Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

ORGANISERING AV ETT FELLES NØDUMMER

Av Per Ole Sivertsen 
15.06.2009
 
Dette er overskriften på en pressemelding fra Justis- og politidepartementet som ble overlevert i dag. Her gjengis hele pressemeldingen.
-

Alle nødanrop bør gå til ett felles nødnummer, 112, som organiseres gjennom 7 eller 8 nødmeldesentraler. Dette er anbefalingen fra arbeidsgruppen som i dag la frem forslag til organisering av ordningen med felles nødnummer. De nye 112-sentralene skal erstatte dagens alarmsentraler for helse- og brannvesen. Politiets operasjonssentraler anbefales videreført som i dag, med unntak av at mottak av nødanrop overføres til 112-sentralene.

- Jeg er svært tilfreds med at arbeidsgruppen legger fram et enstemmig forslag til den fremtidige organiseringen av nødmeldetjenesten. Det gir oss et godt grunnlag for å behandle saken videre, sier statssekretær i Justisdepartementet, Eirik Øwre Thorshaug.

Regjeringen er opptatt av at den fremtidige nødmeldetjenesten skal være enkel, trygg og effektiv å bruke. Nødmeldetjenesten skal fungere godt både ved de mange daglige hendelsene og ved større, komplekse ulykker som krever stor grad av samordning.

- I situasjoner hvor vi må handle raskt for å begrense skadeomfanget er det viktig at riktige tiltak settes i gang raskest mulig, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Dagfinn Sundsbø.

Arbeidsgruppen har arbeidet siden august 2008 for å se hvordan man best kan innføre ett felles nødnummer, slik Regjeringen presenterte ønske om i Stortingsmelding nr. 22 (2007 – 2009) Samfunnssikkerhet – Samvirke og samordning. Den har bestått av representanter for Justis- og politidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Arbeidsgruppen anbefaler å gjennomføre et pilotprosjekt for å teste ut ordningen med nyorganisering før en endelig beslutning om å gjennomføre ordningen for hele landet tas. Pilotprosjektet anbefales å være tilknyttet SAMLOK-prosjektet i Drammen. Her er nødetatene i ferd med å samlokalisere sine nødsentraler i politihuset, og et pilotprosjekt vil kunne gjennomføres innen rimelig tid.

I dag meldes nødssituasjoner separat til brannvesenet, politiet og helsetjenesten på tre ulike numre (110, 112 og 113). Dette fungerer godt i situasjoner hvor det kun er behov for bistand fra én etat og der innringeren ringer riktig nødnummer. Ved hendelser hvor det ringes feil nødnummer, og i situasjoner hvor det er behov for bistand fra mer enn én etat kan manglende samordning føre til at det kan ta lang tid før nødvendige ressurser er på plass.

Forutsatt at 112 innføres som felles nødnummer anbefaler arbeidsgruppen at det opprettes felles 112-sentraler som mottar alle nødanrop. Arbeidsgruppen forutsetter at det iverksettes tiltak for å redusere antallet feilanrop til 112 før omlegging av nødmeldetjenesten.

Sentralenes operatører skal ha kompetanse til å håndtere alle typer nødanrop og iverksette riktige tiltak. De nye sentralene vil overta all virksomhet ved brannvesenets 110-sentraler og helsetjenestens akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK-sentraler) knyttet til håndtering av nødmeldinger og koordinering av ressurser. Styring av politiets ressurser skal fortsatt skje fra politiets operasjonssentraler. En full integrering av politiets operasjonssentraler i 112-sentralene vil medføre behov for større organisatoriske endringer innen politiet, og anbefales derfor ikke på nåværende tidspunkt.

Til sammen foreslår arbeidsgruppen at det etableres 7 eller 8 nye 112-sentraler, som vil erstatte dagens 23 110-sentraler og 19 AMK-sentraler, samt overta oppgaven med å motta nødanrop over nødnummer 112 fra politiets operasjonssentraler.

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann