Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

NORDISK MØTE I ODENSE 4-6 MARS 2009

Av Nils Erik Haagenrud 
07.03.2009
 
Et konstruktivt og informativt Nordisk møte ble avviklet i Odense 4.-6. mars 2009
-

Et konstruktivt og informativt møte mellom de Nordiske brannbefals forbundene ble avviklet i Odense 4.-6. mars 2009.

 

Nytt fra de andre Nordiske landene:

 

Danmark

 • Forsinkelser med innføringen av nødnett (tetra). De hadde ikke fått på plass noen kontrollrom løsning ennå som fungerer.
 • Staten dekker driften og bruken av nettet. I tillegg hadde kommunene fått økonomisk støtte til innkjøp av terminaler.
 • Positive erfaringer med risiko basert dimensjonering. Kommunene brukte mer penger/ ressurser på brann- og redningstjenesten enn tidligere.
 • Falck var fortsatt en sterk aktør ifht leveranse av brann og redningstjeneste. De hadde fortsatt en sterk posisjon i Danmark. Årsaken var ofte ikke bare pris/ økonomi, men at kommunene var lei interne personal problemer og ble kvitt de ved å sette bort tjenesten til Falck.
 • Ny innsatsleder utdanning er utarbeidet. 

Finland  

 • Ny leder Vesa Parkko.
 • Nytt verdigrunnlag for brann og redningstjenesten,
 • Ny brannsikkerhets indeks fra reddningsverket er klar og er et ypperlig hjelpemiddel ifht ROS analyser, dimensjonering etc.
 • Dimensjoneringsprosjekt pågår i reddningsverket, som viser hvor mye tung jobb/ utrykninger, som utføres på brannstasjonene. Prosjektet vil få innvirkninger på dagens bemanning og arbeidstid. Bemanning vil gjenspeile risikoen ifht tid på døgnet, innsatser, osv
 • Tatt i bruk nye uniformer, som er like over hele landet.
 • Ny utredning av antallet nødsentraler. 15 i dag, men tipper på mellom 5-10 i fremtiden. Det er satt av penger til utvikling av ny software for sentralene.
 • Pensjonsalder for brannmenn 65 år og regjeringen vil sluttføre pensjonsdebatten i løpet av året.
 • Nordred møte i Finland i juni.
 • Nødnett (tetra) stort sett fornøyd, men har redusert antallet terminaler pga høye abonnement kostnader. 

Sverige

 • Bygger ut nødnettet, men frivillig for reddningstjenesten å tilknytte seg. Det gamle nettet vil bli stengt/ lukket på sikt, så man må tilknytte seg på sikt uansett.
 • Ny overordnet myndighet etter at reddningsverket ble lagt ned.
 • Redusert antallet brannskoler til 2. Etablerer nå regionale skoler, brannbefals forbundet har lagt inn anbud og vil etablere 5 regionale skoler i samarbeid med brannvernforeningen og lokale brannvesen.
 • Fortsatt utvikling med mer interkommunalt samarbeid i Sverige.
 • Vold mot brannpersonell et økende problem.
 • SOS alarms trege utalarmering evalueres.
 • Ny lay out og redaktør for reddningslederen (tidsskriftet). 

Ellers var det en felles informasjon/ diskusjon om:

 • Systemer/ verktøy for håndteringen av store hendelser er en utfordring for alle de Nordiske landene. Vi informerte om EIS prosjektet i Norge.
 • Felles strategi mot myndighetene om felles utfordringer innen for brann og redningstjenesten, som dødsbranner, eldrebølgen, osv
 • Utveksling mellom de Nordiske landene for brannbefal, med formål å styrke samarbeidet og utveksle erfaring, kompetanse, ideer, osv. Oppstart senest 2010 med 3 deltagere fra hvert land. Sverige arrangerer den første utvekslingen. NBLF vil komme tilbake med mer informasjon senere.
-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann