Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

"ELDREPROSJEKTET"

Av Ståle Fjellberg 
18.06.2009
 
Forebyggende brannvern for hjemmeboende pleie- og omsorgstrengende / funksjonshemmede. Tildeling av utstyr og midler har dessverre tatt lenger tid enn forventet.
-

Vi er nå i sluttfasen av tildelingsprosessen, men pga. noen manglende avklaringer mht. prosjektdeltagere og utstyrpriser har vi ennå ikke helt kommet i mål med tildelingen til det enkelte brannvesen. Vi jobber hardt for å få en endelig avklaring før ferien, men vi har i all fall foreløpig følgende klart:

  • Driftsutgifter til gjennomføring av prosjektet: 2000 pr. kommune + ca. 18 øre pr. innbygger. Skal dekke utgifter til møter, pc, undervisningsmateriell, trykking av sjekklister etc. (ikke lønn)
  • 8000 optiske røykvarslere fordelt etter innbyggertall
  • 35000 batterier fordelt etter innbyggertall (ca 2 %). 15 000 sendes ut snart, mens resten kommer i månedsskifte oktober/november.

Krav:

  • Det skal gis en kort rapport innen årsskiftet 2009/2010, hvordan midlene er benyttet, eventuelt hvordan de skal benyttes i første halvår 2010. 

I tillegg er det besluttet å tildele utstyr, forutsatt at det foreligger avtale med hjemmetjeneste (hjemmehjelp, hjemmesykepleie ol.) om brannsjekk i hjemmet minst en gang pr år. Dette fordrer opplæring av personalet, som det forventes at brannvesenet påtar seg:

  • 20-25 mobile vanntåkeanlegg (rabattert pris 25 000,- pr. stk eks mva overføres til kommunen/brannvesen som må stå som bestiller)
  • Tilskudd på 1500, pr. stk. til røykvarslere tilknyttet trygghetsalarm (overføres til kommunen for innkjøp). Total antall ikke bestemt.

Krav:

  • Kommunen må selv betale anlegget/røykvarslerne til leverandør og påtar seg ansvaret for installasjon og driftskostnadene, samt kostnader for frakt, fortolling og mva. 

* vi må gjøre det på denne måten fordi kommunene får momsrefusjon, noe NBLF ikke får pr. i dag.

  • Rapport sendes NBLF om erfaringene med installasjonen(e) inne utgangen av 2009. I tillegg skal det rapporteres ved utløst anlegg eller andre hendelser som kan være av interesse for andre brukere av tilsvarende anlegg.
  • Solskinnshistorier skal meldes inn i systemet til NBLF
  • Bekreftet avtale med hjemmetjenesten om årlig brannsjekk (annen dokumentasjon på gjennomføring av dette opplegget kan også aksepteres)

Med forbehold om endringer.

 

Er det spørsmål til prosjektet kan undertegnede kontaktes på e-post [email protected] eller mob. 48160457

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann