv
GENRE: Nyhetsinnslag
SØKERSTIKKORD: Uriktige påstander/dobbeltroller
REGISTRERT: 26.03.2007
BEHANDLET I SEKR.: 30.03.2007
BEHANDLES I PFU: 28.08.2007
FERDIGBEHANDLET: 28.08.2007
BEHANDLINGSTID: 152 dager
KLAGEGRUPPE: Firma/selskap
PFU-KONKLUSJON: Ikke brudd på god presseskikk
HENVISNING VVPL.: (2.3)
MERKNADER: Kfr. sak 225/06 med samme parter (vedlagt)
 
SAMMENDRAG:

NRK Troms og Finnmark brakte 12. mars 2007 et TV-innslag i Nordnytt med denne introen fra studio:

«De nye boligblokkene på Tomasjordnes i Tromsø står fortsatt uten dokumentasjon på at de er brannsikre. Det er fire måneder siden brannsjefen etterlyste nødvendige godkjenninger. SINTEF er ennå ikke kommet i gang medarbeidet, fordi Bygg Gruppen ikke kan framvise de nødvendige papirene.»

Og reporteren tillegger:

«Boligene ligger idyllisk til ved vannkanten, men det skjuler seg en mangel som etter hvert har skapt stor bekymring, nemlig dokumentasjon på brannsikkerheten.»

Senere opplyser reporteren at boligblokkene er satt sammen av importerte moduler, «men det spesielle ved Tomasjord er antallet tremoduler som er stabla i høyden».

Tromsøs brannsjef Nils Ove Sollid intervjues, og uttrykker bekymring for den lange tiden prosessen har tatt.

Byggesakssjef Mette Mohåg i Tromsø kommune finner det bekymringsfullt at SINTEF fortsatt ikke har fått dokumentasjonen som man mener er nødvendig for å kunne vurdere
den branntekniske prosjekteringen for modulleilighetene. Mohåg opplyser at hun vil ta forholdet opp med Bygg Gruppen, og videre med Statens Byggtekniske Etat (BE), som er tilsynsmyndighet på området.

Leder av Tromsø Høyre, Øyvind Hilmarsen, er imidlertid «sterkt kritisk til måten kommunen har håndtert saka». Hilmarsen, som også er medlem av kommunens planutvalg, mener både administrasjonen og den politiske ledelsen skulle ha tatt tak i «denne meget alvorlige saken».

Til slutt opplyser reporteren: «Eier av Bygg Gruppen, Terje Johansen, vil ikke la seg intervjue, men sier til NRK at Tomasjordnes har en av de beste brannsikkerhetene i Tromsø.»

15. mars fulgte NRK Troms og Finnmark opp saken i sine lokalnyheter på radio. Her var introen slik:

«Beboerne i de nye blokkene på Tomasjordnes i Tromsø bor i leiligheter som ikke har norsk godkjenning. Ifølge Marit Langen hos Statens Byggtekniske Etat er boligene dermed ulovlige.»

Marit Langen intervjues, og tilføyer at boligene ikke vil være i samsvar med regelverket, «selv om de i ettertid får en byggteknisk godkjenning for tilsvarende type moduler». Etter Langens mening skulle kommunen aldri latt utbyggeren starte arbeidet uten å ha papirene i orden for de Estland-produserte modulleilighetene.

Også denne gang intervjues Tromsø kommunes byggesakssjef Mette Mohåg, som «sier spørsmålet om godkjenning aldri kom opp da de ga klarsignal til å starte byggingen». Ifølge Mohåg antas Tromsø å være den eneste kommunen i landet som, i forbindelse med tilsyn, har stilt spørsmål om hvorvidt de aktuelle boligmodulene krever teknisk godkjennelse.

Fra studio avsluttes innslaget slik: «Og Terje Johansen i Bygg Gruppen sier til NRK at de har en skriftlig godkjenning av boligene på Tomasjordet, og den har de fått av Tromsø kommune, og forhåpentligvis gjelder norsk standard for disse boligene også.»

Samme kveld (15.03.07) sendte NRK også et TV-innslag med denne studiointroen:

«Flere tusen norske hjem er ulovlig oppført, mange av de i Tromsø. Kan få store konsekvenser for beboerne.

God kveld, og vel møtt til torsdagens Nordnytt. Og først skal vi høre at flere tusen norske hjem er ulovlig oppført, ifølge Statens Byggtekniske Etat. Bruken av såkalte modulbygg, eller ferdighjem, øker, men flere av selskapene som selger disse hjemmene mangler nødvendig godkjenning fra Staten. Og dette kan få store konsekvenser for beboerne.»

I reportasjen viser en eier rundt i sin modulleilighet og det følger opptak fra monteringen på en byggeplass. Reporteren uttaler at «løsningen er billig og brukes i stadig større grad av norske utbyggere, men flere av selskapene som selger billighjem har ikke lovpålagt godkjenning.»

Assisterende direktør Gustav Pilgram Larsen i BE intervjues, og han etterlyser dokumentasjon på at utenlandsproduserte moduler tilfredsstiller kravene som settes til bygninger i Norge. Direktøren påpeker at manglende dokumentasjon gjør at kommunene ikke kan gi ferdigattest, og dermed får kjøpere problemer med å konvertere lån.

Et studiointervju med Tromsø Arbeiderpartis ordførerkandidat Arild Hausberg avslutter TV-innslaget. På spørsmål om hvordan han reagerer på den forutgående reportasjen, svarer Hausberg bl.a.:

«-Nei, det som er trasig, det er jo at det skaper sånn usikkerhet for de som allerede er flytta inn i disse boligene, men Tromsø kommune får et spesielt fokus fordi vi er den første kommunen som har tatt opp denne problemstillingen, og vi avventer nå en avklaring fra de som har grunnlag for å gi en avklaring, nemlig SINTEF og Statens Byggtekniske Etat.

-Men kommunen har altså latt utbyggerne sette opp boliger som ikke er godkjent, hvordan har det skjedd?

-Det er fordi at man har regnet at ikke det trengtes produktgodkjenning, og ikke bare Tromsø kommune. Hele landet har regna med at det ikke trengtes produktgodkjenning på disse modulene. Og det er seriøse aktører som er i markedet og seriøse aktører som bygger dette her, og derfor har ikke det vært satt fokus på tidligere. Men nå er det gjort, og det er veldig bra, og når vi får rapporten, så vil vi jo selvfølgelig ta den.

-Ja, har dere ikke hatt god nok kompetanse til å vurdere dette?

-Jeg tror kommunen som… vi som alle andre kommuner har stolt på at aktørene har dokumentert det som de skulle dokumentere. Når vi nå får en rapport i fra SINTEF, så regner jeg med at alt er i orden – vi har ingen grunn til å tro at det ikke er i orden – og når den rapporten kommer i fra SINTEF, så vil vi se da at dette kan fortsatt være et godt produkt, og at de som er flyttet inn i boliger bor i en trygg bolig, det regner vi med.

-Men til slutt, hva vil du si til de som bor i disse boligene?

-Jeg vil si at de skal ikke være bekymra, fordi at det er ikke kommet frem noen ting som tyder på at de bor i en dårlig bolig. Og hvis det skulle være ankepunkter på dette i fra SINTEF sin undersøkelse, så vil jo Tromsø kommune som alle andre kommuner ta tak i det og så sørge for at entreprenør og tiltakshaver retter opp det, det skulle bar mangle.»

Studioverten avrunder slik: «Og vi har ikke lykkes å få tak i noen av utbyggerne saken angår i Tromsø i dag.»

KLAGEN:

Klager er Bygg Gruppen AS, som forestår utbyggingen av boligblokker med importerte modulleiligheter på Tomasjordnes i Tromsø. I utgangspunktet knytter klagen seg til nyhetsinnslaget i TV 12. mars og radioinnslaget 15. mars, men i likhet med hva som ble anført fra klagerens side i PFU-sak 225/06, ønskes utvalgets vurdering av «saksbildet samlet». Klageren mener igjen å kunne dokumentere at det «samlet sett har foregått en kampanje fra NRK mot vår virksomhet». Det vises til «brudd på samtidig tilsvarsrett og bevisst tilsidesetting av vesentlig informasjon».

Når det gjelder TV-innslaget 12. mars, påklager Bygg Gruppen at det «utvetydig» framsettes påstand om at det mangler dokumentasjon angående brannsikkerheten. «Dersom dette
hadde vært riktig ville det vært en svært alvorlig situasjon. Påstanden fra NRK er dermed meget alvorlig. Imidlertid er dette fullstendig uriktig, og NRK måtte ha forstått dette.» Det vises her til vedlagt kopi av innlegg fra byggesakssjef Mette Mohåg i avisen ”Tromsø” 22. mars. «I dette innlegget slår byggesakssjefen grundig fast at det foreligger god og omfattende dokumentasjon på brannsikkerheten.»

Klageren viser også til dokumentasjon som ble oversendt NRK og PFU i forbindelse med forrige klagesak, bl.a. en redegjørelse fra Norconsult datert 15.12.06. «I TV-innslaget fremstilles det derimot som om SINTEF er en godkjenningsinstans vedrørende brannsikkerhet, noe som også er fullstendig feil.»

Også når det gjelder det påklagede radioinnslaget 15. mars, hevder klageren at NRK bevisst har valgt å tilsidesette vesentlige opplysninger. Det påpekes at byggesakssjef Mohåg ikke sluttet seg til uttalelsene fra BEs Marit Langen. Klageren viser til senere kontakt med Mohåg, og til vedlagt kopi av e-post fra byggesakssjefen om opplysninger hun ga til NRK, men som ikke ble tatt med i innslaget. Vedlagt er også kopier av brev Mohåg senere har sendt til BE og til Kommunal- og regionaldepartementet. På ny viser klageren dessuten til hennes innlegg i ”Tromsø” 22. mars. Og klageren oppsummerer så langt:

«NRKs ensidige og tendensiøse fremstilling er egnet til unødvendig [å] uroe beboere og skade deres økonomiske interesser. Videre også egnet til å skade vårt omdømme og skade oss økonomisk.»

Etter dette går en stor del av klagebrevet med til å utdype påstanden om en kampanje fra NRKs side mot Bygg Gruppen. «Det er en tøff belastning for oss vanlige ansatte å bli forfulgt i alt vi foretar oss, og måtte leve under stadig nye feilaktige beskyldninger og uriktige fremstillinger av det arbeid vi gjør. (…) Det er på det rene at NRK ikke tar et snev av selvkritikk på bakgrunn av de klager vi har sendt til PFU tidligere. I stedet har vi erfart en eskalerende intensitet i NRKs aktivitet, og om mulig enda mer ensidighet.»

Og klageren tilføyer her:

«Vår samtidige tilsvarsrett i viktige saker har blitt avskjært, og informasjon vi har gitt, har ofte blitt slik redigert at uttalelsene våre mister sin opprinnelige mening. Vi har vært nødt til rett og slett [å] kjøpe oss helsider, for å få ut uredigert faktainformasjon, som et direkte forsvar mot NRKs kampanje.» (Kopier vedlagt).

Det vises for øvrig til vedlagt kopi av leserinnlegg fra nestlederen i Tomasjordnes Brygge borettslag, som oppgis å representere over halvparten av de innflyttede modulleilighetene.

TILSVARSRUNDEN:

NRK Troms og Finnmark skriver innledningsvis:

«NRK har jobbet med saker om utbyggingen på Tomasjordnes i Tromsø i over ett år. I løpet av den tiden har vi mottatt tips og fått henvendelser fra både beboere, utenforstående fagfolk, politikere og andre. Tipsene har gitt oss informasjon om mangler ifm. overlevering
av leiligheter, forskyvning av tidsfrister for innflytting og manglende dokumentasjon for brannsikkerhet. I tillegg har journalistene vært i jevnlig kontakt med forskjellige etater og avdelinger innen det offentlige, både lokalt og nasjonalt. Dette for å sjekke ut tips og egne opplysninger som er kommet fram gjennom journalistisk arbeid. Og naturlig nok ha vi vært i jevnlig kontakt med Bygg Gruppen.»

Og videre i NRKs tilsvar:

«I rekken av ubegrunnede påstander om vårt journalistiske virke, insinuerer klageren at NRK har andre motiver enn å bringe vesentlig informasjon til allmennheten. Dette betrakter vi som et simpelt forsøk på å lede oppmerksomheten bort fra det saksområdet egentlig handler om. Påstandene og insinuasjonen faller på sin egen urimelighet når vi gang på gang har åpne kilder i sakene som faktisk stiller spørsmål om Bygg Gruppens dokumentasjon for sine leveranser.»

Om TV-innslaget 12. mars skriver NRK bl.a.:

«På vanlig journalistisk vis sjekket vår reporter med brannsjefen i Tromsø om de hadde fått tilbakemelding på sin forespørsel om brannsikkerheten i boligene. Denne saken kom altså om lag fire måneder etter at brannsjefen hadde påpekt mangler ved dokumentasjon. I mellomtiden har også brannsjefen påpekt sterkt begrenset tilgjengelighet for brannutrykking i området.»

Videre viser NRK til at Tromsøs byggesakssjef Mette Mohåg i sitt avisinnlegg 22. mars også skriver at tvilen som er reist tilsier «et åpenbart behov for en uavhengig vurdering av brannsikkerheten», og at dette er bakgrunnen for å be SINTEF om en utredning. «Adm. dir. i Bygg Gruppen ville ikke la seg intervjue i denne saken, men lot seg sitere på at boligene på Tomasjordnes har en av de beste brannsikkerhetene i Tromsø.»

Også radioinnslaget 15. mars ser NRK som «en naturlig del av vår journalistiske oppfølging», og viser til at Bygg Gruppens adm. dir heller ikke denne gang ville la seg intervjue, «men lot seg sitere». «Radioinnslaget taler for seg, alle involverte parter fikk anledning til å uttale seg og vi kan heller ikke her se at vi har brutt god presseskikk.»

Når det gjelder anklagen om kampanje mot Bygg Gruppen, betegner NRK denne delen av klagen som «skremmende». «Ikke minst for den frie presse og den daglige journalistikken. Det er for oss komplett umulig å kommentere alle de insinuasjoner, løse påstander og
verbale utflukter som klageren serverer. Det er heller ikke ønskelig å bli virvlet inn i et slikt ordgyteri.»

Klageren har avgitt et omfattende tilsvar (24 A4-sider, med tilsvarende antall vedlegg), der store deler er gjentakelser fra klagebrevet.

Blant konkrete anførsler til NRKs tilsvar er imidlertid imøtegåelse av at redaksjonen tar brannsjefens utsagn i TV-innslaget 12. mars til inntekt for mangelfull dokumentasjon av brannsikkerheten. «Verken brannsjef eller byggesakssjef har noen gang påstått at prosjektering (og dermed dokumentasjon) ikke finnes, og det er ikke grunnlag for å reise slike spørsmål heller.»

Klageren hevder dessuten at NRK har misbrukt og forvrengt innholdet i det brev fra SINTEF til Tromsø kommune som lå til grunn for innslaget, et brev som for øvrig - ifølge klageren - ble misvisende betegnet som en «rapport» på NRKs nettsider.

Når det gjelder radioinnslaget 15. mars, presiserer Bygg Gruppen at «saken er klaget inn på bakgrunn av at NRK bevisst har tilsidesatt vesentlig informasjon fra en av partene (byggesakssjef Mohåg; sekr. anm.), og at den tilsidesatte informasjon ville satt saken i et helt annet lys.»

Også i tilsvaret bruker klageren stor plass på å utdype påstanden om «kampanje» mot Bygg Gruppen fra NRKs side over lang tid. «NRK Troms og Finnmark har i denne sammenheng for lengst hengt ut nesten alle våre prosjekter fra tidsrommet 2001 til 2006.» Som eksempel vises det her til vedlagt kopi av artikkel på NRKs nettsider 18. april 2006.

For ytterligere å underbygge sine anførsler, viser klageren også til det ovenfor gjengitte innholdet i TV-sendingen (Nordnytt) 15. mars, uten at denne inngår i klagen til PFU. «Innslaget, og flere omstendigheter rundt dette, er imidlertid oppklarende i forhold til kampanjen. Det vises bl.a. til at reporteren bruker betegnelsen «billig-hjem» om den typen boliger som Bygg Gruppen leverer, og dermed setter en negativ merkelapp på leilighetene.

Når det gjelder innslagets studiointervju med Ap’s ordførerkandidat Arild Hausberg, mener klageren dette viste at han «tar NRKs skandalisering med en bakkekontakt og ro som virker å irritere intervjuer». «Hausberg har senere uoppfordret fortalt oss at redaksjonen i NRK var ”forbannet” etter intervjuet, fordi han angivelig skulle ha ”ødelagt deres planlagte Dagsrevy-sak”.»

Til støtte for «kampanje«-påstanden viser klageren dessuten til en vedlagt artikkel på NRKs nettsider 7. mars 2007, men som heller ikke inngår i klagen. For øvrig viser klageren til vedlagt leserbrevutveksling mellom partene, i Tromsø-avisene hhv. 30. mars og 4. april 2007. Klageren mener redaksjonens motinnlegg ytterligere synliggjør «at NRK har sine egne forutinntatte standpunkter som det ikke skal rokkes ved».

Mest alvorlig ser imidlertid klageren på opplysninger som senere er framkommet, om NRKs egen rolle som utbygger og «distriktsredaktørens forskjellige roller». Det vises her til vedlagte kopier av reportasjer i avisene «Tromsø» og VG 20.04.07, med omtale av at «NRK

AS har deltatt som en stor utbygger i Tromsø samtidig med vår utbygging på Tomasjordnes». «I dette boligprosjektet (Vestre Mortensnes Bolig AS; sekr. anm.) har tidligere distriktsredaktør (nå kringkastingssjef; sekr anm.) Hans-Tore Bjerkaas hatt en sentral rolle.» Det vises til at Bjerkaas satt i boligselskapets styre fra 2004 til 2006, og klageren skriver:

«Det er rollesammenblandingen mellom redaksjonelle beslutninger og journalistisk arbeid på den ene siden, og konkurrerende økonomiske interesser på den andre siden, som vi finner svært betenkelig i dette tilfelle. Samt at denne rollesammenblanding har vært holdt unna offentligheten, noe vi mener i seg selv er et brudd på god presseskikk. (…) NRKs leiligheter lå ute for salg samtidig som flere av våre prosjekter på Tomasjordnes, i samme meglerbutikk.»

Klageren påpeker dessuten:

«Distriktsredaktør Bjerkaas skrev tilsvar i de saker vi klaget inn til PFU i 2006. Der gikk Bjerkaas langt i å mistenkeliggjøre hele vår forretningsdrift. Bjerkaas forsvarte alle feil som var kringkastet om vår virksomhet, uten å ta noen kritikk på NRKs vegne (…) Bjerkaas hadde som distriktsredaktør den øverste myndighet til å avsette de journalistiske ressurser som skulle brukes til gravende journalistikk rundt vår byggevirksomhet på Tomasjordnes.»

Angående Bjerkaas’ rolle viser klageren for øvrig til vedlagt intervju med kst. distriktsredaktør Egil Jens Pettersen i Nordlys 21.04.07, med «flere angrep» på Bygg Gruppen.

Slik klageren ser på hele saken, har NRK «tross iherdig graving i ett år ikke avdekket en eneste mangel ved et eneste av våre prosjekter». «Det NRK har gjort er å påstå veldig mye, og forskuttere en ikke eksisterende skandale.»

Klageren har ellers ettersendt kopi (vedlagt) av SINTEFs ventede rapport, som er fullført under tilsvarsrunden. Samtidig følger vedlagt omtale av rapporten i Nordlys 15.05.07, under tittelen «-7 etasjer i tre er forsvarlig».

NRK Troms og Finnmark anfører i siste tilsvar at redaksjonen jevnlig har foretatt kritiske vurderinger av egen dekning. «Vi har gjentatte ganger minnet medarbeiderne om at det faktum at vi forholder oss til ”tre mulige tapende parter”; beboerne, Tromsø kommune og Bygg Gruppen, og manet til aktsomhet. Men disse tre har også felles interesse av å begrense kritisk oppmerksomhet fra media. Derfor har vi ikke uten videre akseptert Bygg Gruppens henvisning til beboerne og kommunen, som angivelig kan «bekrefte at all dokumentasjon er framlagt og godkjent”.»

Når det gjelder spørsmålene om brannsikkerheten i TV-innslaget 12. mars, anser NRK at SINTEF-rapporten som nå foreligger «bekrefter sakens opprinnelige fokus, nemlig at de nye boligene på Tomasjordnes fortsatt står uten tilstrekkelig dokumentasjon på at de er brannsikre. (…) Tromsø kommune har som godkjenningsmyndighet besluttet å følge SINTEFs anbefaling om en ny og uavhengig kontroll av brannsikkerheten ved Pir 3 og 4.

Årsaken er altså at brannsikkerheten ikke er tilfredsstillende dokumentert av Bygg Gruppen.»

Her viser NRK for øvrig til vedlagt kopi av brev fra Tromsøs brannsjef til kommunens byggesaksavdeling, der han finner det beklagelig at det fra avdelingens side er trukket konklusjoner «uten at dette gjøres i samråd med Brann og redning som er kommunens ekspertise vedrørende brannsikkerhet». Ifølge NRK har ikke byggesakssjefen villet kommentere kritikken, og brevet skal senere være unntatt offentlighet.

Angående innsigelsene mot radioinnslaget 15. mars, skriver NRK bl.a.: «Byggesakssjefen har gjentatte ganger i media sagt og skrevet at modulene er lovlige fordi kommunen har gitt godkjenning, men det er ikke det samme som teknisk godkjenning. Og det har byggesakssjefen bekreftet overfor NRK. (…) At byggesakssjefen i etterkant av intervjuet med NRK forteller Bygg Gruppen hva hun skal ha sagt, må sees i lys av de felles interesser som kommunen og Bygg Gruppen har hatt, og fortsatt har.»

For øvrig vises det her til vedlagt kopi av brev fra SINTEF til byggesakssjefen, på bakgrunn av Nordlys’ omtale 15. mai av deres rapport. I brevet understrekes det at SINTEF «på ingen måte» har gitt noen godkjenning for å bygge 7 etasjer i tremoduler.

NRK kommenterer også klagerens anførsler angående TV-innslaget i Nordnytt 15. mars, selv om dette ikke er innklaget. Det bekreftes at journalisten snakket med Arild Hausberg etter sending, «men da om Hausbergs begrensede kjennskap til Tomasjordnes». «APs gruppeleder innrømmet etter intervjuet at han neppe kjente til alle forhold på Tomasjordnes og beklaget at han ikke hadde hatt nok tid til å sette seg skikkelig inn i saken.»

Når det gjelder klagerens kritikk av NRKs svarinnlegg i ”Tromsø” 4. april, viser tilsvaret til at innlegget bl.a. var «et forsøk på å imøtegå en mulig tolkning av Bygg Gruppens innlegg i retning av at PFU hadde gitt medhold i at NRK bedriver useriøs journalistikk». «Vi fikk kritikk, men ble altså ikke dømt for brudd på god presseskikk.»

Klagerens gjentatte anklage om «kampanje» mot Bygg Gruppen, besvarer NRK slik: «At en sak strekker seg over tid fordi det dukker opp stadig nye momenter, er ikke det samme som ”kampanjejournalistikk”. Vi har ingen skjult agenda eller noe ønske om å skade Bygg Gruppen.»

Når der gjelder klagerens anførsler vedrørende tidligere distriktsredaktør Hans-Tore Bjerkaas’ rolle, kan ikke NRK se at de er relevante i forhold til denne klagens tema, dvs. de påklagede sendingene i mars 2007. Likevel gir NRK denne redegjørelsen i tilsvaret:

«Det er korrekt at Bjerkaas i en periode mens han var distriktsredaktør for NRK Troms og Finnmark satt som styremedlem i et eiendomssalgsprosjekt. Bakgrunnen for dette var at NRK skulle avhende en tomt, gjennom et prosjekt hvor det ble tatt inn en ekstern, profesjonell medeier. Lederen av dette prosjektet fra NRKs side var NRKs eiendomssjef på Marienlyst i Oslo, Arne Kvale. Med seg i styret fikk han høsten 2003 Bjerkaas, som lokal NRK-representant. NRK Troms har ingen egen eiendomsavdeling.»

Og videre i tilsvaret:

«Bjerkaas var den gang ikke redaktør. Det som var uheldig, var at Bjerkaas etter at han ble distriktsredaktør i mars 2004, ikke umiddelbart vurderte forholdet til rollen som styremedlem i eiendomsprosjektet. Dette gjorde han først i desember 2005, da han meddelte sin uttreden som styremedlem. Selve uttredelsen ble ikke formalisert ved registrering i Brønnøysund før sommeren 2006. (…) Vi avviser imidlertid at det har hatt noen som helst innflytelse på NRKs dekning av klagers utbyggingsprosjekt.»

Klageren har ettersendt kopier av brev og avisartikler som først forelå etter at NRK avga sitt siste tilsvar.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder to nyhetsinnslag i henholdsvis radio og TV fra NRK Troms og Finnmark i mars 2007, angående boligbyggingen på Tomasjordnes i Tromsø. NRK satte på ny søkelys på brannsikkerheten for importerte modulleiligheter og at det ennå ikke forelå dokumentasjon fra utbyggeren, Bygg Gruppen AS. Firmaet påklager reportasjene, idet man ser dem som ytterligere ledd i en NRK-kampanje mot deres virksomhet, med bevisst tilsidesetting av vesentlig informasjon. Særlig alvorlig ser klageren på at NRK Troms og Finnmarks tidligere distriktsredaktør i en periode var styremedlem i et konkurrerende eiendomsprosjekt.

NRK tilbakeviser klagen på alle punkter, selv om det medgis at distriktsredaktøren med fordel kunne ha fratrådt sitt styreverv på et tidligere tidspunkt. Redaksjonen tar imidlertid sterkt avstand fra at den skulle ha noen skjult agende eller ønske om å skade Bygg Gruppen. Etter NRKs mening prøver klageren å lede oppmerksomheten bort fra det saken egentlig handler om. Det anføres at redaksjonen jevnlig har vært i kontakt med klageren for å få kommentarer, men at Bygg Gruppen heller ikke til de innklagede innslagene har ønsket å la seg intervjue.

Pressens Faglige Utvalg viser generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 2.3, der det blant annet heter: «Redaksjonelle medarbeidere må ikke ha oppdrag eller verv, økonomiske eller andre bindinger som kan skape interessekonflikter i forhold til deres redaksjonelle oppgaver. De må unngå dobbeltroller som kan svekke deres troverdighet. Vis åpenhet om forhold som påvirke redaksjonelle medarbeideres habilitet.»

I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at NRK i etterkant medgir at den tidligere distriktsredaktøren umiddelbart burde ha vurdert sitt styreverv i eiendomsprosjektet da han tiltrådte redaktørstillingen i 2004. På den annen side kan ikke utvalget se at spørsmålet om en mulig dobbeltrolle er relevant for vurderingen av de påklagede nyhetsinnslagene, siden distriktsredaktøren frasa seg styrevervet høsten 2005.

Utvalget mener NRK Troms og Finnmark fortsatt var i sin fulle rett til kritisk å stille spørsmål ved brannsikkerheten for de aktuelle modulboligene. Utvalget finner det gjennom tilsvarsrunden godtgjort at det mellom offentlige instanser rådet uenighet om hvorvidt sikkerheten var tilstrekkelig dokumentert fra klagerens side. På denne bakgrunn måtte det være journalistisk naturlig å følge opp saken slik det ble gjort. For øvrig legger utvalget til grunn at klageren ikke i noen av innslagene har benyttet seg av mulighetene for å komme fullt ut til orde med sin versjon, og samtidig bidra til å rette opp det feilaktige inntrykket man mente var skapt.

NRK Troms og Finnmark har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 28. august 2007
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Ellen Arnstad,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Henrik Syse
-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann