Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

EUS EKSPERTUTVEKSLINGSPROGRAM OG BESØK FRA POLEN TIL SKIEN

Av Jan Helge Kaiser 
12.09.2008
 
”Ekspert” hva er nå det for et begrep? Er det en som kan noe ingen andre eller kun et fåtall kan/vet? Er det en spesielt smart person? Er det en objektiv eller subjektiv definisjon initiert av andre eller den det gjelder selv? Ofte kan det være en god blanding av det meste og er ikke alltid like godt operasjonalisert, men mer en størrelse brukt i populærbeskrivelser i daglig tale. Det bærer om ikke annet bud om en person som besitter en viss grad av kompetanse ut over det som andre besitter, eller en grad av fordypning innen et tema eller fag.
-

Ekspertutveksling var i hvert fall det som var navnet på den delegasjonen på fire brannmenn/sjefer fra Bialystok og Augustòw i fra Polen som i uke 24 besøkte Skien brannvesen. Delegasjonen hadde sendt et ønske om å studere flere tema relatert til brann, redning og beredskap i Norge. Besøket var en del av EUs ekspertutvekslingsprogram (se egen faktaboks) og på anmodning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), tok Skien brannvesen v/brannsjef Guttorm Liebe utfordringen på strak arm og fikk på plass et meget spenstig program for besøket.

 

I kjent stil la Liebe opp til et program hvor delegasjonen fikk et bredt spekter av omvisninger og orienteringer. Det kan trekkes frem nasjonale ordninger og organisering, lokale ordninger om brann&redning, sivilforsvar, industrivern ved Herøya (Sevesodirektivet), sjøredning og Nødnett. Alt i tråd med delegasjonens ønske. I tillegg var det også lagt opp til ekskursjoner som innebar besøk ved JKØ i Stavern, tur med redningsskøyta og et flott sosialt program. ”DSB ønsker å rette en særskilt takk til Guttorm Liebe og Skien brannvesen for kvalitet og initiativ i måten besøket ble tatt i mot.. Slike besøk er verdifulle for de det gjelder men har også en viktig funksjon som arena for internasjonalt samarbeid”, sier seniorrådgiver Petter Nuland ved Internasjonal enhet (INA) i DSB. Det er INA som er nasjonalt kontaktpunkt for ordningen og har hatt støtte fra avdeling for brann, redning og sivilforsvar (BRS) i DSB med å legge til rette for besøket. 

 

”Dette er første gang Norge deltar i ordningen, og vi håper at dette besøket kan åpne øynene for ordningen som er åpen for alle i DSB og andre som jobber med samfunnssikkerhet, brann og redning i Norge,”, fremholder Nuland. Støtten vil normalt innebære tilrettelegging av det administrative mot det land et besøk ønskes lagt til og dekning av reise og oppholdsutgifter. I grunn er det opp til den som ønsker det å definere hva eller hvor studiereisen skal legges til. Det kan være alt fra å følge beredskapen i et annet lands brannkorps, det kan være studie av forebyggende arbeid, særskilte beredskapsordinger innen land, luft, eller sjøredning, sivilt beredskap, industrivern mv. Det er i grunn fantasien som setter begrensningen. Imidlertid er det definert til å være innenfor EU+EFTAs geografiske område. På samme måte gis organisasjonen som blir vertskap for et slikt besøk mulighet til å synliggjøre seg selv, bygge nettverk og lære av besøket.

 

Programmet er tenkt for alle som er en del av det nasjonale beredskapsapparatet og en utveksling kan vare fra noen få dager opp til to uker, og innebære besøk til en eller flere organisasjoner og land.

 

Som en nestor i NBLF gjennom flere år har Liebe også et ønske om at ordningen med utveksling gjennom EU sees i sammenheng med annen etablert utveksling av brann-og redningspersonell. Ikke minst må ordingen informeres om og gjøres kjent i norske brann&redingskorps og sivilforsvarsdistrikter slik at den gjøres tilgjengelig for våre mannskaper. Liebe er godt fornøyd med besøket og har formidlet noen erfaringer fra besøket som han vil sende til DSB.

 

Ekspertutvekslingsprogrammet er en del av EUs samordningsmekanisme for sivil beredskap og krisehåndtering hvor Norge deltar aktivt. Samordningsmekanismen er fra 2007 styrket gjennom en omarbeiding av lovgrunnlaget og etablering av et finansielt instrument for sivil beredskap og krisehåndtering for perioden 2007-2013 hvor Norge bidrar med en viss sum hvert år.

 

Samordningsmekanismen er EUs hovedverktøy for sivil beredskap og katastroferespons innen Europa og blir også et stadig viktigere verktøy ved innsats i tredjeland. Stortingsproposisjon 66 (2006-2007) gir føringer for Norges deltakelse i samarbeidet og setter aktiviteten inn i en større helhet.

 

DSB oppfordrer personell fra Norge om å nytte ordingen og mer fyldig informasjon er lagt inn på programmets hjemmeside. http://www.exchangeofexperts.eu/

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann