Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

REISESTIPEND 2009 - SØKNADSFRISTEN NÆRMER SEG!

Av Nils Erik Haagenrud 
26.02.2009
 
Reisestipend- og utdanningsutvalget (RUU), som består av NBLF, DSB, Gjensidige med Skogbrand som støttespiller utlyser herved årets reisestipend for medlemmer av NBLF og ansatte i Gjensidige, som til sammen utgjør ca. kr. 60 000. Søknadsfrist 15. mars 2009.
-

RUU, som består av 2 representanter fra NBLF, 2 fra DSB og én fra Gjensidige, med forsikringsselskapet Skogbrand som observatør, ble etablert i 2007. I 2007 og 2008 ble delt ut til sammen 5 stipendier. Valg av tema har variert innenfor beredskap og forebyggende virksomhet, og både vært ”smale” og vide.

Erfaringene tilsier at kandidatene bør ha frihet til selv å velge reisemål og –rute. RUU ser derfor positivt på kreative idéer og forslag og alle søknader/ tema vil bli vurdert.

 

Viktig kriterium for valg av oppgavens innhold er hva som i nær framtid forventes å være aktuelle tema. RUU har følgende forslag til tema for inneværende års stipendier:

 

Beredskap:

 • Bruk av samband for å oppnå bedret samarbeide mellom innsatsorganisasjoner,
  • land hvor samarbeidet er kommet langt og praktiseres, for eksempel Nederland
 • Dimensjoneringskriterier for førsteinnsatsstyrker
 • Sammenheng mellom beredskap og forebyggende tiltak
 • Samarbeid om brannvesen inkl. interkommunale løsninger i andre land
 • Håndtering av skogbranner i første fase
 • Tiltak, både forebyggende og beredskapsmessige, ved meget stor skogbrannfare

Forebyggende:

 • Målrettede publikumsaksjoner og opplæring i skoleverket
 • Universell utforming og tiltak i relasjon til brannrisiko
 • Brannvern for særskilt utsatte grupper
 • Samarbeide mellom lokale brannvern- og elmyndigheter
 • Samarbeid mellom sentrale/lokale brannmyndigheter og forsikring
 • Brannevaluering- og brannetterforskningsordninger
 • Tilsynsvirksomhet
  • håndtering av myndighetsutøvelsen
  • relasjon til byggesaker

 

Reisestipendiene er forbeholdt medlemmer av NBLF og ansatte i Gjensidige.

 

Kandidatene skal:

 • lage en plan inkludert budsjett for sine studiereiser som sendes RUU med søknaden, og i den forbindelse sørge for at permisjon fra arbeidsgiver blir gitt ved evt. tildeling
 • lage en rapport, et regnskap samt en presentasjon fra studiereisene
 • stille seg til rådighet for å presentere sine resultater for DSB, Gjensidige og NBLF inkl. kretslagene
 • rapport, presentasjon og regnskap skal være oversendt RUU innen 15. oktober 2009.

For øvrig gjelder RUUs retningslinjer for NBLFs reisestipend og vedtektene for RUU.

  
Studiereiser er ikke bare interessante og lærerrike, men er også kontaktskapende, nettverksbyggende og tilfører minner for livet! Alle aktuelle oppfordres derfor til å søke!!

 

Søknadsfrist er satt til 15. mars 2009.
 

Søknader sendes til RUU v/ Guttorm Liebe, Rik. Nordraaksgt. 4b, 3725 SKIEN eller via e-post: [email protected]  

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann