Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

STYRKET BEREDSKAP TIL SJØS

Av Per Ole Sivertsen 
22.05.2009
 
Dette er overskriften på en pressemelding fra Justis- og politidepartementet. Hele pressemeldingen gjengis her.
-

Regjeringen har besluttet at ordningen med Redningsinnsats til sjøs (RITS) skal utvides fra fire til syv brannvesen i kommuner langs norskekysten.

Beredskapen omfatter en spesialstyrke fra hvert brannvesen, som har fått betegnelsen RITS, og som kan settes ombord på en havarist enten fra sjøen eller fra luften. RITS er primært ment som en bistand til redning av liv i de tilfelle hvor en ulykke er av så stort omfang at skipets besetning ikke er i stand til å håndtere den alene.

– Med denne utvidelsen sørger regjeringen for at vi langs Norges kyst får en enda sterkere beredskap til sjøs og best mulig kompetanse og materiale til å håndtere hendelser, sier justisminister Knut Storberget.

Landsdekkene beredskap
Stavanger, Ålesund og Tromsø blir nå nye RITS-kommuner, i tillegg til dagens kommuner Oslo, Larvik, Bergen og Bodø. Dermed oppnås landsdekkende beredskap med ca. to timers responstid til de mest trafikkerte deler av norsk økonomisk sone.

Justisdepartementet vil be Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om å iverksette utvidelsen av RITS-ordningen. Beslutningen er basert på en anbefaling i en rapport utarbeidet av DSB.

Ingen ekstrautgifter for kommunene
Brannvesenet har en lovpålagt plikt til å bistå ved branner i skip og andre ulykkessituasjoner til sjøs. Bistanden er et supplement til et skips egen brannberedskap. I tillegg innebærer RITS-ordningen at DSB har en avtale med noen brannvesen langs kysten om å ivareta en utvidet beredskap for å yte bistand.

Utvidelsen av RITS-ordningen dekkes over Justisdepartementets budsjettområde og vil ikke medføre ekstrautgifter for kommunene. Materiell og opplæring er en engangsinvestering kostnadsberegnet til samlet ca. 4 millioner kroner. I tillegg er de årlige driftsutgiftene beregnet til samlet ca. 500 000 kroner.

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann