Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANN- OG REDNINGSVESENET SETT I ET KLIMAENDRINGSPERSPEKTIV

Av Geir Thorsen 
11.12.2008
 
Undertegnede er NBLF sin representant i et nordisk framtidsstudie som skal se på fremtidige naturskapte hendelser og forutsetningene for et nordisk samarbeid i håndtering av naturulykker. Deltagere i prosjektet er representanter fra Redningverket i Sverige, Redningsinstituttet i Finland, og fra Norge deltar undertegnede for NBLF og 2 mann fra DSB. Foreløpig har prosjektgruppa hatt 2 møter.
-
Målet med prosjektet er å kartlegge:
  • Konkrete utviklingsbehov innen brann- og redningsområdet.
  • Kunnskapsetablering og - formidling
  • Framtidige krav og behov for forandring og utvikling
  • Skape dialog mellom lokale aktører, forskere og sentrale myndigheter innen området.
Så langt har prosjektet sett på hva det enkelte land har produsert av meldinger om temaet, sett på trender på naturhendelser i den senere tid og sett nærmere på hvilke konsekvenser dette kan få for brann- og redningstjenesten i fremtiden. Gruppen har tatt utgangspunkt i år 2025 og prøvd å analysere en del ulike scenarioer. I disse scenarioene har en sett på Megatrender innen; Sikkerhetspolitisk og sosialøkonomisk utvikling, Administrativ- og politisk utvikling, Utvikling innen klima, natur- og energiressurser og miljø, Demografisk utvikling og Endrede vurderinger og livsstil. Disse scenarioene er beskrevet i en egen rapport.
 
Undertegnede hadde et håp om at prosjektet kunne føre til noen konkrete tanker om konsekvenser, begrensninger og muligheter, men foreløpig har møtene og arbeidet blitt lite konkret og vært ført på et veldig akademisk og analytisk plan. Forhåpentligvis blir dette mer konkret etter hvert.
 
En av konklusjonene i arbeidet så langt er at klima er noe som svært mange myndigheter jobber parallelt med i alle land, og her vil både dsb, redninsinstituttet og redningverket undersøke hva som gjøres av andre i sine respektive land.
 
Nytt møte blir i løpet av mars 2009, og frem til dette møtet er jeg svært interessert i å få innspill på hva medlemmene i nblf mener vi bør få ut av et slikt nordisk prosjekt. Noen ting vi har diskutert så langt er ; Felles fagseminar/scenaioworkshop, sterkere kobling mot forskning i alle land, søke om midler til felles nettverk, felles øvelser, utdanningsmodell - lik opplæring om naturulykker og skaffe til veie opplæringsmodeller og erfaringer fra andre land.
-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann