Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Mtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

HRINGSSVAR FREMTIDIG ORGANISERING AV NDMELDETJENESTEN

Av Nils Erik Haagenrud 
22.10.2009
 
NBLF er positive til innfring av fellesndnummer 112 i Norge, under forutsetning av at det blir en fullintegrert lsning hvor ogs politiet er en del av sentralen.
-

HRINGSSVAR - FORSLAG TIL FREMTIDIG ORGANISERING AV NDMELDETJENESTEN 112-RAPPORTEN

 

Viser til mottatt brev fra Justis- og politidepartementet vedr hring om forslag til fremtidig organisering av ndmeldetjenesten i Norge, hvor Norsk Brannbefals Landsforbund (NBLF) er oppfrt som hringsinstans.

 

Konklusjon:

NBLF er positive til innfring av fellesndnummer 112 i Norge, under forutsetning av at det blir en fullintegrert lsning hvor ogs politiet er en del av sentralen. NBLF sttter ikke anbefalingen fra den interdepartementale arbeidsgruppen, med begrunnelse i at forslaget fraviker oppbygningen av den nasjonale redningstjenesten. Politiet er i tillegg den etaten som koordinerer redningstjenesten og br ogs vre en sentral aktr i ndmeldetjenesten. En fullintegrert lsning vil sikre god tverrfaglighet og hjelp til den ndstilte.

 

NBLF har flgende kommentarer og forbedringsforslag til rapporten:

 

Fagkyndighet

NBLF er opptatt av at brann og redningsetatene sine interesser blir ivaretatt i en eventuelt ny organisering av ndmeldetjenesten. NBLF setter som en forutsetning at vi minst fr en tjeneste, som kvalitetsmessig holder et hyere niv enn dagens organisering. Det innebrer at fagkyndighetsprinsippet blir ivaretatt i en eventuelt ny organisering. Det m rekrutteres operatrer fra brannmiljet. I tillegg anbefaler vi at organiseringen av ndmeldesentralen omfatter en konstant tilstedevrelse av et brannbefal med operativ erfaring, som sitter som en kvalitetskoordinator i kjeden i tillegg til operatrene. Det er i dag over 350 brannvesen i Norge, hvor det er store forskjeller p ressurser og kompetanse. Fagkyndighetsprinsippet vil sikre god faglig veiledning/ hjelp til innringer og innsatsmannskaper

 

Antall sentraler

NBLF anbefaler at det etableres tilstrekkelig antall sentraler med god kapasitet og ikke minst god telesikkerhet. Store enheter krever bedre sikkerhet, da konsekvensene ved nettbortfall, og andre unskede hendelser blir strre. Erfaringene viser at dagens telesystem kanskje ikke holder den kvaliteten en ny organisering av ndmeldetjenesten krever?

 

Gjennom de senere rs strre hendelser, som skogbranner, forurensingsulykker, osv, vet vi av erfaring at trykket p dagens sentraler krever tilstrekkelige personellressurser med god/ bred kompetanse. Det innebrer at det m etableres tilstrekklig med sentraler, som sikrer at brannvesenets og innringers behov dekkes. Ellers er vi redd for at det etableres undersentraler for dekke brannvesenets behov lokalt, som er lite heldig for ndmeldetjenesten.

 

Pilot

NBLF anbefaler at den foresltte piloten fr noen rs drift/ erfaring, fr det vurderes noen ny nasjonal organisering for ndmeldetjenesten. Dette for sikre at erfaringsinnhenting fra piloten blir av kvalitativ verdi og kan viderefres nasjonalt. Det forusettes at piloten fr en lsning, som er forsltt i rapportens forslag D, som innbrer en full integrering av alle ndetatene med felles ndnummer 112.

 

konomi

NBLF anbefaler at en eventuell ny organisering av ndmeldetjenesten blir en del av ndnett- prosjektet. Det vil vre samfunnskonomisk uforsvarlig bygge om dagens 69 sentraler og ruste de opp med nytt utstyr, for deretter redusere antall sentraler til for eks 8. Det vil medfre meget store undvendig kostnader/ ressurser for kommunene og staten i en trang konomisk hverdag.

 

Det br forutsettes at staten forestr opprettelse og drift av ndmeldesentralene

 

Humankapitalen

NBLF ser med bekymring p at det til stadighet skapes usikkerhet for de ansatte i ndmeldesentralen. Usikkerheten skaper rekrutteringsproblemer for brann-Norge til sentralene og gavner ikke arbeidsmiljet. En eventuell omorganisering av ndmeldetjenesten m betegnes som en virksomhetsoverdragelse og m sikre dagens ansatte jobbtilbud i en eventuell ny organisering av ndmeldetjenesten. I tillegg m det settes et tidsperspektiv i videre saksbehandling s de berrte har noe forholde seg til.

 

KS Bedrift, Norsk Brannbefalsforbund og 110-Forum har drftet saken i et fellesmte, hovedprinsippet i konklusjonen er alle tre enige om.

-

Bli den frste til kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da m m du logge inn frst!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann