Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

ELEKTRONISK RAPPORTERING TIL DSB

Av Nils Erik Haagenrud 
08.07.2010
 
NBLF har mottatt en rekke henvendelser fra medlemmene vedr den nye rapporteringen til DSB. Styret har sendt et brev til DSB, som kan leses i sin helhet.
-
NORSK BRANNBEFALS
LANDSFORBUND

Norwegian Association of Fire Officers
Member of F ederation of the E uropean U nion of F ire O fficers A ssociations

 
Til
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Postboks 2014,
3103 Tønsberg

Elverum 08.07.2010

Vedr elektronisk rapportering til DSB ”ROH-skjema”

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) hadde saken om elektronisk rapportering til DSB, som ble innført fra 1/1-10 til behandling på styremøte den 6.juli 2010. Grunnen til styrebehandlingen er en rekke henvendelser fra medlemmer, som mente at verktøyet ikke er tilpasset brannvesenets behov, noe som resulterer i at mange må drive med doble rapporteringssystemer for å tilfredsstille egne behov. Dette mener NBLF er lite formålstjenelig og har følgende henstilling til DSB:

Den elektroniske rapporteringen av alle hendelser fra brannvesenet utsettes/ stoppes til et mer brukerrettet rapporteringssystem er på plass. I tillegg bør det snarest opprettes en arbeidsgruppe, som er brukerrettet og som også ivaretar brannvesenets behov. NBLF har full forståelse for at enkelte brannvesen ikke rapporterer inn alle hendelsene i dagens rapporteringssystem.

Begrunnelse:

Generelt så bør systemet ivareta brannvesenets behov og ikke minst nytte i forholdt til Risiko og sårbarhets arbeid. Rapporteringen bør være mye mer av alternativer som kommer frem (pop-up) etter hvert som vi gjør valg. Velger vi å rapportere et medisinsk oppdrag innledningsvis, så kan det komme frem skjema for antall mannskap, tidspunkt, utstyr m.m. Det er ikke noe poeng i at det skal være mange rubrikker for røykdykkere og slangeutlegg m.v. Slik fortsetter det for de ulike oppdragene der gjerne bygningsbrann er mest omfattende.

Unødige alarmer . DSB har prøvd å lage en meny som vi velger i, så kommer det opp nye valg basert på første meny. Slik sett ville det være en fordel om vi helt innledningsvis som første valg har en meny der vi velger hendelse. Nå kommer dette valget først nede på skjema C. Innledningsvis og som første alternativ bør vi ha følgende valg:

Hvis vi der velger unødig alarm, så vil dette registreres og påfølgende rubrikker som skal fylles ut er for eksempel kun kommune og evt. dato. Registrering er ferdig! (Her kunne vi nok ha fylt inn Falsk alarm også?)

Velger man brann i bygning, så kommer det vesentlig flere ”pop-ups” som er relevante for bygningsbranner.

Vi må kunne anta at alle brannvesen i dette land kjenner problemene rundt unødige alarmer og er i stand til å dokumentere dette uten å måtte bruke ROH-skjema. For den årlige rapporteringen kunne det være en mulighet å rapportere antallet.

Rapportering i koordinater er valgfritt i dag. Det kan med fordel være krav til koordinater for trafikkulykker og muligens dykkeoppdrag og vannskade. Det er ingen verdi i å oppgå koordinater for de tilfeller det er adresse (bygninger) eller der koordinater ikke har noen verdi i ettertid (bilbrann, skogbrann, unødig alarm m.v.).

På samme måte som over kan vi få dette opp som ”pop-up” hvis vi velger for eksempel trafikkulykke som hendelse.

Koordinatene skal oppgis i UTM 33V. For å konvertere må vi gå inn på http://ngis2.statkart.no/norgesglasset/default.html, velge i menyen ”transformasjon”, velge referansesystem for sone 32V fra sone 33V, skrive inn koordinatene og ved å transformere så får vi koordinatene i UTM 33V. Øst vil da komme med negativt fortegn.

Dette er ikke bare tungvint, men direkte dumt. Hovedvekten av befolkningen og derav rapporteringen skjer i sone 32V.

Løsninger er å ha et valg foran koordinatene der vi kan velge om vi vil ha 32-33V, 33-35W. Dette kan ikke være vanskelig for en datakyndig å legge inn.

Ellers vil vi anbefale at First Respond og bistand til Nabo Kommune, blir lagt inn som et alternativ. Dette er oppdrag, som er nevnt i st. melding Nr.35 og tidligere utredninger, og da vil det være for dumt å ikke få frem relevante oppdrag i rapporteringssystemet. I tillegg er det flere oppdrag, som burde vært tatt med. Slik kan vi fortsette med forbedrings muligheter, men ser ikke nytten av det. Det må en brukerrettet arbeidsgruppe se på i felleskap med DSB.

NBLF er opptatt av å få frem en god statistikk og dokumentasjon/underlag, for å planlegge en god og ikke minst fremtidsrettet beredskap. Det er ikke noe poeng i å dokumentere det vi allerede vet eller forhold vi ikke har bruk for.

NBLF stiller seg samtidig til rådighet i arbeidsgruppen og håper på et snarlig svar på henvendelsen.

 
Vennlig hilsen
_____________
Nils-Erik Haagenrud
Leder NBLF
-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann