Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

DEN 25. BRANNSJEFKONFERANSEN

Av Per Ole Sivertsen 
12.06.2009
 
Den 25. brannsjefkonferansen ble åpnet av vertskapet Egil Øverland og ordfører i Sola kommune.
-
Det ble vist en film fra Sola kommune og dette området bør besøkes av både unge og gamle. Etter åpningen var det ut for fotografering. Som verten sa i åpningen så er dette vårens kjekkeste eventyr noe bildet viser.
 
 
 
En kjekk gjeng.
 
Neste på programmet er presentasjon av utstillerne. De presenterte seg i følgende rekkefølge: Helly Hansen, Braco, Dräger Safety, Egenes Brannteknikk, Enovate, Ferno Norden, Høgskolen Stord/Haugesund, Locus, Noralarm, Securinet, Simarud Electronic og Uniformspartner. Etter presentasjonen ble det tid til besøk hos dem.
 
 
Lunsj
 
 
Etter lunsj gikk forsamlingen til Hovedredningsentralen for Sør-Norge hvor det ble gitt en presentasjon og omvisning. Det var både lærerikt og interessant.
 
Når vi var tilbake i konferansesalen var Eirik Øwre Thorshaug fra Justis- og politidirektoratet som hold et foredrag om nytt fra direktoratet. Innholdet i stortingsmelding nr. 35 (2008-2009) ble gjennomgått med forslag til konkrete tiltak både på forebyggende og beredskap. Etter foredraget ble det åpnet for spørsmål fra forsamlingen.
 
Pause
 
Brannsjef Jan Kongsvik holdt et foredrag om skogbrannen i Froland - Myklandbrannen. Faktaopplysninger, historikk og logg ble gjennomgått. Det ble etter brannen reist en del kritikk i media og ikke alle denne kritikken er underbygd av fakta. Det er mye å lære fra denne hendelsen. Media lager overskrifter som skal selge og ofte er det vanskelig å kjenne seg igjen i både overskrifter og innhold.
 
Slutt for dagen med fagprogram.
 

Om kvelden var det tid for litt sosial aktivitet med cruise i Ryfylke med MS Sandnes. Det var en flott tur hvor Prekestolen var høydepunktet og enden på turen.

 

Dag 2 ble startet av Jon A. Lea som var første mann ut med en bolk fra DSB med en miks av tema. Jon gikk gjennom en del tall om dagens tilstand. Han holdt et godt innlegg med mange nysgjerrige vinklinger. Han kom inn for forholdet og forskjellen mellom det offentlige og det private rom. I det offentlige rom finner vi oss det meste for å innrette oss mens i det private gjør vi mer som vi vil. Mange vet ikke hvilke ansvar og plikter vet ikke hvilke ansvar som påhviler den enkelte i det private rom, mens i det offentlige blir man tatt hånd om. Også den forventede pandemien ble nevnt og et forventet fravær av arbeidstokken på rundt 40 prosent vil kunne by på utfordringer. DSB skal være fjern og samtidig nær alt etter hvilken hendelse. I en krisesituasjon vil DSB kunne spille en viktig og sentral rolle både med tanke på ressurser og ledelse. Både DSB og fylkesmannen vil kunne fungere som sikkerhetsventil hvis hendelsen blir for stor og/eller kommer ut av kontroll.
 

Pause

 

Neste fra DSB var Kari Jenssen som tok for seg de forebyggende temaene som er nevnt i stortingsmelding 35. Det foregår et regelverksarbeid og andre nyheter fra DSB så det er viktig å følge med. I år planlegger DSB å gjennomføre brannvesenseminar som var fraværende forrige år, men hvor NBLF har fått henvendelse om å være teknisk arrangør etter samme modell som tidligere. Det anbefales å følge med på DSB sine nettsider (www.dsb.no). Hans Kristian Madsen avrundet DSB’s temadel. Nødnett, NARRE og nordisk redningstjenestesamarbeid - NORDRED (www.nordred.org). Det er en ny dimensjoneringsforskrift under arbeid. RITS-ordningen med utvidelse ble omtalt. Nødnett er 2 år forsinket. Leverandøren sliter med utbyggingen og flere 110-sentraler vil komme til å slite med mottak fordi det er krevende.

 

Pause

 

Siste innlegg før lunsj var Guttorm Liebe som snakket med EIS. Det noen viktige grunnprinsipper for å lykkes med EIS hvor sikkerheten til innsatsmannskaper er i høysetet. Ens terminologi er viktig for å forstå hverandre og snakke samme språk. Her bidrar Kollegiet for brannfaglig terminologi – KBT (www.kbt.no) til å samle og rydde begreper. Ledelsen må være nær nok hendelsen – helst ute hvor hendelsen er. Det kommer nok til å bli mye diskusjon i fremtiden om EIS.

 

Lunsj

 

Etter lunsj var det beredskapssjef Torstein Nielsen i Stavanger kommune som holdt et innlegg om kommunal beredskap. Mandag 12. januar ble Stavanger kommune tildelt pris for beste kommune innen samfunnssikkerhet og beredskap. Han tok for seg en del forskjellige senario som gir kommunene store utfordringer. Det er derfor viktig at kommunene planlegger både før krisen hender og hvordan krisen skal håndteres. ROS-analyse er viktig og i den forbindelse er det viktig med gode verktøy. GIS og kart sammen med input av data kan gi god informasjon for videre beredskapsplanlegging. Det ble vist noen eksempler fra et dataverktøy for å simulere nedfør, gass og brann. Kommunen kjører brannsikringsprosjekter i tre områder hvor det er mye gammel trehusbebyggelse. Det er flere utfordringer i 2009 hvor kommende pandemi med opptil 40% fravær er en av dem.

 

Pause

 

 

Et av de faste innslagene er Ulf Andresen fra KS med informasjon og i år er ny særavtale. Det kan være tøffe forhandlinger innen vårt fagområde. Ny særavtale hadde fire større endringer som ble spesielt berørt.

 

Pause

 

Som siste innlegg før brannsjefens temadel var Ove Brandt fra RVR og FNH og holdt et innlegg om FNH og RVR. RVR et etablert på 19 steder og i tillegg er det noen satellitter. Det er noe usammenheng mellom tallgrunnlaget på innrapporterte brannskadesaker til forsikringsselskapet og tall fra RVR. RVR brukes for lite i nabokommunene. Det er viktig at det utdannes RVR-ledere som kan ivareta både administrative og operative oppgaver.

 

Slutt på fagseminaret.

 

 
Her er alle foredragene i PDF-format pakket som ZIP-fil.
-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann