Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

FAGSEMINAR OG GENERALFORSAMLING

Av Per Ole Sivertsen 
05.06.2009
 
Fagseminaret i forbindelse med generalforsamlingen er avsluttet. Denne nyheten ble skrevet fortløpende etterhvert som seminaret skred frem.
-

Åpningen er unnagjort med leder av Oppland kretslag, varaordfører og leder av NBLF. Etter åpningen ble alle 29 utstillerne presentert. Det er imponerende av Oppland hva de har klart å få til av utstilling – det er nesten som en å være på en messe i Tyskland som mange kjenner.

Fagseminaret har startet med første foredrag om stortingsmeldingen om Brannsikkerhet - Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver av statssekretær Eirik Øwre Thorshaug fra Justisdepartementet. Stortingsmeldingen inneholder nye nasjonale mål. Øverst i listen med mål er færre omkomne i brann. Den grunnleggende målsetningen er en nullvisjon at ingen skal omkomme i brann. Hovedinnholdet i meldingen er styrket fokus på forbygging og bedre beredskap og håndteringsevne. Det ble overbrakt en hilsen fra Justisministeren (bakkefyrverkeriministeren). Det ble tid til noen spørsmål fra forsamlingen.

Pause

Neste ut er Finn Mørch Andersen som holder et foredrag om Ett felles nødnummer og felles nødmeldesentraler. Rapporten er forsinket og legges frem 15. juni. Derfor kan ikke han si noe om konklusjonene i til arbeidsgruppen. Foredragen tok for seg hvordan arbeidsgruppen har arbeidet og hva de har lagt til grunn for rapporten og konklusjonen. Det er masse som er vurdert og flere modeller har gruppen også diskutert. Det ble beklaget at rapporten er forsinket, men mandag 15. juni kl. 1615 blir den overlevert. Det er bare å glede seg til spennende lesing.

Nytt fra DSB er neste tema og ble presentert av Torill Tandberg. I stortingsmeldingen boks 5.3 er det listet opp 28 punkter som er aktuelle i fremtiden. Punktene er føringer for både DSB og lokale brannmyndigheter. Det er et arbeid i gang for å utvikle et mer brukervennlig regelverk. Færre lover og forskrifter blir resultatet – 32 forskrifter bør bli til 11. For alle som jobber i forebyggende avdelinger er det viktig å følge med fordi flere forskrifter er ferdig eller snart ferdig.

Lunsj

Etter lunsj startet Arnstein Pedersen fra DSB med et foredrag med vekt på styrket beredskap og håndteringsevne. Brannvesenet er sentral i arbeidet med utarbeidelse av ROS-analyser i kommunene. Det er mange utfordringer i brannvesener når det gjelder kompetanse. Både nyutdanning, videreutdanning og etterutdanning. Det kommer mye nytt og nye retninger.

Peter Johansson fra Borgå i Finland overtok podiet og holdt et foredrag om First respons – erfaringer fra Finland. Man startet med First respons i 1990 i Helsingfors. Problemene, tilstanden i dag, kostnader, nytten og fremtiden ble presentert.

Pause

Som avslutning gjennomgikk Nils-Erik Haagenrud, Ståle Fjellberg, Per Ole Sivertsen og Guttorm Liebe en del nyheter fra NBLF.

Slutt

Dag 2 startet med et foredrag om EIS av Guttorm Liebe. Det ble gitt en gjennomgang av hva EIS er og hvordan dette bygges opp og fungerer. Flere grunnprinsipper er viktig og det samme er ens terminologi. EIS blir en realitet og det kreves opplæring som må implementeres i alle beredskapskurs på rett nivå. Det blir en utfordring for brannskolen å tilpasse kursene slik at de passer EIS.

Ove Frigstad fra Østre Agder brannvesen overtok podiet og fortalte om erfaringen med skogbrann (Frolandbrannen) i Mykland. Fikk presentert faktaopplysninger om skogbrannområdet og ressursene. Videre ble selve brannen og hendelsen med organisering av innsatsen gjennomgått med situasjonsbeskrivelse fra dag til dag.

Pause

Siste foredrag er Dag Botnen som fortalte om en større øvelse på Bergensbanen. En togulykke er ut i fra ROS-analyse et skikkelig skrekksenario som vil komme til å skje. Vi er ikke godt nok forberedt fordi mange steder er geografien og topografien svært vanskelig for å kunne håndtere en slik hendelse. Øvelsen hadde som mål og gjøre oss i stand til å utføre en faglig god regningsinnsats ved en stor togulykke. Forberedelsen til øvelsen var andre mindre øvelser og fagseminarer. En slik hendelse har mange utfordringer som ble grundig presentert. Budskapet fra øvelsen er – VÆR FORBEREDT uansett type hendelse som kan forventes.

Slutt på fagseminaret og det var lunsj før generalforsamlingen startet.

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann