Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNFOREBYGGENDE FORUM – 2008

Av Geir Thorsen 
28.05.2008
 
Ålesund brannvesen inviterer til ”Brannforebyggende Forum – 2008” på Rica Parken Hotel – Ålesund, den 3. og 4. september.
-

Statistikken taler sitt tydelige språk - I Norge går antall bygningsbranner ned, mens antall branndøde øker. En annen side av statistikken viser at sosialt utsatte og eldre rammes hardest av ulykker og at det er dem som omkommer oftest i ulykker/branner.

 
En rød tråd
Under årets forum er utviklingen av det brannforebyggende arbeidet og hvordan vi i brannvesenene kan bidra til å sette enkeltpersoner mer i fokus. Hvordan kan vi gjennom endra regelverk og endra rutiner i de forebyggende arbeid skape

Et Tryggere Samfunn.
Forbilde for en slik strategi finnes kanskje ikke i Norge i dag. I Liverpool, som er sentrum i Merceyside Fire & Resque Service (MFRS), har dem siden 1999 på en målbevisst og gjennomtenkt måte jobbet med å få den enkelte person til å ta et større ansvar for sin egen og omgivelsene sin sikkerhet. Resultatene av dette arbeidet er overveldende. Antall branner, antall branndøde, antall ulykker og antall bygningsskader er gått ned. Sist men ikke minst har dette prosjektet skapt en positiv sosial utvikling i Liverpool.

I tillegg har vi invitert Sörmlandskustens Räddningstjänst til å komme å dele sine erfaringer ifm ”Kommunens samhällsinriktade och interna säkerhetsarbete” og hvordan dem jobber for å skape en sikrere kommune. Gjennom et aktivt og målretta forebyggende arbeid har en redusert antall branndøde, antall skader og antall branner. Forebyggende arbeid er satt i system og blandt annet har en ansatt en sykepleier og en lærer i halv stilling i brannvesenet og disse jobber med brannforebyggende arbeid. Et spennende prosjekt som gir gode resultater.

Programmet er ikke endelig enda, men emner som blir berørt er:

 • Merceyside Fire & Resque Service -  Community Fire Safety”
 • Sörmlandskustens Räddningstjänst - ”En sikrere kommune”
 • Kommunal og Regionaldepartementet - ”Ny Plan-- og bygningslov”
 • DSB – visjoner, strategier og mål for det forebyggende arbeidet i fremtiden
 • Informasjonsplikten: - Hvordan skal vi nå målgruppene? - Asker og Bærum brannvesen.
 • Gass i bolig, industri og transport – En utfordring? - Naturgass Møre og GasNor.
 • Hvordan kan vi utnytte feiernes kompetanse i det brannforebyggende arbeid? - Oslo brann- og redningsetat.
 • Forebyggende tema fra NBLF - NBLF.
 • Sikring av gamle bygårder - Oslo brann- og redningsetat.
 • Utvikling av det brannforebyggende arbeidet – hvor bør veien gå videre? - Bergen brannvesen.
 • Skoleprosjektet - Gjensidige
 • ”Tid for tomgang” - et Anti-motivasjonsforedrag – Freddy Kjensmo

Til disse foredragene vil det være forelesere i fra brannvesen, DSB og private aktører.

Det vil også være et stort antall utstillere relatert til forebyggende brannvern tilstede.


Deltagerprisen vil bli 3.000 kroner. Dette inkluderer lunsjer begge dager, felles festmiddag på kvelden, kaffepauser med kaker etc. Kun dagpakke (forelesning, lunch og kaffepauser) koster kr. 1400,-. Dagpakke inkl festmiddag på kveld koster kr. 2000,-.

 
Hotellrom må hver enkelt deltager ordne direkte med Rica Parken Hotell på tlf 70 12 50 50. Ref. Ålesund brannvesen.
 
Nærmere informasjon om program, påmelding osv. vil bli sendt til alle landets brannvesen, kommuner, sivilforsvarsdistrikter, opplæringsinstitusjoner i løpet av juni mnd.

Program og påmeldingsmuligheter vil også bli lagt ut på www.nblf.no når dette er klart.

Sett av datoen, og møt opp for å få faglige oppdateringer, møte kollegaer og utstillere på brannforebyggendes største felles møteplass. Vi registrerer allerede stor interesse, så det kan være lurt å bestille hotell i god tid.

 
Vel møtt i Ålesund 3. og 4. september !
-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann